LAS-förhandlingen skjuts upp: ”Släng LAS-utredningen i papperskorgen”

Trycket måste hållas uppe för att rädda LAS – skrota det nyliberala januariavtalet! (Foto: Natalia Medina)

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Efter motioner och påtryckningar från facken Seko, Byggnads, Målarna, Kommunal, Elektrikerna och Fastighets backar nu LO-styrelsen om att fortskrida med LAS-förhandlingarna.

Bakgrunden till förhandlingarna om LAS, lagen om anställningsskydd, är det högerprogram som januariavtalet cementerade i sitt 73-punktsprogram som S, MP, C och L står bakom. Där finns det med att LAS ska omformas; det ska bland annat göras fler undantag i turordningsreglerna och bli lättare samt billigare att säga upp personal.
LO-styrelsen har bifallit de tre motionerna från de nämnda facken, som ska avgöras på ett extra representantskap någon gång i augusti:
• Att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samtliga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna.
• Att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS.
• Att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom centralt kollektivavtal.

”Detta är mycket glädjande”, säger Sekos ordförande Valle Karlsson i ett pressmeddelande, och fortsätter: 
”Våra medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre. I spåren av den nuvarande kris hela samhället befinner sig i blir det ännu viktigare. Genom LO-styrelsens beslut har vi nu tillsammans beslutat att vi inte är beredda att förhandla om de grundläggande pelarna i LAS.
Utredningen borde aldrig ha tillsatts. När det nu ändå blev så är mitt bästa råd att slänga den i papperskorgen. Utredningen och direktiven till denna är omoderna.”