Lokalvårdskampen i Luleå trappas upp

2007-09-05 14:57:37
När Barn- och utbildningsnämnden i Luleå tog beslut om privatisering av lokalvården möttes de av 50 arga lokalvårdare utanför mötet. Stämningen bland de som protesterade var att de inte tänker ge upp. Nu kommer frågan att prövas i kommunfullmäktige.

Trots att protesten hade kallats ihop med kort varsel var det cirka 40 lokalvårdare som deltog utanför Barn- och utbildningsnämndens möte. Som väntat tog socialdemokraterna med stöd av de borgerliga partierna beslut om sälja ut lokalvården från den 1 januari 2009.
Det innebär att alla 200 kommunala städjobb på sikt är hotade.
Till beslutet lades ett tillägg om att tekniska förvaltningen själv ska kunna lägga anbud på upphandlad lokalvård. Detta är dock inte någon förbättring eftersom det bara kommer att innebära att Tekniska förvaltningen ska anpassa sig nedåt, till de arbetsvillkor och det upptrissade arbetstempo som råder hos de privata städfirmorna.

Privat städning sämre

När en privat firma tog över städningen av Hälsans Hus i Luleå minskade städningen från 16 till 10 timmar i veckan. Dessutom förstörde de det nya golvet med felaktiga städmetoder.
I underlaget för Barn- och utbildningsnämndens beslut sägs det att den privata städningen som pågått på fyra enheter inom Luleå kommun är 375 000 kronor billigare.
Underlaget visar också att städningen är mindre och sämre. Enligt Tekniska förvaltningens siffror skiljer det i verkligheten 171 000 kronor (5,5 procent) till de privatas fördel, men då har de inte genomfört fönsterputs etc fullt ut.
I praktiken är alltså prisskillnaden för likvärdig städning försumbar mellan privat och kommunal regi.
Det som ligger bakom privatiseringen är att socialdemokraterna vill försämra städningen och inte ta ansvar för personalen.

Från 12 till 8 månader

De vill minska städningen i skollokaler från 12 till 8 månader per år och dra ned på storstädning, fönsterputs etc som görs under sommarmånaderna. Detta går inte att göra med städning i kommunal regi, eftersom städpersonalen då skulle vara ”sysslolös” fyra månader per år.
Att själva säga upp så många lokalvårdare som en privatisering motsvarar (kanske uppemot 30-40 procent) skulle vara politiskt omöjligt.
Med privata anbud kan kommunen beställa städning 8 månader per år och sedan strunta i vad städpersonalen gör resten av året.
I praktiken kan detta innebära två saker:
1. De privata städbolagen kan med hjälp av en armé av tillfälligt anställda variera sin arbetsstyrka mellan de 8 månader då de städar åt kommunen och den övriga tiden på året.
2. De privata städbolagen lägger låga anbud under den första anbudsomgången för att ”slå ut” den kommunala städningen. Sedan höjer de priset så att de i praktiken tar betalt för 12 månader, trots att de bara städar 8 månader (eftersom de ändå har kostnaden för personal hela året).

Slut på rimlig belastning

Övergången till privat städning skulle i praktiken innebära slutet för lokalvårdsyrket som traditionellt yrke. I kommunen är snittanställningstiden 17 år och snittåldern över 50 år.
Tack vare en rimlig arbetsbelastning och bra hjälpmedel har en stor del av de kommunalt anställda kunnat jobba i yrket upp mot pensionsåldern. För de flesta kommer detta att vara en omöjlighet hos de privata städfirmorna, framförallt på grund av arbetstempot.

Ännu ett (s)vek

För socialdemokraterna har anpassning till storföretagsintressen blivit långt viktigare än situationen för arbetare.
Minskad offentlig sektor ska gynna storföretagens vinster i allmänhet, och företag som ISS och Sodexho i synnerhet.
Det som kan pressa politikerna till att stoppa privatiseringen är en massiv kamp från lokalvårdarnas sida. Det behövs demonstrationer och om nödvändigt även strejker för att stoppa förslaget. Demokratiskt fattade beslut på möten för alla lokalvårdare behövs för att ena och besluta om vilka kampmetoder som ska användas. Maximal uppmärksamhet behövs i media och lokalvårdarna måste söka stöd hos elever, föräldrar och andra arbetargrupper. Det finns redan positiva signaler om stöd från till exempel metallare på SSAB och elever.
Skicka stöduttalanden till Offensiv för vidare förmedling.

Jonas Brännberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!