”Las viktigast i avtalsrörelsen”

2010-02-17 13:55:35

foto: Frank Pettersson
På Ålö i Umeå har Hans Andersson och fackklubben tagit strid för Lagen om anställningsskydd.

– Det viktigaste i avtalsrörelsen är att stänga det hål som finns i Las. Sen ska vi ha så mycket pengar som möjligt också. Vi har sagt till IF Metall centralt att vi är beredda på strid.
Det säger Hans Andersson, ordförande i metallklubben på Ålö i Umeå och en av initiativtagarna till Jobbupproret, i en intervju med Offensiv.

När Offensiv besöker Ålöfabriken har Hans Andersson just avslutat en hel vecka av förhandlingar om ökad bemanning när konjunkturen nu börjar vända. Att klubben lyckades få i-genom sin linje märks när alla som går förbi vill byta några positiva ord med Hans.
– Efter nedskärningarna är produktionen nu 480 lastare per vecka. Ledningen på fabriken ville fylla luckorna i bemanningen med övertid. Vår linje var att återställa folk på visstid till att börja med. Då ingrep den hög­sta ledningen och accepterade vår lin­je så vi fick ett bra avtal, säger han.

Hans Andersson och klubben står bakom Jobbupproret, som riktas mot otrygga jobb och bemanningsföretag. De har själva konkreta erfarenheter.
– Fram till januari 2009 var det lång orderkö och full rulle i fabriken. Men till julen 2008 fick de som kom från bemanningsföretag sluta när krisen slog till. Jag säger att det är kapita-lismens kris, säger Hans, som också är politiskt aktiv i Socialistiska Partiet.
Uppsägningsförhandlingarna för ett år sedan ledde till att omkring 25 fast anställda och lika många från bemanningsföretaget Adecco tvingades sluta. Under hösten kom ett nytt varsel och ytterligare 42 fick gå.
Men i november ville företaget förhandla om att ta in bemanningsföretag – innan ens alla som sagts upp hade slutat.

– Här finns en lucka i Las som gör att vi riskerar återanställningsrätten, som ger en avskedad rätt till återanställning inom nio månader. Vi försökte lära från fallet på Abu Garcia, som Metall förlorade i Arbetsdomstolen. Där sa Metall nej till allt utom fasta jobb. Så vi sa ja till visstidsanställningar, berättar Hans.
– Företagets bud var upp till 20 bemanningsanställda per dag från den 1 januari till sommaren. Vi sa nej, gick bara med på fem personer i fyra veck­or. Motsättningarna var stora och förhandlingarna gick upp till central nivå i december. IF Metall centralt tog kontakt med arbetsgivarna för att få besked från dem innan avtalsrörelsen. Den 8 januari i år skulle de förhandla.
– Men just före jul, den 22 decem­ber, kontaktades vi av personaldirektören som ville återuppta lokala för- handlingar. Kanske ville arbetsgivarna centralt inte ha en strid just innan avtalsrörelsen, tror Hans.

Slutresultatet blev att företagets egen personalpool för att täcka frånvaro alltid ska vara motsvarande 10 procent av de fast anställda. Perso-nal från bemanningsföretag kan bara jobba i högst två veckor, därefter har uppsagda rätt till visstidsanställning. De som tvingats sluta kommer med detta avtal tillbaka för en längre tid och slipper hamna i deltidsarbetslöshet, med färre dagar a-kassa.
– Resultatet följer Las om återanställning, nu har vi det reglerat, säger Hans Andersson.

Klubben har nått så långt de kun­de, men vill helst stoppa bemannings­företagen helt och att alla ska ha tills- vidareanställning.
– Bemanningsföretagen är inte gratis för företagen, men är en makt­faktor. Återanställningsrätten är ­viktig för oss, vi måste försvara det vi har, säger Robert Wallgren, huvudskyddsombud på Ålö.
Hans Andersson vill att Jobbupproret antas av så många som möjligt, t ex metallavdelningen i södra Väster­botten, där han sitter i styrelsen. Nu till helgen deltar han i Jobbupprorets möte i Stockholm.

Per-Åke Westerlund

 Fakta om Ålö ▼

  • Ålö är världsledande i tillverkningen av frontlastare. Företaget kontrolleras sedan år 2002 av amerikanska 3i, ett av de största rikskapitalbolagen i världen. 3i äger också t ex Teknikmagasinet och Boxer. På Ålö fanns som mest 450 arbetare, idag är det 121. Förutom effekterna av krisen har 3i strukturerat om företaget. Produkter som tidigare egentillverkades köps in från andra leverantörer. Löpande bandet har åt-erinförts. Fabriker har startats i USA och Kina.
  • Bolag som 3i finansierar sina köp genom att belåna de företag som köps in. Under en tidsrymd på 7-8 år ska vinsten maximeras och de företag man köpt säljas vidare.

 Fakta om Las ▼

  • Lagen om anställningsskydd infördes 1974. Den säger att uppsägningar ska ha ”saklig grund” och innehåller turordningsregler vid uppsägning, reglerad uppsägningstid och rätt till återanställning.
Den har senare urholkats två gånger. År 1982 blev provanställningar i sex månader en del av lagen. År 1993 blev inhyrd personal från bemanningsföretag lagligt.
  • Svenskt Näringsliv bedriver en kampanj mot Las med argument om en ”flexibel” arbetsmarknad. De vill helt enkelt ha rätt att välja och vraka vid anställning och avsked. Fackledningarna har också accepterat en rad undantag. LO har nyligen bjudit Svenskt Näringsliv till samtal om Las (se Offensiv den 11 februari).
  • Luckorna i Las blev tydliga när Metall år 2003 förlorade i Arbetsdomstolen mot företaget Abu Garcia. AD gav företaget rätt att avskeda personal och ersätta dem med bemanningspersonal. Metall hade inte väntat sig denna dom, men tog ingen verklig strid efteråt.
  • Ett motsvarande fall där Livs stämt Marabous ägare kommer strax upp i AD. Där handlar det om inhyrning av samma personal som tidigare sparkats.
  • Massavskedanden under krisen har understrukit hur svag anställningstryggheten är. En opinionsmätning som SVT beställde av Sifo i höstas visar att bara tre av tio vill ha förändring­ar i Las. Andra mätningar visar att anställningstrygghet värderas högre än lön och karriär.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!