Kristofer Lundberg: Vi är förda bakom ljuset

Angereds utredning visar att ett annonsföretag har skickat bluffakturor till HGF Angered.

av Offensivs redaktion

Angereds Hyresgästförening är en av landets mest aktiva och levande. Offensiv har tagit del av deras verksamhetsberättelse och för att ge några exempel har Angered organiserat eller varit medarrangörer på elva demonstrationer under 2019, har haft 18 konferenser/föreläsningar/debatter/utbildningar, startat fyra nya lokala föreningar och varit med om 20 olika kulturevenemang, förutom att delta på lokala föreningars möten och ge stöd vid aktiviteter. Föreningens utåtriktade aktiviteter har samlat uppemot 1 000 personer vid upprepade tillfällen.

Ett ekonomiskt underskott i föreningen pekas ut som orsaken till att regionstyrelsen i Västra Sverige har fråntagits sina befogenheter. Angered välkomnar en utredning, men kritiserar sättet som förbundsledningen agerat på och pekar ut att hur det gått till är under all kritik. 
– Förra veckan blev Angereds egen utredning klar om det underskott som finns i den egna ekonomin. Vi har kommit fram till att det har betalats ut stora summor till ett annonsföretag för annonser vi inte har beställt. Detta kunde inte ses till en början då fakturorna inte fanns i våra pärmar utan på regionkontoret, säger Kristofer Lundberg. 
Angered har skickat ett mejl till Hyresgästföreningens ordförande och förbundschef med frågan om det är förbundet eller Angered som ska polisanmäla annonsföretaget för de felaktiga fakturorna.
Annonsföretaget har skickat felaktiga fakturor till Angered på 560 705 kronor. Föreningen och regionkontoret hann betala 425 595 kronor av dessa fakturor innan styrelsen förstått vad som pågick och anser att annonsföretaget är skyldiga Hyresgästföreningen 425 595 kronor.
I och med att förbundsledningen har stängt av regionstyrelsen och förbjudit denna att ha kontakt med regionkontoret har det varit svårt att utreda vad som skett.
Inte heller fick regionordföranden någon hjälp av regionchefen innan avstängningen, trots att denna lovat att ta upp frågan om ekonomin. Angeredsföreningen tror sig nu ha en bra bild av läget. 

Flera av fakturorna fanns inte i Angereds pärm utan endast på regionkontoret då de mejlat och godkänts över mejl av attestant, som dessutom arbetar på annonsföretaget. 
– När vi har förstått vad som skett blir jag både arg och besviken. Regionchefen säger till mig upprepade gånger sedan jag valdes att jag har för stort kontrollbehov, att jag måste kunna lita på mina styrelsekollegor, att låta de som har ansvarsuppgifter ha dem.
– Han har pekat på att jag ska ha det strategiska ansvaret, de övergripande frågorna och inte lägga mig i detaljer. Att jag ska lita på att alla gör så gott de kan och att Hyresgästföreningen har kontrollfunktioner, så det inte kan gå fel.
– Regionchefen har intygat att vi har anställda som har betalat för att se till att det fungerar, jag måste lita på dem och det har jag gjort.

När det kommer till regionstyrelsen har vi gjort vårt bästa för att få insyn och transparens. Men vi behöver få den informationen till oss för att kunna leda.

– Men kontrollfunktionerna har uppenbart inte fungerat. Angered känner att vi har förts bakom ljuset, har lurats av ett företag och ingen av de som borde ha kunnat se det har slagit larm. Om vi hade fått varningstecken under året skulle vi inte ha ett underskott, då hade vi kunnat agera i tid. Istället eskalerade felaktigheterna i slutet av året.
Av 46 fakturor från annonsföretaget är det bara åtta som handlar om beställda annonser. Beloppen och antalet fakturor ökar ju längre året går, trots att det inte finns någon koppling till beställda annonser från Hyresgästföreningen. Under andra halvåret skickas 26 fakturor, men bara fyra (!) är beställda annonser!
– Jag har blivit förd bakom ljuset, där räkningar som jag aldrig beställt har beställts i mitt namn.
– Vi har den senaste månaden vid flera tillfällen begärt att annonsföretaget redovisar var de mottagit beställningen, var de skickat offert och vem som har bekräftat beställningen. De har inte presenterat underlag på annonserna som beställts i vårt namn.
– Jag har varit inne på regionkontoret i stort sett varje dag, någon gång under dagen, antingen förmiddag vid frukost, under dagen eller kvällsmöten. Dagligen träffar jag anställda och chefer; om det fanns brister eller varningstecken i Angered, borde inte någon ha nämnt det? Eller varför har en inte gjort det? Om de har vetat och inte sagt något har de brustit och om de inte har vetat om det har de också brustit då de har lovat att vi har kontrollfunktioner.

