LO:s Lavaltaktik i spillror

2008-10-22 21:59:03
Wanja Lundby Wedins, LO:s och Europafackets Lavaltaktik ligger i spillror. Det står klart sedan EU-kommissionen och arbetsmarknadsministrar från Frankrike, Tysk- land, Sverige, Danmark och Luxemburg alla gjort tummen ned för en ändring av EU:s utstationeringsdirektiv och ett socialt protokoll. Och nu växer kraven att agera inom Byggnads, Transport och LO-distrikten.

Europafacket gavs kalla handen un- der en konferens som den 9 oktober arrangerades av EU-kommissionen med uppemot femhundra politiker, fackledare och arbetsgivare.
– Budskapet är att politikerna inte vill lösa de problem som uppstått efter de fyra domarna Laval, Viking, Rüffert och Luxemburg. De har min- skat ländernas möjlighet att reglera sin egen arbetsmarknad men politikerna agerar inte, citeras LO-juristen Claes-Mikael Jonsson av Folkrörelsen Nej till EU.

Arbetsmarknadsminister Sven
-Otto Littorin (m), som försäkrat att han stödjer svenska kollektivavtal, motiverar sitt eget nej med risken för att en revision av utstationeringsdirektivet kan leda till försämringar. Pe­ter Necas, arbetsmarknadsminister i Tjeckien, som nästa halvår leder EU, välkomnade EU-domstolens utslag och förklarade att den fria rörligheten för tjänster och arbetskraft måste underlättas, inte begränsas. Även arbetsgivarna i BusinessEurope välkomna- de de fackföreningsfientliga domarna.
Inte heller den svenska Stråthutredningens förslag om hur Lex Brittannia och den svenska utstatione- ringslagen ska ändras går LO:s väg.

– Jag är väldigt bekymrad. Förslag har lagts fram som går längre än vad Lavaldomen kräver, anser Claes-Mikael Jonsson.
Enligt LO-Tidningen vill Stråth att kollektivavtalsmodellen ska finnas kvar, men kraftigt begränsad. Frågan är om den då kommer att fungera i en miljö med många utstationerade arbetstagare, undrar Jonsson.
Stråth vill bland annat ta bort nattarbetsförbudet, som är en skyddsregel, och införa en bevisregel som in- nebär att den enda kontrollen av hur utländska arbetsgivare lever upp till kollektivavtalen ska bli att de visar ett papper på att löner och villkor ligger på acceptabla nivåer. Förslagen presenterades enligt LO-Tidningen på ett stormigt möte med ­representanter för både fack och arbetsgivare.
Stråthutredningen lär i övrigt följa den danska utredningens exempel och bara kräva minimilöner enligt ett riksavtal (minus till exempel pensionsavgifter), vilket berövar byggavdelningarnas möjlighet att som i Vax- holmsfallet förhandla utifrån hela kollektivavtalet och löneläget på den lokala arbetsmarknaden.

Att den spricka som man försökte lappa ihop på LO-kongressen nu har öppnats igen, visas av en polemik mot Byggnads och Transport från LO:s nye avtalssekreterare Per Bardh, som nu har fått ett fränt svar.
Hans Tilly och Clas Linder, förbundens ordförande respektive tillförordnade ordförande, konstaterar att Sveriges anslutningsfördrag till EU 1993 med dess försäkringar för kollektivavtalen  nu har satts ur spel. De menar också att beskedet den 9 oktober är ”en garanti för fler anti­fackliga domar” och att Sverige kan vänta med EU-fördra­get till 2010.
Återstår att se om Tilly och Linder  menar allvar med att ”i grund och botten finns det bara en metod att säkra denna modell. Det är genom aktivt handlande – klart, tydligt och högljutt så att det hörs ända ned till Bryssel, Paris och Prag med omnejd”.
Även utan LO-toppen skulle de två förbunden lätt kunna mobilisera brett stöd inom en rad LO-distrikt och förbund för en massiv demonstration innan riksdagens behandling av Lissabonfördraget den 20 november.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!