Ökade löneklyftor mellan kvinnor och män

Arbetarkvinnor är de som blir mest lidande, då de redan har låga löner och många dessutom jobbar ofrivilligt deltid. (Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) / Flickr CC).

Av Louise Strömbäck // Artikel i Offensiv

För första gången på 14 år ökar löneklyftan mellan kvinnor och män i Sverige, enligt siffror från 2021 som Medlingsinstitutet har tagit fram. Detta beror främst på den privata sektorn, som både har avskedat betydligt fler och där lönerna också höjs mindre.

Medlingsinstitutet ger årligen ut en rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män. Förra året ökade den skillnaden för första gången på 14 år, och enligt Medlingsinstitutet kan det bero på pandemin och att avtalsrörelsen 2020 sköts upp. Därmed var löneökningarna i Sverige lägre än någonsin år 2020, vilket innebar faktiska reallönesänkningar.
År 2021 låg den genomsnittliga månadslönen för kvinnor i Sverige på 35 100 kronor. För män låg den på 39 000 kronor. Märk väl att majoriteten av befolkningen tjänar mindre än detta, men att de som tjänar mer tjänar ofantligt mycket mer och därmed drar upp genomsnittet.
Skillnaden mellan lön för kvinnor och för män 2021 var alltså cirka 10 procent och ökade med 0,2 procent sedan 2020. Detta trots att lönegapet har fortsatt att minska bland offentligt anställda och tjänstemän, vilket visar att löneskillnaderna ökar än mer bland privat anställda.
Under pandemin var det främst privatanställda som förlorade sina jobb eller tvingades börja jobba deltid. Många av dem hittade andra jobb eller började studera och idag när företagen vill anställa igen, har många av dem svårt att hitta personal. Hade de i stället använt pandemipengarna från regeringen till att betala sina anställdas löner hade de inte stått inför det problemet idag.

Arbetarkvinnor är de som blir mest lidande, då de redan har låga löner och många dessutom jobbar ofrivilligt deltid.

Att den redan stora löneklyftan mellan kvinnor och män nu har ökat ytterligare är en attack mot kvinnor, som kommer i en tid där kvinnors rättigheter attackeras från flera olika håll. I och med dagens prisökningar har reallönerna dessutom sänkts, när priserna ökar mer än lönen.
Arbetarkvinnor är de som blir mest lidande, då de redan har låga löner och många dessutom jobbar ofrivilligt deltid. Medlingsinstitutets rapport från 2021 visar att löneskillnaderna mellan kvinnliga arbetare och tjänstemän ökar i snabb takt. Även skillnaden mellan de lägsta lönerna för kvinnor gentemot medianlönen ökar och detsamma gäller skillnaden mellan medianlönen och den högsta lönen.

Andelen anställda inom den privata sektorn i Sverige är mer än dubbelt så stor som andelen anställda inom den offentliga sektorn. Pandemin var ett bra tillfälle för framför allt privata företag att sänka löner och göra sig av med anställda, vilket är en orsak till de ökande löneklyftorna och fattigdomen.
Ett viktigt steg skulle vara att återta storföretagen i offentlig regi, för att kunna säkra rätten till jobb och en inkomst man kan leva på. Att fattigdomen och löneklyftorna ökar är ett tecken på att vi är på väg åt fel håll och därför måste vi kräva tillbaka våra rättigheter, som vanns genom gemensam arbetar- och kvinnokamp och som vi måste kämpa för att behålla och förstärka.■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!