Angereds Hyresgästförening kan med sin utredning visa att ett annonsföretag har bedragit föreningen. Detta bedrägeri utgör den stora delen av underskottet – 560 705 kronor av 769 184 kronor. De andra delarna av underskottet består av felaktig budgetering (112 000 kr), att Angered tagit på sig kostnader som andra föreningar skulle vara med och bekosta, men missat att fakturera ut (45 000 kr under 2019), samt ökad verksamhet inom ungdomsarbete och kultur (34 350 kr).
– Angered är en väldigt aktiv förening, vi försöker lägga så mycket aktiviteter ute i områdena för att verkligen ta vara på medlemmarnas medel som möjligt. Det är därför föreningen har gjort av med mycket pengar på just verksamhet.

– När det kommer till regionstyrelsen har vi gjort vårt bästa för att få insyn och transparens. Men vi behöver få den informationen till oss för att kunna leda.
– Men när vi har frågat regionchefen och ekonomichefen om detaljer i ekonomin har vi fått till svar att vi måste kunna lita på tjänstemannaorganisationen, att vi inte behöver detaljuppgifter och att vi som förtroendevalda ska se helheten. Det har tolkats som att vi valda ger sken av att inte lita på kontoret. Vi har blivit lovade att det finns kontrollsystem som garanterar att det inte blir fel. Cheferna på kontoret å sin sida har 90 anställda som stöd.
– Vi vet att vi har gjort vårt yttersta och lagt ner hundratals om inte tusentals timmar av oavlönat frivilligarbete för att göra det bästa för hyresgästerna. Även om det på vissa ställen brustit har det inte varit medvetet från styrelsens sida.


”Förbundsstyrelsen har agerat oansvarigt och oproportionerligt”

Du kan protestera mot förbundsstyrelsens avstängning av regionstyrelsen genom att skriva under här och/eller få din egna förening att ställa sig bakom uppropet.
Bland de föreningar som nu stödjer Kämpande Förening märks hela Hyresgästföreningen Norrmalm i Stockholm och en rad nya LH:n, bland annat Linjalen som representerar 302 medlemmar. Totalt har 26 föreningar ställt sig bakom uppropet nu (se hemsidan kampandeforening.org).

Under namninsamlingen finns det väldigt många egna kommenterar som folk har skrivit in. För att ta några exempel:
”Oss tystar de aldrig! Upp till kamp!”
”Jag skriver på för att äntligen har vi haft en regionstyrelse som tar sitt uppdrag på allvar och är beredd att kämpa för oss hyresgäster!”
”Jag riskerar hyreshöjning på 4 500-6 000 kronor om man beslutar om renovering av vår lägenhet. Sveriges hyresgäster behöver en kämpande hyresgästförening!!!”
”Förbundsstyrelsen har gått över sina befogenheter, de har gått över huvudet på medlemmarna. Mitt förtroende för Kristofer är total, och han omvaldes på senaste mötet för andra gången. Han har gett Hyresgästföreningen ett ansikte som det skulle ha varit för många år sedan.”
”Förbundsstyrelsen har agerat oansvarigt och oproportionerligt.”
”Hyresgästföreningen måste kämpa för medlemmarna som man gör i Göteborg.”
”Som medlem vill jag att föreningen skall vara demokratisk och utföra aktioner som syns för att driva vår sak.”

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!