Kamp mot sovrumsskatten

2013-06-15 08:18:55


Drygt två årtionden efter att Margareth Thatcher fälldes efter sitt misslyckade försök att driva igenom den så kallade Poll Tax (en fastighetsskatt) växer en ny massrörelse fram, åter på initiativ av CWI/Socialist Party, mot den brittiska höger

Sedan i mars i år har tusentals människor (av vilka många inte är direkt drabbade) deltagit på offentliga möten och demonstrationer; ett masstryck håller på att byggas upp mot politikerna och allmännyttans hyresvärdar för skattens avskaffande.
Socialist Party i Skottland, Rättvisepartiet Socialisternas systerparti, har spelat en ledande roll i antisovrumsskattkampanjen och rapporterar här om sin syn på kampen.

Skottlands Socialist Party-medlemmar spelar en ledande roll i kampanjen. Vi var den första vänsterorganisationen i Skottland som på allvar tog upp den här frågan. Från och med partiets konferens i februari började vi organisera en rad offentliga möten i arbetarklassområdena runt om i Skottland. Utifrån dessa stora offentliga möten, vilka vi mobiliserade till genom flygbladsutdelningar i bostadsområdena och via kampanjbokbord på stan, föreslog vi bildandet av organisationskommittéer med regelbundna möten och bygget av kampanjen lokalt.
Vi tog också kampen mot skatten till lokala kommunfullmäktigemöten och till allmännyttan med kravet att de antar en policy att inte ­vräka någon som inte kan betala sovrumsskatten. Detta visade sig vara framgångsrikt och fick utbredd mediabevakning.

I slutspurten inför 30 mars-demonstrationen med 5 000 demonstranter i Glasgow och 2 000 i Edinburgh organiserades otaliga offentliga möten på lokalplanet runt om i Skottland. Behovet av att sammanfö­ra dessa kampanjer inom en demokratisk struktur kom omedelbart. Exemplet med massrörelsen mot poll tax, ledd av Militant, i slutet av 1980- och början av 1990-talet, tillgreps som ett sätt att organisera.
De lokala antisovrumsskattgrupperna drogs samman till ett skotskt förbund som nu har över 70 kampanjer samt ett antal fackföreningar anslutna. En skotsk Socialist Party-medlem, Luke Ivory, har valts till posten som kampanjens nationelle sekreterare. Tommy Sheridan, en ledande socialist och tidigare ledamot i det skotska parlamentet, är den nationella ordföranden.

Det skotska antisovrumsskattförbundets konferens lanserades genom sammandragandet av 250 delegater som representerade över 50 lokala kampanjer. Kampanjens plattform baseras på mobiliserandet av en ­antivräkningsarmé, opposition mot alla nedskärningar, uppmaningar till valda politiker att inte införa skatten samt krav på att alla skulder som uppstår till följd av sovrumsskatten avskrivs. Klara och tydliga krav att kommunfullmäktigeledamöter och ledamöter i det skotska parlamentet tar kamp mot sovrumsskatten. Nedskärningsagendan inkluderades också.
Mötena i bostadsområdena är väldigt politiska – inte enbart inriktade på sovrumsskatten, utan också på alla de åtstramningar som genomförs av regeringen. Ilskan är stor mot regeringsministrar med 6-, 7- och 8-sovrumslyxbostäder som talar om för arbetarklassfamiljer att de måste lida för att bankerna och det kapitalistiska systemet som regeringen försvarar ska kunna räddas.
Socialist Party menar att arbetarklassens makt behöver mobiliseras emot skatten, men att den även måste vara länkad till en rörelse för att fälla regeringen. En 24-timmars generalstrejk genomförd av den fackliga rörelsen är en nyckelstartpunkt för en sådan kamp. Vi har också tagit upp idén om ett nytt arbetarparti och antinedskärningskandidater i opposition mot alla huvudpartier, något som har fått enormt stöd på mötena och visar på ett skifte i medvetenheten.

Socialist Party i Skottland har från kampanjens början inte bara lagt skulden på regeringen, utan också ställt krav på Scottish Nationalist Party (SNP), som har majoritet i det skotska parlamentet, och på Labourpolitikerna. Vi har krävt att de lokala myndigheterna ska vägra att verkställa några som helst vräkningar av hyresgäster som blir efter med hyran.
Vi kräver också att kommunfullmäktige tar till sig det tillvägagångssätt som det socialistiskt ledda Liverpools kommunfullmäktige ­hade på 1980-talet (se separat artikel till vänster), som vägrade att lägga Tory­regeringens nedskärningar på arbetarklassen. Reserver och lån för att anslå de pengar som behövs till kommunfullmäktige och allmännyttan kan idag användas för att garantera att ingen tvingas betala sovrumsskatten. Ett sådant ställnings­tagande, knutet till en vägran att betala alla de andra nedskärningarna som påtvingas dem av regeringen, skulle få masstöd i de lokala arbetarklassområdena. 
Vi förklarar på möten att kommunfullmäktigeledamöter kan hjälpa till att leda en omfattande motståndskampanj för kravet att få tillbaka de tiotals miljoner pund de bestulits på genom regeringens attacker. Dessvärre har inte en enda Labour- eller SNP-ledamot varit beredd att stödja en sådan oppositionspolitik mot sovrumsskatten och nedskärningsagendan.
Samma tillvägagångssätt, att vägra genomföra nedskärningar, kan och borde också antas av den skotska regeringen. SNP har dock vägrat att gå emot nedskärningsattackerna, utan har istället genomfört Torybeordrade nedskärningar på miljarder pund. Fler konkreta krav, som t ex hur SNP genom bostadslagen kan o­möjliggöra vräkningar, har de också hittills avslagit direkt.

