Klimatkrisen

2009-11-04 16:23:01
Det är två världar som möts vid FN:s miljökonferens i Köpenhamn (COP 15) i december. Den ena utgörs av makt-eliten och den andra av de många gräsrotsaktivister som kämpar för varaktiga lösningar på klimatkrisen.

Rättvisepartiet Socialister­na (RS) och CWI, den internationella socialistiska organisation som RS tillhör och med medlemmar i drygt 40 länder runt om i världen, mobiliserar för Köpenhamn.
Enligt vår uppfattning är miljökampen direkt kopplad till kampen mot kapitalism och klassorättvisor. Med denna Offensivspeci­al, som utgår från ett material som diskuterades och antogs av den RS-kongress som pågick från den 30 oktober till den 1 november, vill vi skissera ett socialistiskt svar på klimatkrisen.
Regeringarna räddar banker och direktörer, me­dan arbetare, ungdomar och klimatet får betala.

Kapitalismens kris innebär både massarbetslöshet och dramatiskt mins- kade investeringar i förnybar energi.
Det är kamp för jobb och grön framtid. ”Save Vestas jobs – Save the Planet” (Rädda jobben på Vestas – rädda planeten). Bakom den parollen samlades miljö- och fackföre­ningar i kampen för job- ben på vindkraftjätten Vestas på engelska Isle
of Wight i somras.

Arbetarna på Isle of Wight krävde att regering-en skulle förstatliga anläggningen och rädda de gröna jobben. Men den brittiska regeringen lät Vestas lägga ned, samtidigt som man hycklande sade sig vilja satsa på gröna jobb.
Vestas, som sparkar anställda i England och Danmark, trots rekordvinster och behovet av utbyggd vindkraft, är ännu ett exempel på hur kapitalism står i vägen för verkli­ga miljösatsningar.
 Behovet av en demokratiskt planerad ekonomi – mot fattigdomen och kapitalismens rovdrift, för klimaträttvisa och hållbar utveckling – har aldrig va­rit större än nu.
Men för de styrande gäller i första hand att värna kapitalismens vinster och den egna maktställningen, inte miljön och inte fattigdomsbekämpning.
Klimatförändringarna beskrevs i Sternrapporten 2006 som ”marknadens största misslyckanden”, men de kapitalistiska regeringarna bara fortsätter med sina redan misslyckade marknadslösningar, som handel med utsläppsrätter.
Det är en fortsättning på den förödande marknadsanpassning som har brandskattat offentlig verksamhet och sålt ut offentliga tillgångar, vilket i sin tur inneburit t ex mind­re satsningar på spårbunden kollektivtrafik, klimat- omställningar och energi-sparande.

För att kunna hejda klimatkrisen och kapitalismens plundring krävs en global massrörelse som tar kamp för en annan värld – en socialistisk värld där människors och miljöns behov fäller avgörande, inte kortsiktiga vinstintressen.
Det är en sådan mass- rörelse, som förenar världens arbetare, unga och fattiga, som RS och CWI vill bygga. Kom med du också!
Offensivs redaktion

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!