Omänsklig flyktingpolitik

Katja Hildén.

Katja Hildén

Ukrainska flyktingars tillfälliga skydd förlängs åtminstone till mars 2024. I nuläget är omkring 4,4 miljoner flyktingar från Ukraina registrerade för tillfälligt skydd eller liknande i hela EU enligt UNHCR. Omkring 8 miljoner är så kallade internflyktingar inne i Ukraina och enligt UNCHR har över 1 miljon ukrainare på olika sätt hamnat i Ryssland. Av dessa miljontals ukrainska flyktingar har drygt 45 000 personer ansökt om skydd i Sverige sedan krigsutbrottet fram till september i år, enligt Migrationsverket.
Nästan 4 000 av dessa har dock lämnat Sverige för att resa till ett annat land eller tillbaka till Ukraina. Senaste prognosen enligt Migrationsverket är att cirka 55 000 personer kommer att ha sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet under 2022 och att 5 000 av dessa bedöms återvända till sitt hemland inom en snar framtid. Detta är en sänkning av tidigare prognoser då Migrationsverket trodde att upp till 80 000 ukrainska flyktingar skulle komma till Sverige under 2022.

Hittills i år har det totala antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige, alltså både ukrainska och övriga nationaliteter, varit drygt 117 000 personer. Samtidigt har antalet människor på flykt slagit ett oerhört tragiskt rekord, över 100 miljoner människor på flykt har för första gången registrerats enligt UNHCR. Dessa flyktingströmmar drivs främst av nya eller utdragna konflikter i länder som Etiopien, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo och Ukraina.
Och med tanke på att världens kapitalister väljer att tvinga de fattigaste människorna att betala för att storbolagen ska kunna fortsätta göra rekordvinster och aktieutdelningar mitt under pandemikris, klimatkris och krig så riskerar antalet flyktingar att öka ännu mer.
100 miljoner flyktingar motsvarar knappt 1 procent av världens befolkning.
Av alla dessa har alltså Sverige med en låg befolkningstäthet (plats 158 av 197 länder) tagit emot omkring 117 000 hittills i år.

Men tillbaka till de ukrainska flyktingarna. I Sverige har de ukrainska flyktingar som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet inte rätt till svenskaundervisning inom SFI.
Det finns kommuner som frivilligt erbjuder SFI- undervisning till denna grupp flyktingar. De kommuner som vägrar hävdar att staten måste skjuta till pengar och hänvisar bland annat till insatsen ”Svenska från dag ett” som tillhandahålls av folkhögskolor och studieförbund.
Det här leder till att trots att ukrainska flyktingar har relativt bättre villkor än många andra flyktingar så blir bristande språkundervisning en flaskhals.
Ännu ett problem med svenskundervisning är att mycket både i och utanför SFI bedrivs av privata vinstdrivna företag och organisationer där prio ett är att pressa kostnaderna och maximera vinsterna, vilket även det leder till ojämn kvalitet på svenskaundervisningen. Även boendet för flyktingar påverkas negativt då det ofta är privata profitörer som driver asylboenden.
Många erfar stor otrygghet och utsatthet på oseriösa asylboenden i den redan mycket farliga situationen på flykt. Även de sanitära förhållandena på asylboenden kan vara problematiska. Barn och kvinnor är ofta extra utsatta för hotfulla och farliga situationer både på flykt och i oseriösa asylboenden. Ingen människa vill fördrivas på grund av fattigdom, politiskt förtryck, klimat/miljöhot och krig.
Kampen för att avskaffa dessa fyra grundorsaker måste ständigt föras. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!