Kampanj för bättre luft – i Umeå och globalt

2007-11-21 16:02:56
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har startat en kampanj i Umeå mot luftföroreningar och dålig planering. Det går inte att vänta på makthavare som inte bryr sig om miljö eller människor.

Redan 1999 stod det klart att Umeå skulle få svårt att klara gränsen för utsläpp av kvävedioxid – som bidrar till växthuseffekten. Sedan dess har nya miljöhot tillkommit.
Det handlar både om mängden av partiklar i luften och om bullernivåer. Umeborna drabbas allt hårdare.
Under alla dessa år har kommunen haft möjligheter att göra något åt luftföroreningarna, men makthavarna har inte tagit problemen på allvar.
Det senaste exemplet är den arrogans som kommunalrådet Lennart Holmlund (s) visar när det gäller frågan om buller – den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Då Boverket vill sänka bullernivåerna vill Umeås politiska makthavare höja tillåtna riktvärden! Holmlund avfärdar problem som ökad dödlighet i hjärtkärlsjukdomar och talar om ”stuprörsmentalitet”. Holmlund är representativ för de som styr Umeå.

Hälsa och miljö på spel

I snart två årtionden har makthavarnas lösning varit att vänta på statliga pengar till stora trafikleder. Pengarna har inte kommit. Nu hoppas makthavarna på att privata pengar, bland annat från Volvo, ska finansiera trafiklederna – men även om så skulle ske kommer de nya trafiklederna inte att kunna tas i bruk förrän tidigast år 2011. Det betyder ytterligare förlorade år för hälsa och miljö.
Dessutom löser nya vägar inte alla problem. Tillsammans med dålig planering skapas i stället nya problem. I Umeå byggs nya bostadsområden medvetet alldeles intill de planerade nya trafiklederna. Det gäller exempelvis bostäderna på Mariestrand, Sandåkern och Öbacka strand.
Dagens utveckling måste vändas. Det finns åtgärder som effektivt skulle minska både problemen med utsläpp och buller, men om dessa ska förverkligas krävs en kampanj för bättre miljö. En sådan kampanj i Umeå måste ses som en led i kampen mot en global miljökatastrof. Lokala åtgärder som förut avfärdats måste prövas på nytt, exempelvis försök med gratis busstrafik.
Vad som krävs är en helt ny attityd – totalt annorlunda än den som Umeås makthavare representerar.

Kampanjens tre delar:

• MILJÖMARSCH i mars 2008. En kampanj måste backas upp av aktiviteter där många deltar.
Umeå har sett sådana exempel: År 1996 demonstrerade tusen personer utanför fullmäktige – och ungdomsgårdarna räddades.
De stora demonstrationerna 1999 stoppade planer på lunchavgifter på gymnasiet och räddade elevvården. En miljömarsch som samlar umeborna skulle pressa makthavarna till att vidta åtgärder.

• FOLKOMRÖSTNING om trafiklederna. Kravet på en folkomröstning för att stoppa de planerade trafiklederna innebär också ett krav på makt:
Makt att påverka utvecklingen, att få till stånd åtgärder som minskar avgasutsläppen.
Makt att genomföra försök med gratis kollektivtrafik och stoppa bygget av trafikleder i öst och väst. Makt att riva upp beslutet att bygga ett p-hus under Rådhusesplanaden.
De politiska makthavarna, köpmännen, byggindustrin och Volvo – alla har de gått samman för att driva igenom ”sitt” Umeå.
Förutom sämre miljö betyder det nedrustning av bland annat äldreomsorg och skola.
Kravet på folkomröstning markerar att umeborna ska kunna påverka utvecklingen. Så är inte fallet idag.

• NAMNINSAMLING – för aktivitet på skolor och arbetsplatser. Kampanjen innehåller även en namninsamling med de viktigaste kraven för en snabb förbättring av miljön i Umeå. Syftet med namninsamlingen är att skapa en bred uppslutning för miljömarschen och för en folkomröstning om trafiklederna. Namninsamlingen är en uppmaning till aktiviteter – på skolor och arbetsplatser, i bostadsområden och på torg.

Du behövs i kampen för bättre miljö – i Umeå och globalt!
Ring oss: 090 – 19 47 34.
Läs mer på hemsidan: www.socialisterna.org/umea/

FAKTA OM UMEÅS HÄLSOFARLIGA MILJÖ


Miljöproblemen i Umeå handlar främst om utsläppen av kvävedioxid och förekomsten av partiklar samt buller.

