Rörelsen för ett socialistiskt alternativ – ISA i Nigeria

MSA är den nigerianska sektionen av ISA och för vidare det tidigare CWI:s genuina internationalistiska arbetarklasstraditioner (Foto: MSA).

av Dagga Tolar, Movement for a Socialist Alternative (ISA Nigeria) // Artikel i Offensiv

Anhängarna av International Socialist Alternative (ISA) inom Democratic Socialist Movement (DSM) har beslutat sig för att organisera sig tydligt och avskilt från DSM, den nigerianska sektionen av det gamla, urartade CWI. 
Vi är Movement for a Socialist Alternative (MSA, Rörelsen för ett socialistiskt alternativ), som är ansluten till International Socialist Alternative (ISA).

International Socialist Alternative, som utgörs av den stora majoriteten av sektionerna i det tidigare CWI, för vidare det tidigare CWI:s genuina internationalistiska arbetarklasstraditioner.
Utbrottet av covid-19-pandemin har än mer slitit sönder den globala kapitalismens struktur, vilket för alla demonstrerar att ett system som enbart drivs av girighet inte är förenligt med att möta behoven hos världens arbetande och fattiga massor.
Aldrig tidigare under den moderna eran har världsekonomin drabbats så mycket av en nedstängning. 
Nigeria kommer att bli särskilt hårt drabbat av den ekonomiska nedgången i tiden efter covid-19, som redan nu drar ner världsekonomin i en recession. 
Covid-19 har visat att miljontals människor i olika länder är fattiga och utsatta, beroende av lindrande åtgärder från staten eller andra källor för att garantera dem livsuppehälle; dessa så kallade lindrande åtgärder har mestadels varit en droppe i ett hav av misär för många.

De härskande eliterna måste hållas ansvariga för de dödliga förhållandena inom sjukvårdssektorn i Nigeria till följd av de växande underskotten i budgeteringen till sjukvården, samt att de härskande eliterna föredrar att resa utomlands för alla former av sjukvård. 
Därutöver dras lättnaderna i nedstängningsåtgärderna fortfarande med alla farorna för en ökad smittspridning, då i praktiken lite eller ingenting har gjorts vad gäller nödvändig test- eller skyddsutrustning för sjukvårdspersonal för att det i praktiken ska fungera.
Faktum är att nedstängningslättnaderna inte genomförs utifrån någon oro för den massvält som de allra flesta nigerianer i fattigdom, permitterade arbetare och de miljontals inom den informella sektorn som är beroende av sina dagsinkomster får stå ut med.
Det tryck som miljardärerna utsätts för ifråga om förlorade vinster och förluster av många olika och olagliga beskattningsinkomster är ett större bekymmer för regimen.

Ingen är säker på hur stora förluster som väntar mänskligheten under den kommande perioden om sökandet efter ett vaccin och botemedel huvudsakligen präglas av vinstjakt. 
Framtidsutsikterna ser med mer än 9 miljoner bekräftade smittfall och en dödssiffra på över 465 000 i världen tämligen dystra ut, om inte drastiska åtgärder vidtas vad gäller hanteringen av jordens resurser till förmån för de arbetande massornas behov. 
Men en sak står i alla fall klart för nigerianer; vi är säkra på var det kommer att sluta för oss till följd av åratal av korruption och underutveckling, förvärrat av pandemin, inom och från den härskande klassens sida.
Privata institutioner har redan i det tysta börjat sparka arbetare, en situation som har underlättats av årtionden av kontraktsfiffel och arbetarfientlig praxis. En del av dessa företag gömmer sig bakom den covid-19-relaterade nedgången för att genomföra de här massavskedandena. 
Vår ståndpunkt är att alla företag som visar sig vara oförmögna att behålla sin arbetskraft under denna period med hänvisning till ekonomiska förluster bör öppna sina räkenskapsböcker för offentlig insyn och i fall av bevisad bankrutt tas över i offentlig regi.
Kadunas delstatsmyndigheter har under Nasir el Rufai lett vägen för de andra delstatsmyndigheterna i fråga om attacker på arbetarna genom att sänka arbetarlönerna med 25 procent.

Vi hör ofta uppfattningen att nigerianer kan anpassa sig till vilka omständigheter som helst, hur hårda de än är. Denna uppfattning är felaktig. 
Nigerianer är ilskna över de rådande förhållandena, som bleknar inför vad som är att vänta. Men avsaknaden av ett enande ledarskap för de förtryckta, som kan erbjuda ett program, en samordning och ett mål för den folkliga kampen, är orsaken till den frustration som ofta misstas för massornas likgiltighet inför sina miserabla levnadsvillkor.
Den fackliga rörelsens ledning har under denna kris återigen visat bristande beredskap och sin ovilja att ta tjuren vid hornen ifråga om historien å de arbetande massornas vägnar. De har inte erbjudit någon vägledning i massornas strävan att nå en förbättring av sina levnadsvillkor.

Vi går nu in i en period när försvaret av marxistiska idéer inom arbetarnas, de ungas och de förtrycktas massorganisationer är nödvändigt för att kunna bygga en ny generation av trotskistiska kadrer inom arbetar- och ungdomsrörelsen. 
Uppgiften för MSA är att nå ut och utveckla marxismens styrkor och fördjupa den socialistiska medvetenhetens rötter bland de arbetande massorna, på arbetsplatser och i fabriker, i lokalsamhällen och på skolor.
Följdverkningarna av den pågående kamprörelsen i USA kommer att kännas av runt om i världen. Den kommer att inspirera unga människor i Nigeria att konfrontera den förfärande och odemokratiska naturen hos landets kapitalistiska system. 
Black Lives Matter-rörelsen mot rasism i USA har blottlagt den uppgift som socialister står inför; hur en ny generation av unga och arbetare ska välkomnas att kämpa och få hjälp med att närma sig riktiga idéer om hur samhället kan omorganiseras. 

Socialister konfronteras nu än mer med frågan om hur man ska orientera sig mot rörelser för omedelbara förbättringar (reformer).  Istället för att avfärda kraven som otillräckliga gäller det att bli med i den konkreta kampen och länka agitationen för reformer till nödvändigheten av en socialistisk samhällsomvandling som en enda sammanhängande helhet.
Vi är också övertygade om  massorna i alla delar av världen – så även i Nigeria – kommer att återfå sitt självförtroende och att kampen kommer att inta scenen.
De arbetande massorna kommer snabbare än vad man kan tro kasta av sig nedstängningens kedjor och inspirera arbetarklassen till att kliva fram och erbjuda den nödvändiga ledningen för massorna i att konfrontera en större pandemi.
Den pandemin är det monster som kapitalismen utgör. Vi måste störta den och organisera samhället på grundval av de arbetande massornas sociala behov i motsats till miljardärernas vinster.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!

Intresserad?

Socialistiskt Alternativs partiföreningar har möten varje vecka som diskuterar socialistisk politik, marxistisk analys, arbetarkamp i historien och program. Vi planerar den aktuella kampen och verksamheten.
Är du intresserad av att delta? Maila till rs@socialisterna.org

Nyheter från ISA

Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen International Socialist Alternative.

Skip to content