Miljöbrott i Umeå – nio gånger om!

2008-05-15 16:11:11
I åratal har makthavarna tillåtit att luften i Umeå centrum försämrats. När det gäller halten av kväveoxid har antalet överskridanden av miljökvalitetsnormen (MKN) ökat i en skrämmande takt:

Enligt reglerna får koncentrationen av kväveoxid överskridas vid sju tillfällen under ett år. Men förra året överskreds alltså MKN vid hela 62 tillfällen i Umeå centrum!
Miljökvalitetsnormerna (MKN) ska vara ett juridiskt bindande styrmedel bland annat vad gäller kvaliteten på luften. Ändå händer ingenting – detta trots att MKN alltså överskreds nio gånger så ofta som lagstiftningen tillåter!

Vad innebär det då att MKN överskrids för kväveoxid? Länsstyrelsen i Stockholm, som bygger sitt uttalande på LUCAS-studien, skriver att det finns ”ett tydligt samband mellan kväveoxid och lungcancer” och fortsätter ”Om man under åren 1955-1970 hade varit utsatt för typiska innerstadshalter av kvävedioxid, det vill säga över 30 mikrogram per kubikmeter, så ökade risken för att man 30 år senare skulle få cancer med 50 procent”.

Tre kommentarer:
• Höga halter av kväveoxid antyder främst förekomsten av andra, och för människan farligare, ämnen – men sambandet kväveoxid och lungcancer (samt även andra farliga sjukdomar) är otvetydligt.
• Den idag tilllåtna koncentrationen av kväveoxid, enligt MKN, är dubbelt så hög som den ”typiska innerstadshalten”, som ökade risken för lungcancer med 50 procent åren 1955-70!
• Umeås makthavare är bra på att gapa om lagbrott, till exempel när det gäller budgetregler och protester för att slå vakt om ungdomsgårdar. Men när en lag inte faller dem i smaken så är makthavarna själva beredda att bryta mot lagen – nio gånger om!

Det kanske är dags för en ny inmarsch i fullmäktige – för att försvara miljölagstiftningen!

Jan Hägglund,
Kommunfullmäktigeledamot, RS i Umeå

Antal dygn då MKN överskridits:*

2003
27
2004
46
2005
2006
53
2007
62
*den tillåtna halten kvävedioxid är 60 mikrogram per kubikmeter per dygn.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!