Lördagens protestdag för en ny social bostadspolitik: Sopa inte bostadskrisen under mattan i valet!

Protest i Stockholm den 18 september 2021, som blev ett år med tre starka bostadssegrar. Nu måste vi se till att bostadsfrågan inte sopas under mattan under valrörelsen! (Foto: Natalia Medina)

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

Det har bara gått en dryg vecka sedan den tidigare miljöministern Karolina Skog lade fram en statlig utredning med namnet En socialt hållbar bostadsförsörjning – vår tids stora bostadssociala utredning. I den finns ett par positiva förslag som att stärka kommunala hyresgarantier om bostad till hemlösa eller trångbodda barnfamiljer med försörjningsstöd och andra särskilt utsatta, som våldsutsatta kvinnor. Men i övrigt är innehållet så magert att den uppseendeväckande rubriken snarast ger intrycket av medveten självironi på hög nivå.

”Myrsteg” från en utredning som i övrigt ”underlevererar” så mycket att den borde bli en politisk ”väckarklocka” är också omdömet från Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder och chefsekonom Martin Hofverberg, som också främst lägger skulden på de begränsande politiska direktiven.
Nu på lördag den 9 april kommer en väckarklocka också att ljuda på gator och torg när gräsrotskampanjen Nej till marknadshyra – Ja till en social bostadspolitik höjer rösten mot riksdagspartiernas försök att sopa bostadskrisen under mattan under valåret.
Att problemet ligger i politisk ovilja och rädsla att utmana finansmarknaden och de privata fastighetsägarna medges också av utredaren själv.
– Jag har bara lagt förslag som jag bedömer kan genomföras i riksdagen kommande mandatperiod. Jag har lutat mig mot att hellre lägga fram försiktiga förslag som kan gå igenom än att sträva efter perfektion. Det ligger extremt många förslag i regeringens byrålåda som har strandat på genomförandet, säger Karolina Skog, som också hänvisar till att en skarpare reglering skulle ”kunna inskränka äganderätten och näringsfriheten” (DN den 30 mars).

Stärkta möjligheter till bostad för hemlösa och trångbodda barnfamiljer samt att kommunala bostadsköer ska få tydligare mandat att göra undantag för vissa grupper som våldsutsatta kvinnor är ett par positiva steg. Men i avsaknad av nästan allting annat pekar utredningen mer i riktning mot hyresrättens gradvisa begränsning till en ”social housing” snarare än mot en ny och återupprättad generell social bostadspolitik.
Den 700 sidor långa utredningen innehåller annars en delvis ärlig verklighetsbeskrivning, som skenande inkomstskillnader och bostadspriser de senaste 20 åren.
– Vi har insiders och outsiders mellan de som kan ta del av värdeökningen, medan andra inte ens får ett förstahandskontrakt fast man har en inkomst, säger Karolina Skog.
Men försöket att dra paralleller till 1930-talets Bostadssociala utredningen visar bara hur ynkliga den här utredningens förslag är. I Skogs utredning läggs inga förslag som liknar de starka allmännyttiga bostadsföretagen, de omfattande statliga subventionerna till nybyggnation och det kommunala mandat över markanvändningen som byggdes upp i spåren av den utredning som tillsattes av Gustav Möller.
Som Hyresgästföreningen påpekar är även utredningens förslag om en nationell och kommunal handlingsplan tandlösa utan statligt stöd till markplanering och byggande. Även åtgärder som underlättar för de mest utsatta att gå före i bostadskön är av begränsat värde i den stora majoritet av landets kommuner som saknar kommunal bostadskö. Likaså i de allt fler kommuner som inte har någon allmännytta eller där denna i hög grad har sålts ut.

Vad som krävs är, som Nätverket Nej till marknadshyra – Ja till social bostadspolitik kommer att visa under protestdagen den 9 april, kamp för ett nytt bostadspolitiskt systemskifte som bryter med de senaste 30 årens ständigt höjda hyror, bostadsbrist, trångboddhet, segregering, utförsäljningar och renovräkningar. Krav kommer att resas på en ny social bostadspolitik, se kravrutan här intill.
Att kamp lönar sig visade sig då vi förra året lyckades vinna tre viktiga segrar: mot marknadshyra i nyproduktionen, mot en lag om lägeshyror och mot Stockholmshyra. Det är viktiga eftergifter som har stoppat nya avgörande försämringar, men för att på allvar vända utvecklingen krävs så klart mycket mer.

Många aktivister inser betydelsen av fortsatt gräsrotskamp under valåret som kan pressa upp bostadskrisen som en valfråga.