Det står klart att allmännyttans hyresvärdar redan nu är bekymrade över nivån på betalningseftersläp, med rapporter i media som visar att hälf­ten av de drabbade inte betalar. Hyresgäster med små betalningseftersläp trakasseras med betalningskrav per brev, vilket antisovrumsskattförbundet måste besvara som en del av kampanjen. Kommunfullmäktige och allmännyttan hoppas på att de kan få folk att betala ­genom att skrämma dem, därför massdist­ribuerar förbundet nu ett flygblad om hyresgästers juridiska ­rättigheter.
Nyckeluppgiften tror vi kommer vara att stärka antivräkningsarméer­na i de områden där partiet har ett inflytande över de lokala kampanjerna och också få den stora periferin av politiserade människor i kampanjen närmare partiet.

Labour kan komma att bilda nästa regering i Westminster, men Ed Miliband och Ed Balls har sagt att de kommer att fortsätta med de liberalkonservativa nedskärningarna samt lägga på ytterligare nedskärningar av välfärdsförmånerna. SNP har låtit genomföra Torynedskärningar på miljarder pund på den skotska befolkningens bekostnad. Det enda alternativet är att ställa upp med egna kandidater, beslutsamma i att opponera sig mot alla nedskärningar och kämpa för att försvara våra lokala samhällen.
Det arbete som har bedrivits av Trade Unionist and Socialist Co­alition (TUSC, Fackliga och socialistiska koalitionen), som har ställt upp med antinedskärningskandidater i val nyligen, är ett gott exempel att följa. Vi står för bygget av ett nytt massarbetarklassparti. Varför ska politisk representation bara vara förbehållet de rikas och storföretagsamhetens intres­sen?
Vi behöver ett parti som står upp för miljonerna. De fackföreningar som är knutna till Labour borde nu bryta denna anslutning och hjälpa till att bygga upp ett nytt parti för arbetarklassen.

Nedskärningar utan slut och åtstramningar för majoriteten är det enda som detta ruttna kapitalistiska system har att erbjuda. Medan vi ställs inför hårda nedskärningar blir eliten, storföretagen och miljardärerna ännu rikare. Vi står för ett socialistiskt samhälle baserat på ett demokratiskt ägande av och kontroll över bankerna, storindustrin och produktionen för att frigöra den massiva rikedom som skapas av oss för att få slut på nedskärningarna, skapa jobb och säkra en anständig framtid för unga människor.
Kapitalismen har misslyckats. Vartenda ett av de framsteg vi har gjort i det förflutna tas nu ifrån oss, våra jobb, vår välfärd, våra pensioner, vår utbildning – för att bara nämna några. Vi måste bygga en masskampanj för att besegra sovrumsskatten, få slut på alla nedskärningar och ­avsluta ett system som skapar så mycket misär för så många.
Philip Stott
Socialist Party Skottland

Liverpool 

För 30 år sedan i år, valdes ett ­socialistiskt kommunfullmäktige lett av anhängare till Militant (föregångaren till Socialist ­Party) till makten i Liverpool.
Från 1983 till 1987 vägrade Liverpools kommunfullmäktige att genomföra nedskärningarna och kämpade istället mot Toryregeringen och vann 30 miljoner pund (dryga 300 miljoner kronor) till staden. Liverpools kommunfullmäktige och stadens arbetarklass besegrade Thatcher och hennes Toryregering och byggde nya kommunala bostäder, sporthallar och vårdcentraler. De satte budgetar baserade på befolkningens behov och tog strid för att få de pengar som krävdes för genomförandet av dessa löften.
Liverpools väg – masskamp  samt att fullmäktige- och parlamentsledamöter står upp för de som har valt dem och vägrar  genomföra nedskärningar – är enda sättet att stå upp mot högerregeringen och stoppa nedskärningsmonstret!

CWI / Socialist Party kämpar för ▼

 • Vi måste bygga denna kampanj och länka den till den kamp mot nedskärningar som drivs av fackliga och lokala aktivister.
 • Socialist Party-medlemmar manar till en 24-timmars generalstrejk genomförd av fackföre­ningarna mot regeringens åtstramningar.
 • Bygg antisovrumsskatt- och antivräkningsarméer i vartenda lokalsamhälle och bygg det skotska antisovrumsskattförbundet.
 • Ställ upp kandidater mot de politiker som försöker få vräkningar genomförda och som inte kämpar mot nedskärningar. Bygg ett nytt arbetarklassmassparti som drar med sig unga människor, fackliga aktivister och antinedskärningskampanjaktivister för ett politiskt alternativ till nedskärningsvänliga partier.
 • Beskatta företagens styrelserum, inte sovrummen. Låt de superrika betala för sin kris. Förstatliga bankerna och stor-industrin under demokratisk ­arbetarklasskontroll.
 • Ett slut på låga löner – skapa jobb för alla.
 • För ett socialististiskt alternativ till nedskärningar och kapitalism. Vi behöver en demokratisk socialistisk produktionsplan baserad på majoritetens intressen – inte den rika elitens.

 CWI / Socialist Party kräver ▼

 • Skrota sovrumsskatten.
 • Skriv av alla skulder.
 • Försvara alla som inte kan eller vill betala.
 • Inga vräkningar för hyresbetalningssläp på grund av skatten eller nedskärningar. Bygg en antivräkningsarmé.
 • Nedskärningsstopp – beskatta bankerna och miljardärerna, inte sovrummen.
 • För ett program för nybyggnation av kommunala bostäder för att möta sociala behov.
 • Bygg en massrörelse mot åtstramningar med början i form av en 24-timmars fackligt organiserad generalstrejk.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!