RS agerar mot Luleås konsultcirkus

RS kräver svar om Lekfalk-gate från Luleås kommunledning, något vanliga lulebor också kräver (Foto: Offensiv).

av Jonas Brännberg // Artikel i Offensiv

Efter att kommundirektören Mikael Lekfalk fick sparken på grund av en ifrågasatt konsultupphandling av en ”personlig mentor” agerar Rättvisepartiet Socialisterna (RS) nu mot vad som har visat sig vara toppen av ett ”konsultisberg”. Det före detta kommunalrådet Niklas Nordström är fortfarande försvunnen och går inte att nå för att svara på frågor om vad som har hänt. Det enda livstecknet är att han har skickat in en ansökan om avgångsersättning i ett år på 58 000 kronor i månaden.

Liv Shange Moyo, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Luleå kommunfullmäktige, säger:
– Vi kräver i en motion till kommunfullmäktige att köpstopp införs för konsulttjänster av typen ”management consulting”, ”strategisk rådgivning”, coachning, mentorskap med mera och att en översyn görs av alla kommunens avtal för konsulttjänster.
I samband med att RS förberedde sitt förslag till budget för Luleå kommun upptäcktes att konsultkostnaderna i Luleå kommun hade ökat från 42 till 60 miljoner kronor mellan 2015 och 2018 (endast kostnader för löpande drift, inte investeringar). Bara för Stadbyggnadsförvaltningen är ökningen nästan tio miljoner kronor. Även stabens (kommunledningens) konsultkostnader har stigit kraftigt.

I motionen skriver RS att: ”Trenden att anlita konsulter är en del av en marknadsanpassning, anammande av nyliberala metoder som New Public Management, och försök att utnyttja arbetskraften allt intensivare samtidigt som privata företag och mellanhänder erbjuds ökade möjligheter att berika sig. Användandet av externa konsulter kan ur nedskärningspolitikens synvinkel framstå som ett ’smart drag’, med en extern part som får utforma viktiga aspekter av en politik som går emot intressena hos de som dagligen, internt, arbetar i verksamheten och har nära kännedom om dess verkliga behov.
Bristen på detaljkännedom och avsaknaden av förtroende för de egna medarbetarna blir dock ofta kontraproduktiva faktorer. 
Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, med en dysfunktionell struktur och en skenande kostnad (uppskattad totalkostnad för sjukhuset är 60 miljarder kronor) är skräckexemplet på hur denna trend dränerar det offentliga på väl behövda medel, men exempel saknas inte på andra håll i kommuner och regioner heller.” 

Motionen föreslår också att ett arbete ska påbörjas för att ersätta dyra konsulter med mer arbete i egen regi.
– Vi menar också kommunledningsförsvaltningen måste göra en egen utredning av Lekfalk-affären och inte bara förlita sig på kommunrevisionens granskning. En sådan utredning kan bli avgörande för om en ”fallskärm” måste betalas ut eller inte. Kommunen ska förstås inte betala miljonbelopp till Lekfalk om grovt kontraktsbrott har begåtts. Det kan bara en ordentlig utredning avgöra, säger Liv Shange Moyo.

Rättvisepartiet Socialisterna vill också i en snabbinterpellation att det tillförordnade kommunalrådet Lenita Ericson svarar på fler frågor kring Lekfalk-affären: varför har handlingar kopplade till Lekfalk-affären tagits bort ur kommunens diarium? Hur kontrolleras att upphandlade tjänster som fakturerats verkligen har utförts och om det finns andra konsultavtal om management-consulting, strategisk rådgivning, coachning, mentorskap och liknande?
– När vi har varit ute och pratat med lulebor om detta är ilskan stor. Många håller med oss om att det behövs en verklig utredning med insyn från ”golvet” och att alla pappren måste fram på bordet, säger Liv Shange Moyo.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!