Kochs utredning hotar allmännyttan

2008-04-16 15:46:08
”Allmännyttan försvinner. Begreppet försvinner. Självkostnadprincipen försvinner. Effekterna blir att folk inte kommer ha råd att bo kvar, det öppnar upp för ett samhälle med ghetton.”

Så sammanfattade Tomas Henriksson, ombudsman från Hyresgästföreningen, konsekvenserna av Kochsutredingen, den statliga utredning som lägger fram sitt slutresultat på fredagen den 18 april. Nätverket ”Rädda Hyresrätten” höll ett utbildningsmöte den 9 april för att förbereda sig. Vid sidan av Tomas Henriksson var Björn Alfredsson inbjuden talare. Vi fick ta del av de kritiska rapporter som Alfredsson gjort om Kochsutredningen.
– Hyrorna kan öka med mellan 30 och 60 procent på åtta år, förtroendet för regeringen kommer att minska med lika mycket, inledde Alfredsson.
Enligt Björn Alfredssons uträkning kommer hyrans andel av inkomsten hos den genomsnittliga hyresgästen att öka från 23 procent till mellan 28 och 32 procent (beroende på om den lägre eller högre hyresökningen faller ut) på 4-8 år.
Detta gäller genomsnittet, för en sjukskriven eller ensamstående förälder kan det bli förödande. En av mina grannar till exempel, har som sjukpensionär med dagens relativt sett lägre hyror bara 2 000 kronor kvar efter att hyran är betald.
Idag står det i jordabalken att allmännyttiga bolag ska drivas utan vinstsyfte. Kochs föreslår två modeller. Antingen att bolagen drivs rent affärsmässigt eller fortsatt ”utan vinstsyfte”, men med avkastning på allt eget kapital. Idag går gränsen på 4 procent.
Det är Fastighetsägarna som gapar efter mer vinster och det är deras anmälan till EG-domstolen som utredningen har tagit fasta på.
Fastighetsägarna vill komma åt hyrestaket, som allmännyttans hyror utgör, vilket hindrar privata värdar från att ligga mer än 5 procent över de allmännyttiga bolagens hyresnivå.
Redan idag har alliansens bostadspolitik fått effekten att det förra året bara påbörjades 856 nya hyreslägenheter i Stockholm mot 3 000 året dessförinnan (Metro 2008-03-26). 40 000 allmännyttiga lägenheter i Stockholm står under hot om att ombildas eller privatiseras.
Om Michaël Koch, domare i arbetsdomstolen, får som han vill, accelererar processen som hotar att riva ner hela allmännyttan. Kommuner ska tvingas att propagera för bostadsrättsomvandlingar. Antalet hyresrätter kommer att minska drastiskt då folk kommer tro att omvandling till bostadsrätt är ett sätt att komma ifrån chockhyrorna.
Förutom att hyresgästkollektivet försvagas genom minskad numerär så kommer möjligheten att överhuvudtaget förhandla om hyrorna att beskäras, då en hyresvärd har rätt att gå till en hyresnämnd som ser till att hyran höjs med hänsyn till efterfrågan.
– Vi hävdar att detta är marknadshyror, konstaterade Tomas Henriksson som svar på kommunminister Mats Odells uttalande dagarna innan om att regeringen ”inte har en tanke på att införa marknadshyror”.
– Samtidigt sa Mats Odell att ”Exakt vad utredningen innehåller får vi se”. Det är skrämmande att han inte ens har läst utredningen.
Allmännyttan har inneburit en generellt bra boendestandard även för lågavlönade. Konsekvenserna för samhället om allmännyttan försvinner är oöverblickbara. Att de utarmade kommunala hyresbolag som i framtiden finns kvar inte längre ska tillåtas ta sociala och klimatmässiga hänsyn talar sitt betonghårda språk. Glöm integrationsplaner, blandad befolkning, tillgänglighet, satsning på parker och barnen.
Unga, nyanlända, låginkomsttagare, pensionärer, ensamstående och sjukskrivna kommer att ha mycket små möjligheter till en egen bostad i framtiden. De hyresrätter som vi eventuellt kommer att ha råd med kommer att ligga flera mil utanför stadskärnorna, alternativet blir trånga andra-/tredje-/fjärdehandsuthyrningar.
Vilken värdighet ger det att växa upp som inneboende i en rikare familjs hem, att inte ha ett eget hem? Klassklyftorna som väntar luktar 1800-tal.
Koch har lagt sig på en så extrem nivå att till och med Dagens Nyheter har kallat den marknadsfundamentalistisk.
Att tro att det högerstyrda SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, skulle stå för något i grunden annorlunda vore dock att skapa falska förhoppningar. SKL vill putsa ytan genom att tillåta vissa sociala hänsyn, men skriver i ett utlåtande att ”kommunen ska som ägare agera så marknadsmässigt som möjligt”.
Stämningen på Rädda Hyresrättens möte var att Kochs förslag bara måste stoppas. Den 13 maj samlar nätverket de personer och organisationer som vill vara med och arrangera en stor demonstration till hösten. Redan på fredag när utredningen släpps arrangeras ett torgmöte.

Elin Gauffin

Stoppa marknadshyror!


torgmöte
fredag 18 april
kl 16.00 på
Medborgarplatsen
Arr:
Rädda Hyresrätten

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!