Jan Björklunds lögner avslöjas

2008-09-03 14:57:13
Utbildningsminister Jan Björklund (fp) började i
mitten av nittiotalet prata om en ”flumskola i förfall”. Han har upprepade gånger påstått att den svenska skolan är världsledande när det
gäller oordning, skolk, svordomar och skadegörelse och säger att det går sämre för svenska elever. Sveriges radio P1 har i programmet ”Kris i skolan” granskat vad Björklund har för belägg för sina påståenden och påvisar felaktigheter i hans uttalanden.

Programmet har granskat debattartik­lar och uttalanden de senaste tolv år­en, och stämt av dem mot källor som Björklund själv har hänvisat till.
Utbildningsministern har ofta hänvisat till OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). ”I ett par avseenden har ju OECD konstaterat att vi är värst i världen: vi har mest skolk, flest sena ankomster, störst skadegörelse och det grövsta och mest kränkande språkbruket”, sa Jan Björklund i Me­tro den 27 december 2006.

OECD har gjort undersökningen PISA (Programme for International Student Assessment) tre gånger. Enligt analytikern Claire Shewbridge som arbetar med PISA är undersökningen från 2003 den som mest har tittat på skolklimatet. Men i den finns inga uppgifter om grovt språk, stölder eller skadegörelse. Två tabeller tar upp skolk, frånvaro och ordning; en tabell för vad rektorerna uppskattar och en för elevernas åsikter. I båda fallen hamnar Sverige ungefär i mitten av tabellen, på eller nära OECD-genom­snittet.
Samtidigt med PISA 2003 presenterades också TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), en internationell undersökning som görs av den fristående orga- nisationen IEA (International Energy Agency). Den säger inte heller något om skadegörelse, svordomar eller stök i klassrummen. Däremot visar den att svenska elever känner sig tryggast av alla medverkande länders elever. Varifrån har då Björklund fått belägg för att påstå att det är stökiga­re i de svenska klassrummen än nå­gon annanstans i världen?
 IMSS-enkäten till rektorerna innehöll även frågor om svordomar, störningar i klassrummen, skadegörelse med mera, men som inte redovisades i den internationella huvud- rapporten.

De som har gjort den svenska delen av undersökningen redovisar däremot uppgifterna i en svensk rapport, där Sverige jämförs med ett eget urval på 20 av de 50-tal länder och ­regioner som deltar i undersökningen. Även om Sverige inte är entydigt värst så är det enligt rektorerna vanligt förekom­mande med dessa problem. Men att grunda sig på denna rapport och säga ”inget annat land är värre” är en onyanserad bild som saknar grund, säger Susanne Alger på Umeå universitet, en av dem som arbetade med TIMSS 2003.
Den statistiska felmarginalen i rektorstabellen är dessutom stor, medan resultatet i elevtabellen är säkert, ­enligt Elisabeth Svensson som är professor i statistik.
De sjunkande resultaten i skolan är ett argument Björklund använder. Programmet visar dock att resultaten inte alls sjunker. I DN Debatt den 7 juli 2005, och senare på samma debattsida den 5 maj 2006, påstår utbildningsministern att Sverige i ma- tematik och naturvetenskap ligger på den undre halvan av tabellerna. Det grundar han på PISA 2003 som tittar på läsförståelse, matematik, NO och problemlösning, samt TIMSS 2003 som undersöker kunskaper i matema­tik och naturvetenskap och skolverkets nationella utvärdering av grund- skolan. Men i PISA 2003 ligger Sveri­ge, tvärtemot Björklunds påståenden, i tabellernas övre tredjedel eller i mitten, och i samtliga fall över OECD-genomsnittet.
I radioprogrammet talar man med Claire Shewbridge som är analytiker på OECD och som säger att det inte finns någon skillnad i svenska elevers presterande mellan PISA 2000 och PISA 2003. Sedan Björklunds debattartiklar har ännu en PISA-undersökning kommit, men inte heller den vi- sar på nedgång för Sveriges del, säger Shewbridge.

FN-organet Unctads rapport från 2005 placerade Sverige på första plats av 196 länder, när det gäller utbildningsnivå och styrkor inom forskning och utveckling.
”Kris i skolan” visar att Björklund har fel jämfört med källor som han själv har hänvisat till. Att Sverige ligger över OECD- genomsnittet i läsförståelse har han uppenbarligen inte bidragit till!
Problemen i dagens skola är för li­te resurser och ständiga nedskärning­ar, och Björklunds föreslagna refor- mer löser ingenting. Det behövs fler lärare, mer elevvårdande personal och en utbildning som anpassas efter elevernas behov och inte tvärtom.
Johanna Evans

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!