Ökad smitta även i Sverige

Smittspridningen ökar i Sverige, samtidigt som inte tillräckligt mycket testning, smittspårning och andra skyddsåtgärder genomförs (Foto: News Øresund – Jenny Andersson).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Med hänvisning till det rådande smittoläget beslöt regeringen i förra veckan att inte lätta på de förslagna publikrestriktionerna, från 50 till max 500 personer, vid kultur­evenemang och arenaidrott som var tänkt att börja gälla från den 15 oktober. Lättnaderna skjuts nu upp på obestämd framtid.

Mot bakgrund av den ökade smittspridningen i Sverige var beskedet väntat.
De föreslagna lättnaderna omfattade inte offentliga sammankomster som möten, manifestationer och demonstrationer, utan de demokratiska fri- och rättigheter skulle därmed vara satta på fortsatt undantag. Detta är illa nog och än mer alarmerande är att regeringen och myndigheter inte ger något besked om när man anser att tiden är mogen för att häva det som i praktiken reducerats till ett förbud mot större opinionsyttringar.
När socialminister Lena Hallengren (S) och kulturminister Amanda Lind (MP) i torsdags upprepade att det är regeringens avsikt att lätta på restriktionerna så snart det är möjligt så gällde det andra sammankomster än manifestationer.
Regeringen har visat en ändlös generositet till storbolag och banker som med råge har kompenserats för sina inkomstminskningar under pandemin, men välfärden, kulturlivet och exempelvis idrott väntar ännu på att kompenseras.
Nu blir det också ”extra viktigt att de statliga stöden som till exempel att omställningsstödet och möjligheterna till korttidsarbete finns kvar samt att stödet blir träffsäkert”, som Teaterförbundet säger i ett uttalande den 8 oktober.

I Sverige, men ännu inte i samma grad och omfattning som resten av Europa, ökar smittan på nytt, och smittan ökar i alla åldersgrupper.
Vecka 39 (den 21-27 september) rapporterades nästan 3 000 bekräftade fall av covid-19. Det var en ökning med 40 procent jämfört med veckan innan (Folkhälsomyndigheten). Under oktober har ökningstakten stegrats. Den 8 oktober rapporterade Folkhälsomyndigheten att antalet personer som har bekräftats smittade av covid-19 hade ökat med 855 under det senaste dygnet.

Det var under sensommaren som smittspridningen åter började ta fart och då främst i Stockholmsregionen, men under de senaste veckorna har smittan även ökat mycket snabbt i Örebro och Uppsala län. Antalet bekräftade fall i Uppsala län mer än fördubblades mellan vecka 39 och 40.
På grund av smittspridningen och att smittan också har tagit sig in på två av sjukhusets avdelningar tvingades Akademiska sjukhuset i Uppsala ställa in all vård och behandling som inte ansågs absolut nödvändig den 6 oktober.
Två dagar senare tvingades Norrtälje sjukhus, Stockholms län att gå upp i stabsläge (katastrofläge) efter att både anställda och patienter smittats.

Rapporter från olika landsdelar larmar också om att smittan åter har tagits sig in på äldreboenden (särskilda boenden). Under vecka 39 rapporterades 51 fall på äldreboenden, vilket är 20 fler än föregående vecka och den högsta noteringen sedan slutet av juli. Men ”smittspridningen fortsätter att öka på särskilda boende”, konstaterar Länsstyrelsen i Stockholm. Liknande rapporter kommer från Gävleborgs län. 
”Antalet vårdbehövande patienter med covid-19 har ökat de senaste två veckorna jämfört med de fyra föregående veckorna. Tendens till ökad smitta inom äldreomsorgen”, rapporterade SVT den 7 oktober.
Sex dagar senare, den 13 oktober, larmade Folkhälsomyndigheten om att antalet fall av covid-19 hade dubblerats på landets äldreboenden under den senaste veckan, och att 100 654 personer har bekräftats smittade av covid-19. Det var en ökning med 2 203 personer sedan fredagen den 9 oktober. 

Om smittspridningen fortsätter att öka i samma takt som nu är risken överhängande för att fler allvarligt insjuknar och dör i viruset. Men viruset bekämpas inte med fortsatt demonstrationsförbud, utan testning, smittspårning, skyddsutrustning och åtgärdsplaner godkända av facken och de anställda för att coronasäkra arbetsplatser och skolor, inkluderat tillfälliga nedstängningar om smitta upptäckts och exempelvis covidanpassad kollektivtrafik. 
Förutom detta kan det även bli nödvändigt att införa obligatorisk skyddsmask i kollektivtrafiken och exempelvis skolmatsalar.
Hälsa, säkerhet och skydd måste alltid gå först – och få kosta.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!