Krisen är kapitalismens – sparka spekulanterna

2008-10-08 15:49:17
Krisen är kapitalismens. De som bär ansvaret för krisen är vinsthungriga spekulanter och andra kapitalister samt de politiker som går i deras ledband.
De skapade marknadens diktatur där finansmarknaderna regerar.

Hotet om en global finansiell härdsmälta rycker allt närmare när banker-na slutat att låna ut av rädsla för att göra nya ödesdigra förluster. ”Vi närmar oss ett finansiellt Pearl Harbor” varnade en spekulant i USA i måndags.

”Vi visste inte vad vi köpte”. Det var den ursäkt en före detta chef för det amerikanska bolåneinstitutet Fannie Mae, som nu tagits över av staten, gav till varför man förlorat miljarder dollar på att köpa som det visade sig skräppapper (obligationer) som påstods sprida kreditriskerna.
Kan det sägas tydligare? Kapitalism är spekulation och marknaden styrs av till synes blinda krafter som famlar i mörkret på jakt efter vinst.
Krisen har redan knäckt många av den moderna kapitalismens flaggskepp, som de stora investmentbankerna i USA och försäkringsjätten AIG. En rad banker och bolåneinstitut världen har också kollapsat.
De senaste dagarnas börsras är delvis en följd av en snabbt fördjupad global bankkris. En annan orsak är att storbolag får allt svårare att finansiera  sin verksamhet när penningmarknaden upphört att existera.

Krisen har nu spridit sig till indu­strin och ekonomin har slutat växa i ett stort antal länder.
”Den fortsatta nedgången på USA:s husmarknad kombinerat med en bredare ekonomisk inbromsning gör att kreditförlusterna ökar mer än vad som befarats tidigare. Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin globala finansiella stabilitetsrapport som publicerades på tisdagen” (Dagens Industri den 7 oktober).
Enligt samma tidning befarar IMF att förlusterna på amerikanska lån och säkerställda värdepapper kommer att stiga ytterligare till omkring 1 400 miljarder dollar, motsvarande 9 940 miljarder kronor. Men även det kan vara i underkant.
Mycket pekar på att krisen blir djup och långvarig. ”Dagens finans­kris kan bli lika allvarlig som 1930-talets depression när det gäller långsik- tiga konsekvenser, uppger UBS:s Europachef” (Veckans Affärer den 7 oktober).
Regeringarnas krisåtgärder är som att försöka stoppa en allt kraftigare blödning med plåster. Men det är dy­ra plåster det handlar om. Det handlar om tusentals miljarder kronor som spenderats för att rädda spekulanter och för att få bankerna att bli banker igen. Åtgärderna har dock haft liten effekt, eftersom krisen bara är i sin lin­da.
Att staten tvingas gå in och ta över kapitalismens konkursbon visar både på att systemet är ruttet och att nyliberalismen har lidit skeppsbrott.

Men istället för att förstatliga ­förlusterna och skicka räkningen till skattebetalarna behövs en verklig socialisering av de banker och storföretag som styr ekonomin och sätter den politiska dagordningen. Ett sådant förstatligande avskaffar kapitalismen och gör det möjligt att planera ekono-min.
Det är alternativet till marknadens kaos som nu fört världen till randen av den djupaste krisen sedan 1930-talets mardrömsår.
Per Olsson

RS / Offensiv kämpar för ▼
  • Öppna alla räkenskapsböcker – full insyn i vart bolagens pengar har gått och hur mycket som har betalats till de stora aktieägarna och direktörerna.
  • Beskatta de rika och storföretagen.
  • Inflationsskyddade löner, pensioner och studiemedel.
  • Facklig vetorätt vid nedläggning­ar eller personalinskränkningar samt omorganiseringar.
  • Rädda hyresrätten – stoppa hotet om marknadshyror.
  • Demokratiska och kämpande fack – för ett nytt socialistiskt arbetarparti.
  • Förstatliga banker, finansinstitut och alla storföretag under arbetarnas demokratiska kontroll och styre. Full kompensation till småsparare. Låt direktörerna och spekulanterna falla utan fallskärm. På den grundvalen kan en demokratisk plan för ekonomin utarbetas utifrån behov och för att säkra en hållbar utveckling samt exempelvis tillgången på billiga lån.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!