Nordirland: Ny regering, gamla svek

2007-12-19 11:28:26
Efter fyra års tuffa förhandlingar mellan de irländska och brittiska regeringarna och DUP (det största protestantbaserade unionistpartiet) och Sinn Fein (det största katolikbaserade republikpartiet) öppnade man återigen Nordirlands parlament i maj i år. Både DUP och Sinn Fein – men främst de senare – har fått ge efter för att nå en överenskommelse. Sinn Fein har accepterat samtliga krav från DUP.

Att IRA (som är sammankopplat med Sinn Fein) lade ner sina vapen och att Sinn Fein fattade beslutet om att acceptera den nordirländska polisen, utnyttjas av DUP som förklarar för sin periferi att de har lyckats ”besegra” IRA/Sinn Feins mål om att avsluta unionen med Storbritannien.
Även bland de grupper av arbetare som var för återinförandet av parlamentet och maktdelningen, är det långt ifrån alla som har några illusioner om de religiöst sekteristiska partierna. Det nyliberala program som DUP och Sinn Fein kommer att lansera (och redan har lanserat) kommer att möta hårt motstånd från arbetarklassen.
Bland det första regeringen gjorde var att attackera elevassistenter som ger extra stöd till elever med särskilda behov. Staten är skyldig hjälplärarna motsvarande 200 miljoner kronor för de tolv senaste åren, bland annat eftersom lönerna borde ha höjts. Utbildningsministern Caitroína Ruane (Sinn Fein) lade fram ett ”erbjudande” till hjälplärarna i juni, där man sa att de skulle få tillbaka pengarna som man var skyldig dem.

Ljuger om sin skuld

Regeringen (och även vissa fackförbund) ljög dock och angav att skulden var lägre. Ruane förklarade att det här skulle möta de krav som hjälplärarna haft under en längre tid. Förslaget innebar att lönen skulle beräknas efter en 36-timmarsvecka. Eftersom eleverna bara är i skolan 32,5 timmar i veckan kan emellertid inte hjälplärarna arbeta längre än så. I praktiken innebar det att timlönen sänks med 18,5 procent. Medlemmar i NIPSA, Nordirlands största fack och ett av de som organiserar offentliganställda, avvisade budet och 93,4 procent röstade istället för strejk.
Den 26 september började man med en endagsstrejk, vilken var helt solid. Det upprättades strejkvaktskedjor i princip i varje stad och by runt om på Nordirland, demonstrationer hölls regelbundet och man delade ut tiotusentals flygblad.
Den 26 september demonstrerade över 1 000 strejkande elevassistenter genom Belfasts stadskärna och kampen dominerade media under flera månader.
Den inledande och beslutsamma strejken tvingade utbildningsministern att ge ytterligare ett ”erbjudande” i slutet av september. Det innebar att om man accepterade junibudet skulle man få en engångssumma på motsvarande 15 000-20 000 kronor, beroende på hur länge man arbetat.
Detta skulle dock bara täcka skulden för de tolv åren och sedan lämna lärarna med en lägre lön i framtiden. Medlemmarna i NIPSA förkastade enhälligt budet efter att ha haft en rad massmöten.
Strejkerna fortsatte den 3-5 oktober. Den 8 oktober genomfördes en total strejk, med fler skolor som anslöt sig under veckans gång.
Det har varit hårda attacker i media och man har utnyttjat barn med särskilda behov och deras föräldrar för att piska upp ett motstånd bland den sympatiserande allmänheten.
Den 15 oktober, efter tio dagars strejkaktioner, tvingades arbetsgivarna tillbaka till förhandlingsbordet, men vägrade backa och medlemmarna i NIPSA beslutade att återuppta aktionerna.

Kampen gav medlemmar

Under kampen har NIPSA fått mer än 1 000 nya elevassistenter som medlemmar. Nu finns 3 200 elevassistenter i förbundet.
De andra fackförbunden har spelat en förrädisk roll. Man har uppgett att man har fler medlemmar än vad man har för att på så vis få fler röster i förhandlingsgruppen. Den 2 december röstade de övriga facken för septemberbudet, trots att kampen skulle fortsätta med två strejker. Därför hölls den sista strejken den 3 december och elevassistenter demonstrerade emot de andra fackens svek.
Inget av de existerande riksdagspartierna har stött lärarnas kamp i praktiken, medan Socialist Party (CWI Irland) har spelat en avgörande roll och hela tiden gett stöd och aktivt mobiliserat till demonstrationer och strejkvaktskedjor. En av Socialist Partys medlemmar i Unison (ett annat stort offentligfack) har blivit avstängd efter att ha gett strejkerna stöd.
Även majoriteten av Unisons medlemmar var för strejkaktioner, men det ignorerades av ledningen.
Detta visar på att det behövs ett verkligt alternativ, ett riktigt arbetarparti som kämpar för demokratisk socialism, och också fackförbund som är demokratiskt kontrollerade av medlemmarna.
Lina Thörnblom

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!