Migrationsutredningen – en attack på asylrätten

Morgan Johansson (S) ska ta emot kommitténs förslag, som innehåller mer attacker mot flyktingar (Foto: Central European University / Flickr CC).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

Migrationskommitténs förslag på hur Sveriges kommande asyl- och migrationspolitik ska utformas har överlämnats till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).  Under drygt 1 år har kommittén utrett hur Sverige ska få ”en långsiktigt hållbar migrations- och integrationspolitik”, som en bred majoritet i riksdagen ska stå bakom.

Om kommitténs förslag går igenom kommer Sveriges redan mycket restriktiva asyl- och migrationspolitik bli ännu stramare.
Nu är kommitténs utredning klar och ligger på regeringens bord för vidare behandling.

Under utredningens gång har splittringen inom borgerligheten blivit tydlig. SD och M vill ha en betydligt minskad invandring; i praktiken vill man inte att Sverige ska ta emot några flyktingar alls. C, KD och L vill sätta en gräns i paritet med Danmark och Norge, vilket också innebär ett kraftigt minskat flyktingmottagande. Men även S vill begränsa invandringen och strama åt asylrätten ytterligare. 
Oenigheten ledde till att Migrationskommittén inte har kunnat lägga fram ett förslag som man har varit enig om. Förhandlingarna mellan S och M bröt samman och dessutom är V och MP emot förslagen på en åtstramad flykting- och asylpolitik, och vill återgå till ”en mera human flyktingpolitik” utan att precisera närmare vad man menar med detta. 

Ett annat förslag som kopplas samman med utredningen är att polisen ska få utökade resurser att jaga flyktingar. Bland annat vill man utöka den så kallade inre flyktingkontrollen. Detta innebär att polisen får utökad rätt att utföra id-kontroll. Alla minns väl REVA-lagen och vad den ledde till.

Nu måste regeringen fatta beslut om hur man går vidare med förslaget. Senast till våren måste man presentera en proposition till riksdagen. Kan man inte fatta beslut som riksdagens majoritet står bakom kommer den tillfälliga lag som gäller sedan 2015 att upphöra till sommaren 2021 och Sverige återgår till de lagar som gällde tidigare. Därför vill både S och de borgerliga partierna, inklusive SD, skyndsamt få igenom så mycket av förslagen som möjligt. 
Alla dessa partier är överens om att strama åt asylrätten, att begränsa anhöriginvandring och rätten till återförening för familjer samt att försvåra ytterligare för flyktingar att ta sig till Europa.

Polisen ska få utökade resurser att jaga flyktingar.

Både socialdemokrater och borgare talar allt oftare om att EU måste upprätta så kallade hot-spots (läs flyktingfängelser) utanför EU:s yttre gräns där flyktingar ska kunna söka asyl. Ett steg ytterligare mot denna politik togs då Ursula van der Leyen, ordförande i den Europeiska Kommissionen i sitt linjetal den 16 september meddelade att den så kallade Dublinförordningen kommer att upphävas och ersättas av en ny gemensam flykting- och migrationspolitik för hela EU.
Migrationskommitténs förslag måste ses i ljuset av EU:s kommande nya ännu stramare flyktingpolitik. Steg för steg tas för att i praktiken avskaffa asylrätten och göra det omöjligt att fly till Europa.

Alla krafter som vill stoppa attackerna på asylrätten, på flyktingar och ensamkommande och på invandrare måste mobiliseras för att se till att migrationskommitténs förslag stoppas.
Rättvisepartiet Socialisterna kräver:
Återinför asylrätten.
Permanenta uppehållstillstånd åt alla istället för tillfälliga.
Stoppa alla tvångsutvisningar.
Riv EU:s flyktingmurar. 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!