Junesjö sågar antistrejklagen

av Per Olsson

Antistrejklagen hör hemma i papperskorgen (foto: Natalia Medina).

Den 2 maj lägger regeringen fram den nya antistrejklag som ska börja gälla från den 1 augusti. Lagtexten utgår från den svekfulla uppgörelse som ledningarna för de tre fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco slöt med Svenskt Näringsliv i juni förra året. Den nya lagen skulle enligt arbetsgivarna och facktopparna stoppa Hamnarbetarförbundets kamp för ett kollektivavtal.  

Facktopparna hävdar att lag­texten bara slår fast de regler som har gällt sedan Arbetsdomstolens (AD) så kallade Brittanniadom år 1989 och som innebar att fackliga stridsåtgärder ansågs olovliga om de syftade till att tvinga fram ett undanröjande eller en ändring av ett befintligt kollektivavtal. Men detta underkänns nu av fackföreningsrörelsens mest legendariske  arbetsrättsexpert. 

Den tidigare LO-juristen Kurt Junesjöåterger i Elektrikerförbundets tidning Elektrikern tre mål i AD sedan 1989 där LO-förbund har tvingats till stridsåtgärder för att stoppa avtalsdumpning:
• 2005 ett mål mellan ABB och Pappers om avtalsrätten för pappersbruket Figeholm där ABB försökte avtalsdumpa genom att tillämpa Teknikavtalet IF Metall.
• 2012 ett mål mellan Byggnads och det statliga bolaget Svevia AB som på Byggsektorn försökte tillämpa Seko:s billigare avtal.
• 2017 ett mål mellan SEF och Sector Alarm där företaget inom SEF:s avtalsområde försökte tillämpa Unionens billigare avtal.

I samtliga dessa fall tog facken kamp mot de konkurrerande kollektivavtal som arbetsgivarna ville tillämpa. Arbetsgivarna svarade med att mana AD att förbjuda fackens stridsåtgärder, men det var Arbetsdomstolen inte beredd till. 

I alla tre fallen återfick de undanskuffade LO-förbunden avtalsrätten. Men ”om det nu liggande lagförslaget går igenom blir samtliga dessa tre stridsåtgärder som avdömts av AD förbjudna om det strejkande förbundet önskar ha andra avtal än hängavtal, eller ett andraavtal. Och andraavtalet är  otjänligt, eftersom det först tecknade avtalet som huvudprincip gäller framför andraavtalet. 

Så från det att avtalen löper ut efter den 1 januari 2020 kan samtliga företag i rättsfallen ovan teckna avtal med IF Metall, Seko och Unionen för sina arbetare utan att förbunden kan göra ett skvatt”, konstaterar Kurt Junesjö och hoppas ”att detta katastrofala förslag aldrig blir gällande lag”.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!