Nätverket har som ett led i den nya valårskampanjen skickat ett öppet brev med raka frågor om bostadspolitiken till alla etablerade partier, som hittills bara tre har kommit in med svar på. I dessa svarar både Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ glädjande nog ”rätt” på varje punkt.
Även Socialdemokraternas bostadspolitiker Johan Löfstrand har redovisat svar från sitt parti, som på ett par punkter ger lovande signaler, men på andra punkter visar avgörande svagheter.
S säger sig till exempel vara emot marknadshyra (vilket de som bekant även gjorde, samtidigt som de i januariavtalet var beredd att stödja fri hyressättning i nyproduktionen) och instämma i att bostaden ska vara en social rättighet och inte en handelsvara.
Ändå är partiet varken berett att stödja en lag mot bostadsspekulation eller en återkommunalisering av bostadsbolag som gör orimliga vinster på hyresgästernas bekostnad och missköter förvaltningen av sina bestånd. Inte heller vill S verka för att Allmännyttan som innan Allbolagen 2011 ska bedrivas utan vinstkrav (bara nej till ”gigantiska utdelningar”) och åter bli hyresnormerande.
Välkommet är så klart att S säger sig vara för att avskaffa den skriande orättvisan i fråga om skatter, ROT-, RUT- med flera ränteavdrag mellan boende i hyresrätter och ägda boendeformer. Partiet påstår sig även vara för en lag mot orimliga renoveringshyror. S vill även återinföra riktade investeringsstöd för att öka byggandet av energieffektiva hyresrätter med bra standard och rimliga hyror.
Att S alls har svarat utan dröjsmål tyder på en viss respekt för kampanjen. Men visa av tidigare erfarenheter vet vi att inget kan tas för givet utan massiv press underifrån.

Protestdagen den 9 april kan inte väntas få samma spontana gensvar som under fjolårets kamp mot överhängande hot om stora försämringar. Ändå visar förberedelserna att många hyresgästaktivister inser betydelsen av fortsatt gräsrotskamp under valåret som kan pressa upp bostadskrisen som en valfråga.
Varje månad fram till valet genomför till exempel Hyresgästföreningen Stockholm Sydost kreativa torgmöten i samarbete med Nätverket Nej till marknadshyra – Ja till en social bostadspolitik. På sitt årsmöte i förra veckan antog inte bara Hyresgästföreningen Södermalm ett uttalande som uttalade dess officiella stöd till nätverket, utan gav även nätverket en plakett och blommor för sina insatser, ett pris som togs emot av Vilgot Karlsson.
Senaste nytt är att även Hyresgästföreningen Gotland har anslutit sig till nätverkets kampanj. På Järva har kampanjen brett stöd av Norra Järva Stadsdelsråd, Ort till ort och Husbyrådet förutom av Hyresgästföreningen Järva och lokala hyresgästföreningar i Husby.
Och här kan du läsa kommentarer från några av lördagens talare i Stockholm.

RÄDDA HYRESRÄTTEN: BOSTAD ÅT ALLA ÄR EN
SOCIAL RÄTTIGHET, INTE EN HANDELSVARA!

Nej till marknadshyra och höjda hyror
• Hyrorna är redan för dyra. Hyreskamp mot höjda och marknadsanpassade hyror.
• Stopp för renovräkningar och onödiga standardhöjande åtgärder vid renoveringar. Nollalternativ på riktigt.
• Ja till underhåll, energibesparingar och skattefria underhållsfonder.

Stoppa alla ombildningar, utförsäljningar och bostadsspekulation
• Lag mot bostadsspekulation.
• Kapitalplacerare ska inte tillåtas spela monopol med våra hyresrätter. Samhället ska ta över bostadsbolag som gör stora vinster på hyresgästernas bekostnad och missköter sitt bestånd.

Statens diskriminering av hyresrätter jämfört med ägt boende måste upphöra
• Boende i villor och bostadsrätter gynnas idag med tusentals kronor i månaden jämfört med hyresrätter av samma storlek. Den slopade fastighetsskatten på stora villor och subventioner som ROT- och ränteavdrag är pengar som istället behövs för att bygga bort dagens hemlöshet och trångboddhet.

Återupprätta Allmännyttan
• Allmännyttan ska befrias från vinstkrav, åter vara hyresnormerande och ha hyresgästdemokrati på riktigt.

Bygg hyresrätter för bostad åt alla med bra standard och skäliga hyror i allmän regi
• Statliga byggsubventioner och allmännyttiga byggbolag i ett nytt miljonprogram för att bygga bort bostadsbristen, renovera och klimatanpassa.
• Återinför investeringsstödet.

Klimatomställ bostadspolitiken
• Värna om närmiljö och barnperspektiv genom att bygga och renovera varsamt.
• Flerfamiljshus i en klimatsmart stads- och trafikplanering är nyckeln till ett energieffektivt och klimatneutral boende.
• Allmännyttiga bostäder och gemensam välfärd är grundstenar i bygget av ett tryggt, rättvist och hållbart samhälle.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!