Ny välfärdsallians tar form

av Arne Johansson

Bostadsprotesten utanför Stockholms stadshus den 28 januari har blivit startskottet för en större mobilisering av aktivister.

Ett allvarligt försök att skapa en ny och bred allians till försvar för välfärden, bostäder vi har råd med och klimatet görs nu mellan flera organisationer och välfärdsnätverk som upprörs av innehållet i det nyliberala så kallade Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Initiativet bygger vidare på det samarbete i bostadsfrågan som inleddes mot utförsäljning av allmännyttan i Stockholm och marknadshyror mellan Hyresgästföreningen i Stockholmsregionen, det nya och aktiverade Nätverket Rädda Hyresrätterna och Seko Stockholm inför den demonstration som hölls utanför Stadshuset i Stockholm den 28 januari. 

Nu tas detta vidare till en gemensam proteströrelse mot alla hörnstenarna i den nyliberala systemskiftespolitik som marknadshyror är ett utslag av.

Inför det rådslag på temat ”Dags för en gemensam proteströrelse?” som hölls i ABF-huset i Stockholm den 18 februari hade även Nätverket Gemensam Välfärd anmält sitt intresse att delta. På mötet valdes en samordningsgrupp av nio personer med förankring i nämnda organisationer och nätverk som också hoppas att fler fackföreningar och sociala rörelser ska ansluta sig. 

Välfärdsalliansen, liksom alla dess arrangemang, ska organiseras av partipolitiskt obundna organisationer och rörelser, även om politiska partier och organisationer välkomnas att ge sitt stöd. Vad den nya välfärdsalliansen ska kalla sig är inte bestämt ännu, men syftet framgår tydligt av stor enighet bakom huvudlinjerna i det utkast till upprop under rubriken ”Upprop till försvar för välfärden – omställning för rättvisa och klimatet”, vars exakta formuleringar och paroller ska finjusteras av samordningsgruppen.

”Nu protesterar vi – fackföreningar, hyresgästföreningar, välfärdsivrare och klimataktivister – mot välfärdens rasering, för ett starkare, mer solidariskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Januariavtalet innebär en hårresande fortsättning på flera årtionden av ökande klyftor mellan rika och fattiga, stad och land, män och kvinnor liksom mellan socialt och etniskt segregerade stadsdelar”, inleds ett justerat förslag till upprop, som fortsätter:

”Otryggare arbeten, angrepp mot kollektivavtalen, införandet av marknadshyror, fortsatt privatisering av välfärden, drastiskt sänkta skatter för de rika och välbeställda, höjd pensionsålder och omänsklig flyktingpolitik slår mot den arbetande befolkningen, och mot de svaga och utsatta. De helt otillräckliga investeringarna i upprustad välfärd, bostäder vi har råd med, infrastruktur och rättvis klimatomställning innebär en oförsvarlig försämring av välfärden.

Tillsammans kan vi vända på denna utveckling och samtidigt resa krav på effektiva åtgärder mot det klimathot som snart kan nå ohejdbara tippunkter. Bara så kan vi verka för en förändring som gynnar och inkluderar hela befolkningen utan att ställa grupper mot varandra.”

I de paroller som följer på texten och som kan finslipas ytterligare varvas sedan nej till undantag i turordningsreglerna, marknadshyror i nyproduktionen, skattesänkningar för de rika och vinster i välfärden med krav som till exempel stärkta fackliga rättigheter, värnad och utbyggd allmännytta, en pension som går att leva på, rättvis klimatomställning och gemensam kamp för upprustad välfärd i samhällsregi, återupprättad asylrätt och social trygghet. 

Den enkla planen är att den nya välfärdsalliansen ska byggas upp under en fas av mobilisering där många fler inbjuds till ett stormöte för opinionsbildning, dialog och mobilisering lördag eftermiddag den 30 mars. Väldigt viktigt blir en bred uppslutning från det myller av aktivister som just nu visar att de vill kämpa mot allmännyttans privatisering. 

En poäng med att lägga mötet denna helg är att även den aktiverade Hyresgästföreningen i Region Väst planerar ett stormöte i Göteborg samma helg. En preliminär bokning har redan gjorts av ABF-husets stora Z-sal i Stockholm. 

Idén är också att med dessa stormöten som avstamp mana till en samlad protestdag någon gång i maj, som eventuellt kan spridas i landet och leda vidare till en manifestation inför riksdagens öppnande i september.

Samordningsgruppen ska också undersöka möjligheten att inbjuda gäster från till exempel de nya Reformisterna, de unga rörelserna av förortspoeter och de nya klimataktivisterna runt Greta Thunberg, FridaysForFuture och den globala elevstrejk som planeras den 15 mars. En annan idé är också att trycka upp inbjudningblad som även kan delas ut i samband med demonstrationerna på internationella kvinnodagen 8 mars och den globala elevstrejken den 15 mars.

Den nya välfärdsalliansen kan förhoppningsvis bryta den stämning av överrumpling, förvirring och förtvivlan som har rått efter tillträdet av den nya S-MP-regeringen och som Liberalernas avgående ledare Jan Björklund ärligt beskriver som mer borgerlig än den senaste Alliansregeringen, allt för att inte släppa fram en regering som blir beroende av SD. Något som inte heller V vågade utmana genom att trycka på den röda knappen eller några tappra försök av enskilda aktivister att dra på sig gula västar har kunnat utmana. Den enda större protestaktionen hittills under 2019 har faktiskt varit bostadsprotesten vid stadshuset i Stockholm.

Inte heller de nya S-Reformisterna, som bildats på initativ av Katalyschefen Daniel Suhonen & Co, har vågat utmana det aktuella högerprogram som utarbetats av S, C, L och MP, utan inriktar sig uttalat på ett långsiktigt försök att inifrån förändra S. 

Risken har därför varit uppenbar att rasistiska och flyktingfientliga krafter lämnas fritt spelrum att försöka bygga på det sociala missnöje som jäser i hela landet. I en sådan situation kan detta initiativ som här och nu försöker förena en gryende facklig gräsrotsrörelse med en aktiverad hyresgäströrelse och en flämtande rörelse mot välfärdens privatisering och rasering med de nya klimataktivisterna bli dubbelt viktigt som en katalysator för en genuint folklig rörelse mot den kapitalistiska och nyliberala högerpolitiken.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!