”Katastrof att böna och be, LO”

2010-10-13 16:08:44
LO:s avtalssekreterare Per Bardh har bjudit in Svenskt Näringsliv till en gemensam arbetsgrupp för att diskutera lagen om anställningsskydd, LAS. En samsyn och uppgörelse om turordningsreglerna i LAS kan enligt LO-tidningens redaktör Tommy Öberg också bli nyckeln till en bredare överenskommelse på löneförhandlingarnas område.

När Svenskt Näringsliv (SN) i mars 2009 hoppade av förhandlingarna om ett nytt huvudavtal som skulle ersätta Saltsjöbadsavtalet från 1930-talet var stötestenen fackens ovilja att försämra anställningsskyddet. Det skedde också med direkt hänvisning till den proteströrelse som inletts av lokala fackliga företrädare, med Dennis Bäckman från Pappers avd 86 i Figeholm som en av de tongivande.

Enligt Tommy Öberg har högeralliansens valseger ökat trycket på fackföreningsrörelsen att nå förhandlade lösningar (läs: eftergifter) i en rad stridsfrågor. I stället för de förhoppningar som ställts på en rödgrön regering i sådana frågor som ett höjt tak och sänkta avgifter i a-kassan, en förbättring av sjukförsäkringen och lagstöd för rätt till heltid hotar ytterligare attacker.
Såväl Centern och Folkpartiet som Kristdemokraterna – och nu även Sverigedemokraterna – vill se politiska beslut om försämrade turordningsregler i LAS, försämrade konfliktregler och obligatorisk a-kassa. Hittills har Moderaterna avvisat alla sådana förslag, ofta med hänvisning till att förhandlade regler är att föredra.

Men att förhandla nu är, som Dennis Bäckman säger till Offensiv, ”att köpslå bakåt”.
– Det är en katastrof att böna och be på sina knän efter en valförlust som denna och så tillbakapressade som facken blev i avtalsrörelsen. Det är fel läge och ett köpslående som går bakåt, när facken i stället borde försäkra varandra om att infria det fackliga löftet och sätta sig i respekt med en stor strejk.
– Om vi skulle rycka en gammal arbetare ur en hundraårig grav så skulle han uppleva samma sorts arbetsmarknad som då.
Christer Ågren, vice vd på SN, förklarade redan i februari att de var öppna för samtal om LAS som ökar arbetsgivarnas möjligheter att undanta kompetenta nyckelpersoner från turordningsreglerna.
– Kompetens som ska ersätta ”tillräckliga kvalifikationer” måste formuleras så att vi talar om samma sak. Vi måste bena isär olika spänningar och komma fram till en gemensam bild av verkligheten. Jag vill att vi tillsätter en arbetsgrupp, förklarade Per Bardh redan då.
Det är enligt Dennis Bäckman ett farligt ”skitsnack”, som snävar in fackens inflytande ännu mer.
– Redan idag kan vi rucka på turordningsreglerna om det gäller risken att förlora nyckelpersoner. Vi vill ju inte göra oss själva arbetslösa. Men nu vill de hindra möjligheterna att till exempel kunna avtala om förtidspension för 62-åringar eller att satsa pengar på utbildningspaket och breddad kompetens för dem som behöver det i samband med nedskärningar.

Bäckman varnar också för andra eftergifter i stil med dem som var på tapeten i förhandlingarna om ett nytt huvudavtal, som rätt för arbetsgivarna att skjuta upp konflikter i 15-20 dagar jämfört med dagens sju.
Så vad kan vi göra?
– Ja, blir det en arbetsgrupp om LAS mellan LO och Svenskt Näringsliv måste vi åter få igång protesterna på gräsrotsnivån och ställa krav på våra fackförbund. Biter inget annat får vi kanske använda våra vapen, som att sätta oss ner en stund.

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!