KVÄVEDIOXID: Under många år har utsläppen av kvävedioxid i Umeå överskridit gränsen för miljökvalitetsnormen (MKN). Kvävedioxid bidrar till växthuseffekten och antyder förekomsten av farliga föroreningar. Dygnsmedelvärdet får överskridas max 7 gånger per år. Ifjol överskreds värdet hela 53 gånger längs V:a Esplanaden! Nu hotas fler delar av Umeå. MKN för kvävedioxid kan även komma att överskridas längs med Storgatan och Holmsundsvägen, enligt en preliminär beskrivning av konsekvenserna för det nya resecentrumet Umeå Östra.

PARTIKLAR: Dessa beräknas leda till att ca 5 000 människor i Sverige dör i förtid, varje år. Partiklarna skadar lungor samt orsakar hjärt- och kärlsjukdomar. Främst drabbas barn. I centrala Umeå klarades miljökvalitetsnormen för partiklar ifjol – med ett nödrop. Forskare vid Karolinska Institutet vill att den idag tillåtna gränsen ska skärpas. Skulle forskarnas rekommendation bli verklighet kommer Umeå inte heller att klara MKN för partiklar! Även när det gäller partiklar riskerar det nya resecentrumet vid lasarettet att bidra till att gränsvärdena överskrids – längs Holmsundsvägen.

BULLER: Över en miljon personer i Sverige exponeras för trafikbuller som överträder de rekommenderade riktvärdena då de vistas utanför sina bostäder. Ny forskning visar att buller skapar problem som högt blodtryck och hjärtinfarkt. Buller leder också till sömnproblem. Barn som bor nära hårt trafikerade vägar löper risk att drabbas av bl a inlärningssvårigheter.

Vad vi kämpar för:


• FÖRSÖK MED GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK: I Jokkmokk och Övertorneå är det gratis att åka buss. I Övertorneå har bussåkandet ökat och bilåkandet minskat. I Lidköping är bussarna gratis på lördagar. I Göteborg åker alla över 65 år gratis. Fler exempel finns. Umeå borde följa efter!

• SAMORDNADE VARUTRANSPORTER: Lastbilar står för 50 procent av utsläppen från fordon.
Försök i Linköping visar att samordning av varutransporterna skulle kunna minska behovet av lastbilar i Umeå med upp till 300-350 stycken per dygn! Detta kan jämföras med den totala effekten, dels av en ombyggnad av Kolbäcksvägen till E4, dels av N:a Länken. Dessa byggen beräknas avlasta V:a esplanaden med ca 350-400 lastbilar. En samordning har alltså nästan lika stor effekt som båda dessa vägbyggen tillsammans!
Samordnade varutransporter kostar bara ca 4 miljoner kronor i form av datasystem och en lastterminal och kan börja imorgon. Vägbyggena kostar över en halv miljard kronor – och ingen vet när och om de kommer igång.

• KOMMUNAL SKROTNINGPREMIE PÅ EXTRA MILJÖFARLIGA BILAR: Bilar som är äldre än från år 1988 saknar ofta katalysatorrening. Umeå har en gammal bilpark och extra många miljöfarliga bilar. Om dessa försvann skulle utsläppen av kvävedioxid kunna minskas med upp till 20 procent i centrala Umeå!
Får ägarna till dessa bilar 4 000 kronor i skrotningspremie blir kostnaden 15 miljoner kronor. Mycket billigt med tanke på den stora miljövinsten.

• SATSNING PÅ MILJÖVÄNLIGT BRÄNSLE
: Övergång till miljövänligt bränsle utgör en av de viktigaste satsningarna för en bättre miljö. I exempelvis Piteå planeras för industriell tillverkning av biodiesel. Umeå har skogshögskola, en fabrik för papper och ett reningsverk. Även Umeå borde ta initiativ till produktion av miljövänligt bränsle.

• MOTORVÄRMARE PÅ ALLA OFFENTLIGA P-PLATSER
: En kallstart drar en extra deciliter bränsle. Vägverket har visat att motorvärmare på Luleås offentliga p-platser skulle spara ca 75 000 liter bränsle per år. Miljön gynnas. Det finns ca 2 500 p-platser i centrala Umeå.

DESSUTOM:
• Nej till fler externa köpcentrum – vi vill slå vakt om närbutikerna.
• Fler gång- och cykelvägar med bättre underhåll och snöröjning etc.
• Sänkta trafikhastigheter, bl a genom trafikledningssystem via GPS.
• Satsa på att göra Umeå till Europas miljöhuvudstad istället för kulturhuvudstad!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!