Magert valfläsk i vårbudgeten

2006-10-07 17:23:10
I onsdags presenterade regeringen och samarbetspartierna sin budgetuppgörelse. Det var tre eniga partier som gjorde sitt bästa för att ge intryck av en ny reformvilja inför valet. Väljarnas viktigaste fråga i valet i år är jobben, men verkliga satsningar för att bekämpa massarbetslösheten lyste dock med sin frånvaro.

Första steget i en redan utlovad tioårsplan för äldreomsorgen blir 600 miljoner till bättre vård och omsorg och ett investeringsstöd till särskilt boende på 250 miljoner. Detta skall dock ses i ljuset av alla nedskärningar som gjorts sedan början av 90-talet, vilka bland annat resulterat i att 100 000 vårdjobb försvunnit. Tio utlovade miljarder på tio år lär få svårt att ens räcka till återställd omsorg.
Nytt är en sen men välkommen satsning för 53 miljoner 2007 och 2008 mot den ovärdiga hemlösheten. Psykiskt funktionshindrade ska få personliga ombud och vräkningar av barnfamiljer med mera motverkas.

Billigare tandvård

Tandvården ska bli billigare – en undersökning var artonde månad får inte kosta mer än 200 kronor. Nästa steg kan bli ett högkostnadsskydd, antyds det.
Mycket av satsningarna, eller valfläsket som det egentligen är, riktas till ungdomar.
Mot den höga arbetslösheten föreslås 1 000 nya plusjobb för unga långtidsarbetslösa. Men av de 20 000 plusjobb som tidigare utlovats har hittills endast 3 000 tillsatts, och i skuggan av över 100 000 arbetslösa ungdomar är 1 000 nya låtsasjobb utan rätt till a-kassa och sjuklön en minst sagt blygsam satsning. Arbetslivsminister Hans Karlsson medger också att de ibland kan tränga ut riktiga jobb i kommunerna (mer om arbetslösheten i ledaren).
”Höjda studiemedel i röd vårbudget” kan man läsa på vänsterpartiets hemsida. Men av miljöpartiet och vänsterpartiets ursprungliga krav på höjningar med 1 000 respektive 1 500 kronor, blev det bara en ynklig satsning på höjda studiemedel med 100 kronor i bidrag och 200 kronor i lån från 1 juli.
Vidare ska studiebidraget för gymnasieelever höjas med 100 kronor och 100 miljoner användas till investeringsbidrag för byggandet av studentbostäder.

Mer till småföretag

Småföretagen ska det också satsas på. Miljöpartiet fick igenom ökade anslag med en miljard om året (inklusive 200 miljoner av EU-pengar) till landsbygdsutveckling ända till 2013, och olika projekt för småföretagande får 200 miljoner att dela på.
Av dessa ska 20 miljoner gå till att främja företagande bland invandrare. Arbetsförmedlingarna ska även starta försök för att snabbare etablera invandrare på arbetsmarknaden. Kommuner som tar emot flyktingar ska få extra pengar för att klara kraven i den nya asyllagen.

Lätt bacon

Sammanlagt är det blygsamma satsningar på 6 miljarder i år och 11-12 miljarder per år 2007-2008. Besparingar på andra områden, framförallt genom att man minskat sjukskrivningarna med hårdare tag och hets mot sjuka, gör att man i stort sett inte ökar utgifterna.
Detta är små smulor i jämförelse med de svenska storföretagens rekordvinster och motsvarar bara drygt en tjugondedel av årets utdelningar till aktieägare – som i år blir minst 170 miljarder genom rena aktieutdelningar och återköp av aktier.
Det är resurser som skulle kunna användas till riktiga satsningar inom vård, skola och omsorg, och för att bekämpa arbetslösheten – istället för den lättbacon på valfläsket som s och samarbetspartierna presenterar.

Davis Kaza

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!