Rättvisepartiet Socialisterna JO-anmäler Haninge(s)tyret

Haninge kommun försöker kringgå alla demokratiska strukturer i sin halvering av friskvårdsbidraget (Foto: CC0).

av RS Haninge // Artikel i Offensiv

Haninge kommun har halverat friskvårdsersättningen till kommunens anställda, från 2 000 kronor till 1 000 kronor. Anställda upptäckte att det saknades pengar när de loggade in på kommunens friskvårdsportal efter nyår. Många anställda är i chock och överväger att avsluta sin friskvård då kostnaden blir för stor.

Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Haninge, varnade i förra veckan att:
– Arbetsmiljön är i fritt fall. Sänkningen av friskvårdsbidraget kommer att drabba alla kommun­anställda, särskilt de med lägst lön som har tuffast arbetstempo. Mot bakgrund av att underbemanningen har förvärrats i hela kommunens välfärd och att 12-timmarspass införts i äldreomsorgen kommer denna halvering av friskvårdsbidraget att accelerera ohälsan och arbetsskadorna än mer.
Efter att RS slog larm om sänkningen har även andra partier såväl som lokaltidningen reagerat. Nu har RS, efter en granskning av hur ärendet gått till, valt att JO-anmäla Haninge kommun.
– Politikerna har skjutit ifrån sig ansvaret till tjänstemännen för att slippa att ta politiskt ansvar, strunta i samråd och information, undvika demokratisk insyn och frånta kommuninvånarna möjligheter att överklaga beslutet, säger Mattias Bernhardsson (RS).

Enligt HR-chefen på kommunstyrelseförvaltningen fick kommunstyrelseförvaltningen (tjänstemännen) i uppdrag av kommunstyrelsen (politikerna) att ta fram effektiviseringar inom personalområdet: ”vi tjänstemän hade ’frihet’ att hantera hur vi tog oss an uppgiften”, skriver HR-chefen i ett mejl till Mattias Bernhardsson.
Enligt 6 kap 38 § Kommunallagen är det inte tillåtet att delegera beslutanderätt i ”ärenden som avser verksamhetens (…) omfattning eller kvalitet”:
– En halvering av friskvårdsersättningen, med en oväntad ekonomisk smäll för kommunanställda på 1 000 kronor, borde ha varit ett politiskt beslut och föregåtts av en demokratisk ärendebehandling och konsekvensanalys av effekterna på arbetsmiljö samt ohälsotal, inte minst mot bakgrund av den oerhörda belastning pandemin åsamkar kommunens anställda, säger Mattias Bernhardsson (RS).

Dessutom finns det inget uppdrag till att börja med. Enligt HR-chefen har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att ”ta fram effektiviseringar inom personalområdet” och hänvisar till en bilaga. Men en granskning av bilagan visar att det inte finns något sådant uppdrag till förvaltningen – uppdraget är uttryckligen till kommunstyrelsen, det vill säga politikerna.
När Mattias Bernhardsson i ett uppföljande mejl till HR-chefen frågar till vilket möte det fattade beslutet om friskvårdsbidraget har anmälts, i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning, hävdas det plötsligt att beslutet är ett ”verkställighetsbeslut och tas därmed inte på delegation. Därför har frågan inte formellt varit uppe på KS”. 
Men ett sådant beslut kan enligt gängse praxis inte tas som verkställighetsbeslut. Några kännetecken är att verkställighetsbeslut ska grunda sig på tidigare beslut, vara av rutinmässig art, sakna utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ eller inte omfattas av överklaganderätten i kommunallagens bestämmelser. 

– En konsekvens av att detta ärende togs som ett formlöst tjänsemannabeslut är att det inte har funnits ett kungjort beslut som en kommunmedlem haft möjlighet att överklaga enligt reglerna om laglighetsprövning i Kommunallagen, säger Mattias Bernhardsson (RS).
Sänkningen av friskvårdsbidraget är också ytterligare ett exempel på det demokratiska haveriet i kommunen. Det fanns inget samråd, inget beslutsunderlag, ingen beslutstext, ingen konsekvensanalys och ingen information till kommunanställda.
Det är dags för ett uppror mot kommunstyret, mot försämringen av arbetsmiljön såväl som mot avvecklingen av demokratiska procedurer och insyn.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!