Mobilisera för klimatet, inte krig

Kriget och den militära kapprustningen riskerar även att stänga den sista möjlighet vi har att undkomma det allra största säkerhetshotet mot allt civiliserat liv i form av ohejdbara klimatförändringar (Foto: Natalia Medina).

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

Putins krig i Ukraina skapar ett extremt mänskligt lidande i form av död, terror och enorma flyktingströmmar. Svåra umbäranden kommer även att drabba den ryska civilbefolkningen. Kriget som stänger Europas viktigaste kornbodar kan också utlösa nya svältkatastrofer i Mellanöstern och Nordafrika. Skenande kostnader för el och bränsle kan även slå hårt mot Västeuropas låginkomsttagare.

Men kriget och den militära kapprustningen riskerar även att stänga den sista möjlighet vi har att undkomma det allra största säkerhetshotet mot allt civiliserat liv i form av ohejdbara klimatförändringar. Varningarna från den sjätte stora kunskapsutvärderingen som släpptes av FN:s klimatpanel den 28 februari kunde inte vara tydligare, men kom ändå helt i skymundan av den ryska invasion av Ukraina som just hade påbörjats.
Allt från smältande polarisar till korallrevens död och Amazonas förvandling från kolsänka till källa för utsläpp av växthusgaser är klimatförändringar som går snabbare än vad FN:s klimatpanel någonsin förväntat sig. Redan idag är 40 procent av jordens befolkning, 3,5 miljarder människor, ”högt sårbara”, med tydliga trender som pekar mot att stora delar av jorden kan bli obeboeliga.

Direkt alarmerande är klimatpanelens slutkläm att vi bara har detta årtionde på oss att vända en utveckling som annars kan leda till en ohejdbar kaskad av katastrofala tröskeleffekter. ”Varje ytterligare försening av globalt samordnad handling innebär ett snabbt stängt fönster för att säkra en uthärdlig framtid”.
Allt som utmärker dagens kapitalistiska system talar emot att dagens makthavare kommer att klara detta: Krig i Europa och global kapprustning, skarp geopolitisk rivalitet istället för globalt samarbete och insatser samt närapå överallt en tillbakagång för den borgerliga demokratin.
Fortsatt skyhöga priser på el och fossila bränslen är en av krigets och sanktionernas omedelbara konsekvenser när till exempel EU planerar att minska importen av rysk naturgas med två tredjedelar redan detta år. ”Så det finns egentligen inget alternativ till att tillfälligt pausa Green Deals”, lyder en slutsats från den kapitalistiska nyhetsbyrån Bloomberg som också hänvisar till risken för större och fler upplopp än de gula västarnas i Frankrike 2018.
”Behovet av fysisk säkerhet överträffar för närvarande allt annat. För att överleva nu och ta oss igenom nästa vinter eller två – hur länge Putin än är på fri fot – måste vi ersätta en sorts fossilt bränsle – hans – med alla andras”.

Stora delar av jorden kan bli obeboeliga.

Utbyggnaden av vindkraft kan snabbas på. Men för Tyskland och Italien som idag är tungt beroende av rysk naturgas byts denna först och främst mot import av flytande naturgas (LNG) från USA och Qatar, vilket i sin tur kräver tunga investeringar i farleder, hamnar och terminaler. Även användningen av kol och olja kommer att öka i flera länder. Vändningen till fossilfritt drar ut på en tid som snart rinner ut.
Den andra ödesdigra konsekvensen är den kapprustning med sikte på Natomålet om 2 procent av BNP till militären som nu även Sverige, liksom Tyskland och andra länder, tar sikte på.
Det betyder en ytterligare mångmiljardrullning till militären utöver den redan beslutade upprustningen med 85 procent mellan 2014 och 2025, som helt klart begränsar utrymmet för klimatinvesteringar. Två miljarder kronor extra anslås redan under 2022 med stöd av samtliga riksdagspartier. Dessutom ska Försvarsmakten få göra inköp för över 30 miljarder kronor fram till 2030.
Hur denna miljardrullning ska betalas är skrivet i stjärnorna, men betyder ganska säkert både skattehöjningar och nedskärningar av såväl välfärden som nödvändiga klimatsatsningar. I söndagens Agenda talade högerpartierna om ”prioriteringar” utan skattehöjningar.

Militären är dessutom en av världens värsta utsläppsbovar. Enbart Pentagons utsläpp 2017 var större än hela länders som Sveriges eller Portugals. Hur mycket den svenska Försvarsmakten släpper ut är det ingen som vet, då den har omfattande undantag från rapporteringskrav. Men enbart Sveriges militära utsläpp för inrikes transporter har enligt SCB motsvarat en tredjedel av det svenska inrikesflyget. Vilka utsläpp som krigets förstörelse i Ukraina skapar, eller den planerade upprustningen, eller för den delen de stora vinterövningar som Natos Cold Response där 30 000 soldater från uppåt 30 länder deltar i, är det ingen som vet.
När Sverige i början av juni står värd för ett stort FN-möte om hållbar miljö borde därför ”Mobilisera för klimatet, inte krig” bli ett givet motto för de folkrörelser som samlas till en massmanifestation och ett Folkets forum vid sidan av regeringarnas möte.
Det är från de globala gatornas, skolornas och arbetsplatsernas parlament som dagens unga på kortast möjliga tid måste finna varandra i bygget av en ny socialistisk vänster som kan visa mänskligheten en väg ur spillrorna av det system vars jakt på profiter idag hotar vår existens på denna vår enda planet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!