Protestmöte i Husby torsdag den 27/4 – planmöte om Järvas Sociala Forum onsdag 19/4

2008-03-19 15:49:06
Cirka 130 personer deltog i kväll på ett informationsmöte med Hyresgästföreningen, som på en dags varsel mobiliserats av nätverket Järvas Framtid. Av dem som inte redan var med anslöt sig de flesta efter mötet till nätverket. Djup oro, men också kampvilja präglade stämningen.
Svenska Bostäders beslut idag att sälja Hjulsta och att påskynda den extrema makeover som planeras av framförallt Husby, med hjälp av både HSB och de båda byggbolagen Skanska och Peab visar att det moderatledda anhanget i Stadshuset ingenting lärt och ingenting förstått.
Kristina Alvendals uttalande i ABC ikväll om "att Husby ska bli en attraktiv del av Stockholm, som andra stadsdelar av Stockholm är det i dagsläget", samt att "vi vet att många skulle föredra att flytta från Husby, det är inte en positiv utveckling" demonstrerar just det nedlåtande klassförakt som kommer att bli moderaternas fall. Det är attityden hos dem som med kall beräkning vill fördriva en stor del av den befolkning som idag lever i Husby för att erbjuda vår tömda stadsdels närhet till både naturen, centrala Stockholm och Kista Science City till en mer köpstark befolkning. Men Husby är ingen slum, och de allra flesta trivs i vår stadsdel. Att vi i flera år kämpat för ett eftersatt underhåll visar bara att de boende här tvärtemot Kristina Alvendals fördomar känner mycket starkt för sin stadsdel.
Göran Wendel, Svebos VD, talade på presskonferensen i dag om att ombyggnadsarbetena blir så stora att det krävs ett partnerskap med fler aktörer, som också ska erbjudas att köpa en stor del av Husby. Han talade också om att "öppna Husby mot Järvafältet". Med det menar han att riva de flerfamiljshus som finns i fältets närhet, för att i stället ordna närheten till naturen enligt en klassmässig rangordning: först radhusägare, därefter bostadsrättsinnehavare och först i sista ledet hyresgäster. Fältet vill de för övrigt förvandla till en stadspark a la Central Park i New York.
Först till sommaren kommer detaljerna enligt stadens nya Järvavision, men de arkitektskisser som beställts av Svebo visar att 60 procent av de befintliga husen i en del av Husby, med över 1 000 lägenheter, kan komma att rivas för att ge plats åt bland annat småhus. "Inga beslut är tagna, men det behövs en större blandning av upplåtelseformer, bland annat egna hem", sa Göran Wendel på dagens presskonferens.
Men allt detta är bara en grym plan som kommer att falla som ett korthus när den konfronteras mot en verklighet av folkligt motstånd. Att riva och permanent evakuera tusentals Husbybor mot deras aktiva vilja är helt enkelt inte möjligt utan att framkalla kaos och omfattande social oro. Detta har också förståtts av både socialdemokraterna och vänsterpartiet som i går och idag har hoppat av från Järvalyftets styrgrupp. Detta visar att dagens beslut av Svenska Bostäders styrelse är första spiken i kistan för deras planer.
På kvällens möte enades deltagarna om att torsdagen den 27 mars kl 17 anordna ett nytt stort protestmöte på Husby torg, en timme innan stadsdelsnämndens möte i Husby träff denna kväll.
Redan onsdag kväll den 19 mars kl 18 inbjuder Järvas Framtid alla enskilda och föreningar till ett nytt planeringsmöte inför Järvas Sociala Forum (arrangeras i Husby träff 16-17 maj), som ska påbörja arbetet för ett helt annat sorts folkets Järvalyft.
Redan onsdag kväll den 16 april inbjuder Järvas Framtid till en utfrågning i Husby träff kl 18 av SB:s projektledare för Järvayftet Evald Malm och arkitekten Sten Jonsson från Contekton Architects and Planners.
Vi ses på barrikaderna

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!