Nya vänsterkrafter formeras i Brasilien

2008-07-23 15:56:43
Conlutas (Nationella kampsamordningen, som samlar vänsterfack och sociala rörelser) höll sin första riksomfattande kongress den 3-6 juli i Betim (delstaten Minas Gerais). Med 2 805 valda delegater från 175 fackföreningar och 500 andra organisationer (allt från jordlösas och taklösas rörelser till andra sociala rörelser och studentorganisationer), och 3 500 allt som allt, var detta årets största arbetarkongress.

Conlutas startade år 2004 och samla­de fackföreningar, oppositioner inom olika fack och sociala rörelser.
Grupperingen har sedan starten dominerats av PSTU (den största trotskistiska organisationen i Brasili­en, av den ”morenoistiska” varianten). Men också grupper från det nya socialistiska partiet PSOL har funnits med från början och grupperingar in­om PSOL bildade senare tillsammans med andra Intersindical, en mer ren­odlat facklig front.
Conlutas har visat sig vara den mer dynamiska samlingspunkten. Inledningsvis hade PSTU en mer sekteristisk inriktning, men under den senaste perioden har attityden varit mer öppen och Conlutas har också flera gånger inbjudit Intersindical till ett samgående.

sr, socialismo revolucionário (CWI Brasilien), beslöt på sin kongress i slutet av förra året att satsa på ett arbete inom Conlutas.
På Conlutas grundningskongress år 2006 hade vi bara en delegat. På denna kongress hade vi 9 delegater och 10 observatörer (inklusive kamrater från Irland, Sverige och Sydafri­ka). Våra delegater kom främst från lärarfacket i São Paulo och från studentorganisationer i São Paulo, Campinas och Rio de Janeiro.
Förra året togs viktiga steg framåt i kampen mot den nyliberala politiken som förs av Lulas regering, på delstatsnivå och i städerna. Efter en lyck­ad demonstration den 8 mars i São Paulo mot Bushs besök, där vänstern till vänster om PT satte tonen och också kritiserade regeringen, genomfördes en väldigt lyckad rikskonferens med 6 000 arbetare, jordlösa, ungdomar och andra från hela landet, med Conlutas, Intersindical men också med deltagande från MST (jordlösa lantarbetares rörelse) och andra organisationer. Man kom överens om en gemensam kampkalender och tvinga­de på så sätt även CUT (Brasiliens LO) att på vissa håll delta i gemensamma protester. Ett exempel var den landsomfattande kampdagen den 23 maj, där totalt 1,5 miljoner deltog.
På PSOL:s första kongress i juni röstades en resolution igenom till försvar för förslaget om att Conlutas och ­Intersindical borde gå samman.

men i år har vi upplevt två bakslag i den nödvändiga processen av närmande mellan Intersindical och Conlutas. På Intersindicals rikskonferens i april reste grupper från PSOL ett förslag om sammangående, vilket blockerades av en mer moderat flygel som inte accepterade ett majoritetsbeslut. Konferensen slutade i kaos.
En månad innan Conlutas kongress, lämnade två grupperingar från PSOL Conlutas, med syftet att stärka en facklig pol kring PSOL. Socialismo Revolucionário och många andra kritiserade dem för detta, då det ökar polariseringen längs partilinjer och försenar enhetsprocessen. Behovet av enighet i kampen mot den nyliberala politiken och den fackliga byråkratin är akutare än någonsin.
Flera arbetargrupper har varit eller är ute i kamp: lärarna, metallarbetare, byggnadsarbetare, postarbetare, oljearbetare etc, men varje kampavsnitt är isolerat och därmed försvagat. Ef­ter en period av relativt stark tillväxt och löneökningar faller nu reallöner­na snabbt med den skenande inflationen. Dessutom attackeras de fackliga och de sociala rörelserna från många håll.

delstatsåklagare från rio Gran­de do Sul (den sydligaste delstaten) tog ett beslut om att upplösa MST. Den federala regeringen vill ”reglera” (läs: begränsa) strejkrätten för arbeta­re i den offentliga sektorn. I São Pau­lo förbjöds lärarfacket och Conlutas att hålla en demonstration med tiotusentals strejkande lärare.
Å andra sidan finns det positiva exempel på hur en enad vänster kan utmana den fackliga byråkratin. Un­der juni vann en vänsterlista med Conlutas, Intersindical och en del av PT-vänstern valet i det viktiga lärarfacket i Rio Grande do Sul.
SR har tillsammans med CLS (Kollektivet Socialistisk Frihet), AS (Socialistiskt Alternativ) och ARS (Revolutionärt Socialistiskt Alternativ) bildat ett gemensamt vänster­block inom PSOL.
Detta vänsterblock var kongressens tredje största och lade fram ett förslag i form av ett politiskt dokument. En av dokumentets huvud­frågor var behovet av att öka demokratiseringen av Conlutas. Minsta antydan om att PSTU kommer att utnyttja sin dominans för att påtvinga övriga sin politik begränsar möjlighe­terna för Conlutas att växa. PSTU har varit beredda att göra kompromisser, vilket varit positivt, men var inte redo att gå med på vårt förslag om att skri­va in i stadgarna att ingen politisk grupp bör ha mer än 50 procent i styrelsen.

den internationella närvaron var viktig. Terry Kelleher från Socia­list Party (CWI i Irland), till exempel, blev efter sitt hälsningsanförande inbjuden att tala inför knappt 30 delegater från postfack runt om i landet, som just nu är ute i strejk. Terry jobbar inom irländska posten och sitter i offentligfacket CPSU:s styrelse.
Det fanns en enighet om att behålla Conlutas karaktär som en ”central”, inte bara för fackföreningar utan också för sociala rörelser och studenter. Det rådde också en enighet om behovet av en tydlig klassprofil och ett socialistiskt program, samt att majoriteten av styrelsen ska komma från fackföreningarna.
Det fanns också en stor enighet om att göra en ny appell till Intersindical om ett samgående och att föreslå en serie gemensamma kampdagar.

sr och cls hade två tält på kongressområdet. I det ena såldes mat och i det andra politiskt material.
Tillsammans med de andra inom vårt block delade vi ut ett manifest med våra huvudförslag till kongressen. Vi gjorde också stort intryck med ett flygblad som förklarade den pågående processen av samgående mellan SR och CLS, där vi siktar på en sammanslagningskongress i början av nä­sta år. (CLS leder grafikernas fackliga federation och grafiska facket i Belo Horizonte och huvudstaden Brasília. De har också en djup förankring bland jordlösa i delstaterna Minas Gerais och Goiás.)
Vi hade flera välbesökta aktiviteter under kongressen. Vid en av dem presenterade vi CWI, med tal av våra internationella gäster.
Marcus Kollbrunner

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!