Ny kärnkraft löser ingenting

Oskarshamns kärnkraftverk. Ny kärnkraft är dyr, tar lång tid, innebär stora miljörisker och löser inte de höga elpriserna (Foto: CC BY-SA 3.0).

av Offensiv

Regeringen öppnar portarna på vid gavel för ny kärnkraft. Nya kärnkraftverk ska kunna byggas i hela landet. Det kommer inte att lösa problemet med de höga elpriserna och frågan är om det ens kommer att finnas något större intresse av att bygga nya kärnkraftverk.

Enligt regeringens förslag kommer det från nästa år att vara möjligt att bygga nya kärnkraftverk inte bara på de platser där det redan finns kärnkraftverk, utan i alla delar av landet. Tidigare har det mest talats om kärnkraft som ett sätt att lösa tillgången på el i södra Sverige, men vid en presskonferens i Luleå sa näringsministern Ebba Busch (KD) att hon också kunde tänka sig kärnkraftverk i Norrbotten.
Entusiasmen hos regeringspartierna är stor. Men frågan är om och när det verkligen kommer att byggas nya kärnkraftverk.

Erfarenheterna av att bygga stora kärnkraftverk är inte särskilt goda. Ofta har det blivit dyrt och tagit lång tid. Reaktorn Olkiluoto 3 i Finland är ett talande exempel. Enligt planerna skulle det tas i drift 2009. Nu är siktet inställt på att komma upp i full produktion under de närmaste månaderna, det vill säga 14 år försenat.
I världen ligger antalet reaktorer i stort sett stilla. Nya reaktorer byggs i samma takt som gamla stängs ned. Priserna på uran har svängt kraftigt under senare år, men nivån är mångdubbelt högre än i början av 2000-talet. Om en del av de planer på att bygga ny kärnkraft förverkligas är det troligt att priserna för det uran som behövs kommer att stiga ytterligare.
Det förhoppningarna står till idag är de så kallade små modulära reaktorerna (SMR). Tanken är att dessa reaktorer ska kunna serietillverkas och att detta gör att de blir billigare att bygga. Det återstår att se om det blir så. Den beräknade kostnaden för elen från sex SMR-reaktorer som planeras i USA har nyligen räknats upp till drygt en krona per kilowattimme. Det låter inte särskilt lockande med tanke på att elpriset i Sverige långsiktigt sällan har legat över 50 öre.

Ny kärnkraft kommer inte att lösa problemen med el till rimliga priser, men ger mer av de miljörisker som är förknippade med kärnkraften.

Ett problem med ny kärnkraft i Sverige, som nästan inte har nämnts, är slutförvaret av det radioaktiva avfallet. Det slutförvar som ska byggas i Forsmark räcker till för den kärnkraft som finns idag. Mer kärnkraft kräver ytterligare ett slutförvar. Slutförvaret i Forsmark beräknas kosta minst 19 miljarder kronor. Hela notan för att avveckla dagens kärnkraft beräknas till mer än 100 miljarder kronor.
Utöver de allmänna riskerna med kärnkraft tillkommer ytterligare risker i och med att det kommer att finnas fler reaktorer på fler platser. Det innebär att farliga transporter måste ske till och från fler platser.
Det är långt ifrån säkert att det verkligen kommer att byggas kärnkraftverk i Sverige trots regeringens välvilja. Troligen kommer det att krävas stora statliga subventioner. Att regeringen har talat om att bevilja kreditgarantier på upp till 400 miljarder kronor tyder på att de inser att nya kärnkraftverk är ekonomiskt riskfyllda projekt.

Även om det skulle byggas mer kärnkraft kommer det inte att lösa de problem med höga elpriser som vi ser idag. Före avregleringen av elmarknaden bestämdes priset utifrån kostnaden för att producera elen.
Eftersom produktionskostnaderna i Sverige är låga och stabila kunde elräkningarna inte bli till en obehaglig överraskning. Nu sätts priserna på en europeisk elmarknad. Då är det den dyraste elproduktionen som styr priset. Vad det kan innebära har alla hushåll i Sverige märkt under det senaste året.
De senaste åren har tydligt visat att marknaden inte klarar av att se till att det finns en säker tillgång på el till rimliga priser. Ny kärnkraft kommer inte att lösa problemen, men ger mer av de miljörisker som är förknippade med kärnkraften.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!