Producera skyddsutrustning NU

Produktionen måste ställas om för att lösa den akuta bristen på skyddsutrustning (Foto: Master Sgt. Matt Hecht).

av Jonas Brännberg // Artikel i Offensiv

Bristen på skyddsutrustning är akut inom sjukvård och äldreomsorg. Nu måste den rådande högerpolitiken och marknadstänket kastas i soporna för att kunna lösa krisen här och nu. 

Genom att förstatliga väsentliga industrier skulle till exempel nödvändig skyddsutrustning kunna börja produceras inom landet på några dagar. Men till skillnad från många länder är det svenska politiska etablissemanget totalt hypnotiserade av marknadslösningarna, och hoppas fortfarande på att räddas av egna och EU-gemensamma upphandlingar som är ytterst osäkra om de resulterar i något. 
I väntan på detta har de på mycket svaga vetenskapliga grunder beslutat att sänka hygienkraven i sjukvården.
För varje dag blir det allt mer uppenbart hur nedskärningar och marknadslösningar har gjort vård­apparaten totalt oförberedd på coronakrisen, en pandemi som var helt förutsägbar. Bland det mest kriminella, förutom de allmänna vårdnedskärningarna, är ansvariga politikers avskaffande av alla beredskapslager, som istället ersatts med ”just-in-time”-leveranser av absolut avgörande skyddsutrustning. 

När kapitalismens ”marknad” nu har kraschat står marknadsfundamentalisterna med lång näsa, medan sjukvårdspersonal och äldre riskerar att få betala – i värsta fall med sina liv. 
I många länder ställs nu annan produktion om till medicinsk- och skyddsutrustning för att kunna hantera coronautbrottet. I Japan har biltillverkare och elektronikfabriker ställt om till produktion av ventilatorer, och Kina producerar nu 200 miljoner masker per dag – tjugo gånger mer än före coronautbrottet. 
I många fall handlar det om kapitalister som ser ett ”guldläge” att tjäna nya sköna miljarder där priset på skyddsutrustning i vissa fall har stigit med 3 000 procent. I andra fall agerar staten – till och med Trump har tvingats beordra General Motors att tillverka ventilatorer. 
För att verkligen få igång produktion snabbt, planerat efter de akuta behoven och för att undvika enorma prishöjningar behöver nödvändiga industrier förstatligas, med kompensation för småsparare i aktier. Att allt från dammsugar- och blöjfabriker till möbel- och skofabriker runt om i världen ställts om till produktion av medicinsk utrustning och skydd visar att det är möjligt även i Sverige. 

I kris blir behovet av socialistisk politik tydligt. 

Solidariteten hos arbetarna är uppenbar – i USA har till exempel arbetare på General Electric strejkat och krävt att deras fabriker ska ställas om till att producera fler ventilatorer.
Det finns såklart viss utrustning som är svår att producera på kort tid, som till exempel de högst klassade andningsmaskerna som kräver mycket speciella filtreringsmaterial, men mycket går att massproducera på kort tid.
Att elever på slöjden, sjuksköterskor och forskare på universitet tar saken i egna händer och tillverkar visir till sjukvården medan regeringen med armarna i kors väntar på att ”marknaden” ska lösa bristen säger mycket om hur långt högerpolitiken har gått.

I kris blir behovet av socialistisk politik tydligt. ”Marknaden” och vinstintresset förvrider produktionen från vad som är nödvändigt till vad som är lönsamt. Strejkerna i USA visar vägen – produktionen kan och måste ställas om för att stötta sjukvården och skydda de äldre och sjukvårdspersonal.


Skriv under #Vägrasänkahygienkraven

”Inom vården arbetar vi för att hjälpa patienter i nöd. Att som vårdare sätta sin egen säkerhet i första hand, är av största innebörd för att kunna ge vård till andra. Under den rådande COVID-19 pandemin, har regionerna kommit med sänkta hygienkrav, där det refereras till att man nu vet mer om hur viruset smittar. Inga referenser på detta har dock angivits. De sänkta hygienkraven har dock sammanfallit med att det råder en allmän brist på skyddsutrustning.
WHO och Folkhälsomyndigheten är tydliga i vilken typ av skyddsutrustning som gäller. Vi är dessvärre nu ombedda att gå emot dessa rekommendationer och utsätta oss för en större risk att bli smittade då vi arbetar med bekräftad eller misstänkt coronasmitta.
Det är känt att vårdpersonal som utsätts för högre virusmängder också blir sjukare när de smittas av coronaviruset. Man bedömer att ca 10 procent  av de sjuka i Italien är vårdpersonal. I Spanien uppskattas andel smittad vårdpersonal till drygt 14 procent.
Skyddsombuden har inte möjlighet att vidta åtgärder och begära skyddstopp via arbetsmiljöverket, så länge direktiven från regionerna följs. Det är nu hög tid för oss att tillsammans vägra att hygienkraven sänks då detta rör vår egen och våra patienters säkerhet.
Med denna namninsamling kräver vi att de sänkta hygienkraven hävs. Hela vårdapparaten riskerar att fallera ifall coronasmittan får fäste bland vårdpersonal. Detta är oacceptabelt och får absolut inte ske!”

Så lyder texten till den namninsamling som Pouria Farsani, ST-läkare i internmedicin på Södersjukhuset, har tagit initiativ till. 
Namninsamlingen finns här. I tisdags hade över 7 000 personer skrivit under. Skriv på namninsamlingen och dela den på Facebook och i andra sociala medier.
Det finns också en Facebookgrupp med samma namn som har mer än 40 000 medlemmar.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!