RS i Umeå kräver folkomröstning om trafiklederna

2008-03-26 14:07:50
– En centrumtunnel är bättre än båda ringlederna tillsammans, säger Jan Hägglund, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå.
Det är skälet till att vi nu lämnat in en motion till kommunfullmäktige som kräver en folkomröstning.

Under tio år har en intensiv debatt pågått i Umeå om hur E4-trafiken ska ledas genom stadens centrum. Ett skäl har varit den dåliga luften i centrala Umeå.
– I praktiken har det bara varit kommunalråd, ministrar samt höga tjänstemän som varit med i besluten kring de olika förslagen till vägsystem, både dess dragning och finansieringsformer, fortsätter Hägglund.
– Vi vill att makthavarnas monopol ska brytas genom att umeborna får säga sitt genom att rösta om en centrumtunnel.
Västra Esplanaden (E4 genom centrala Umeå) är den sträcka i Umeå där utsläppen av avgaser och förekomsten av partiklar är värst. Motionen förklarar att en centrumtunnel vore det överlägset bästa sättet att minska trafikmängden på esplanaden. Siffrorna som bevisar detta finns att läsa i en utredning gjord år 2001 av Vägverket.

Centrumtunnel

En centrumtunnel innebär att den trafik som ska passera igenom centrala Umeå leds ned i en tunnel under V:a Esplanaden i höjd med Thulehuset och kommer upp vid Max-grillen (eller längre norrut). Det skapas alltså två trafikleder efter samma sträcka, den ena under jord och den andra ovan.
– Det finns många fördelar med en centrumtunnel, påpekar Hägglund.
Det skulle bli mindre avgaser då rödljusen byggs bort. Men tunneln underlättar också för en utbyggnad av kollektivtrafiken, samt tar bort behovet av V:a Länken och av att bygga om Kolbäcksvägen till en fyrfilig E4. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) påpekar att en nackdel med tunneln är störningarna under byggtiden, men att de långsiktiga mycket positiva effekterna för miljön gör priset värt att betala. Man jämför också med planerna på att bygga ett p-garage under Rådhusesplanaden. Ett sådant projekt skulle vara av nästan samma svårighetsgrad, byggnadstekniskt, som en centrumtunnel. Men, medan tunneln skulle lösa en stor del av Umeås trafikproblem, skulle ett p-garage förvärra desamma.
– Vi tycker att det är förvånande att de byggnadstekniska problem, som anförts för att inte bygga en centrumtunnel, inte alls lyfts fram på samma sätt då frågan om bygget av ett p-garage under Rådhusesplanaden diskuterats, menar Hägglund.
I början av 2000-talet beräknade Vägverket tunnelns byggkostnad till ca 1 000 miljoner kronor. Dagens beräknade kostnad för bygget av Östra och Västra Länken är 1 035 miljoner kronor. RS påpekar att då tunneln inte är tillräckligt utredd skulle tunneln kunna vara dyrare än ringlederna – men den skulle lika gärna kunna vara billigare!
– Makthavarnas passivitet i miljöfrågorna orsakas av att de agerar i bygg- och bilindustrins intressen, menar Hägglund.
Det här understryker behovet av ett åtgärdsprogram med utbyggd och gratis kollektivtrafik, samordnade varutransporter, m m. För att lösa klimat- och miljöfrågor krävs demokratisk planering istället för vinstjakt.

Ökade utsläpp

– Enligt Vägverkets prognoser ökar trafikarbetet i Umeå med cirka 33 procent mellan åren 2004 och 2020! Detta innebär ett kraftigt ökat utsläpp av växthusgaser. Vägverkets utredning visar också att Östra och Västra ringleden, i sig själva, skulle öka trafikarbetet och därmed ytterligare öka utsläppen av koldioxid.
Motionen visar att Östra ringleden skulle öka lastbilarnas sammanlagda årskörsträcka i Umeå med 8 procent. Skälet är att en dragning av E4 längs Kolbäcksleden innebär längre körsträcka. Västra ringleden skulle i sin tur öka personbilarnas årskörsträcka i Umeå med 7,5 miljoner kilometer per år. Orsaken är att den ökade tillgänglighet som en ny bro innebär, i sig, leder till fler bilfärder!
– En centrumtunnel drar åt rätt håll, när det gäller utsläppen av växthusgasen koldioxid. Ringlederna drar åt fel håll. Detta är ytterligare ett skäl till att de olika vägsystemen borde debatteras på det breda och öppna sätt som en folkomröstning skulle innebära, avslutar Jan Hägglund.
Frank Pettersson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!