Pensionssystemet är en kvinnofälla

Ojämställda löner och pensioner inte är något som tillhör historien (Foto: Pensionsmyndigheten).

av Carina Nordström // Artikel i Offensiv

En intensiv debatt har förts om pensionssystemet, pensionerna och pensionärernas ekonomi under de senaste åren. Pensionsmyndighetens fjärde rapport i en faktaserie om pensionerna visar att gapet mellan könen fortfarande är stort.

Kvinnor har i genomsnitt lägre pensioner än män. Denna inkomstskillnad benämns som pensionsgapet. Trots att skillnaderna minskar är pensionsgapet mellan könen i det allmänna pensionssystemet 20 procent.
Pensionen grundar sig på en persons förvärvsinkomster under livet. Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män och dessutom arbetar en större andel kvinnor deltid. Studier har gjorts som visar att inkomstskillnaderna mellan könen visserligen minskar över tid, men att kvinnors arbetsinkomster under livet förväntas bli tydligt lägre än mäns, vilket även gäller de yngre årskullar som nu har kommit ut på arbetsmarknaden.

Löneskillnaderna ökar kraftigt under familjebildandefasen av livet och ojämställdheten fortsätter sedan livet ut. Det visar att ojämställda löner och pensioner inte är något som tillhör historien, utan det återskapas hela tiden, precis som kvinnoförtrycket i allmänhet.
Även om vi fick ett jämställt arbetsliv imorgon (med lika inkomster för män och kvinnor) skulle det ändå ta ytterligare 40-50 år innan nybeviljade pensioner blir jämställda. Helt jämställda pensioner i form av samma genomsnittliga allmänna pension för män och kvinnor lär sannolikt inte kunna inträffa utan att man inför en baspension till alla.

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv står för:
• Omedelbar höjning av pensionerna – riv upp pensionsuppgörelsen. Samma skattenivå för pensionärer och löntagare.
• Arbete åt alla! 6 timmars arbetsdag / 30 timmars arbetsvecka utan lönesänkning. Rätt till heltid och fasta, säkra jobb åt alla.
• För en kämpande kvinno- och hbtq+-rörelse. Masskamp som demonstrationer och strejker med sikte på ett socialistiskt samhälle utan klasser, könsmaktsordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!