Risk för marknadshyra med ny hyreskommission

När Hyresgästföreningen sviker kampen måste gräsrötterna både organisera och mobilisera till stora protester och kampanjer (Foto: Natalia Medina).

av Kristofer Lundberg // Artikel i Offensiv

Regeringen beslutade i juni att tillsätta en ny hyreskommission vars outtalade mål är att höja hyrorna. Kommissionens uppdrag är att undersöka om hyrorna i Sverige är rimliga med utgångspunkt på bostädernas läge och standard. Det är ytterligare steg närmare marknadshyra.

Syftet är enligt regeringen att öka rörligheten på hyresbostadsmarknaden, en myt från nyliberala högerpolitiker och fastighetskungar. Istället riskerar högre hyror få motsatt effekt.
Hyreskommissionens uppdrag utgår från skrivelserna i januariavtalet, den överenskommelse som slöts efter valet 2018 mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i syfte att säkra en socialdemokratisk regeringsmakt.
Med Hyresgästföreningens kapitulation i kampen mot marknadshyra tror regeringen sig nu ha fritt fram att kunna driva igenom marknadshyra som överenskommet med Centerpartiet.

Men att vi har bostadsbrist, samtidigt som tomma lägenheter, hundratals sökande på varje ledig lägenhet och åratal i bostadskö för den som söker, handlar inte om lägenheternas attraktionskraft utan om att hyrorna på nybyggnation redan idag är för dyra. 
Det är avsaknaden av billiga hyresrätter som ligger till grund för bostadskrisen och kan bara lösas av en social bostadspolitik och ett nytt miljonprogram, inte fastighetsägarnas frihet att sätta hyrorna i nyproduktion som ett led i införande av marknadshyra i hela beståndet.
Utsedd till ordförande för hyreskommissionen är Sophia Mattsson Linnala, tidigare vd för Rikshem samt för flera allmännyttor i Stockholmsområdet, tillika chef för finans- och ekonomienheten på Sveriges Allmännytta. Är det någon som tror att hon kommer ha hyresgästernas intresse som utgångspunkt?

Uppdraget som har getts hyreskommissionen är att utreda huruvida kvalitet och läge på hyreslägenheter i tillräckligt stor utsträckning påverkar var hyrorna ligger.
Sedan bruksvärdesprincipen infördes på slutet av 1960-talet har en förskjutning skett på synen om hyresrätten; en ideologisk förflyttning, som har ägt rum samtidigt som en rad lagförändringar till förmån för fastighetsägarnas vinstintressen genomförts.
Bruksvärdesprincipen har gått från att förhindra oskäliga hyror och kraftiga hyreshöjningar till att idag användas som argument för hyreshöjningar enligt marknadsvärdet. Dett har varit möjligt tack vare Hyresgästföreningens kapitulation och avsaknad av tilltro till hyresgästkollektivets möjligheter att vinna krav genom kamp och mobilisering.
Enligt bruksvärdesprincipen ska lägenheter med likvärdigt läge, storlek och standard ha samma hyra. Så är inte fallet, men när fastighets­ägarna och dess politiker talar om ”rätt hyra” eller i vissa fall ”rättvis hyra” handlar det sällan om att sänka för höga hyror, utan om att höja de låga hyrorna.

Avsaknaden av billiga hyresrätter ligger till grund för bostadskrisen och kan bara lösas av en social bostadspolitik och ett nytt miljonprogram.

Idag är det kollektiva förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna som avgör vad som är bruksvärde på de lägenheter de förhandlar om.
Hyresgästföreningstoppen har en orimlig tro på regeringens välvilja, trots dess löfte till Centerpartiet om marknadshyra i första hand i nyproduktion. De intar därmed en i stort sett neutral ställning till hyreskommissionen. De hoppas att kommissionens slutsats ska visa att det nuvarande förhandlingssystemet fungerar bra, som om den inte vore en politisk beställningsvara.
Risken är dock att hela tillsättningen av hyreskommissionen är en del i att öka betydelsen av läget i styrningen vid hyressättningen och vara ett led i vägen mot marknadshyra.

Vad som behövs är en planerad bostadspolitik med behoven som utgångspunkt. Om hyrorna får styras av marknaden eller ”efterfrågan” blir det svårare att planera ett fungerande samhälle och hyresgäster riskerar att få kraftigt höjda hyror.
Kommissionens uppdrag riskerar vara ett steg mot marknadshyra och fri hyressättning, och måste mötas av ett massivt motstånd underifrån. Protestdagen mot marknadshyra den 12 september, med sin bas i Göteborg, och 18 aprilkommittén måste nu få maximal spridning i kampen mot januariavtalets förödande politik.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!