Rusta välfärden – inte militären

2018-08-08 18:10:16

foto: US Army
De fyra eldenheterna Sverige köper in ska bestyckas med åtminstone 300 robotar. Det kan handla om ännu fler – det exakta antalet är hemligt.

Mitt i sommarhettan kuppade regeringen med stöd av högeralliansen igenom köpet av det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot till en kostnad av minst 10 miljarder kronor. Men kostnaden kan bli det dubbla eller till och med mer.

Kostnaderna för Patriot motsvarar tiotusentals nya välfärdsjobb. Med köpet av Patriot blir Sverige en del av Natos ”robotsköld” i Europa. 

Att regeringen säger ja till det nya dyra luftförsvarssystemet innebär också att regeringen ger klartecken för en ännu snabbare ökning av försvarsanslagen. S-MP-regeringen har sedan den kom till makten 2014 genomfört den största militära upprustningen i modern tid. Samtidigt har regeringen lagt sig platt för både Nato och USA-imperialismen. Inte ens valet av Trump har hindrat regeringen från att odla och värna sina nära relationer med Washington och USA:s militärindustriella komplex.

Inköpet av Patriot är en del i regeringens strävan att skapa allt fastare band med USA-imperialismen. ”Sist men inte minst är inköpet av Patriot en viktig säkerhetspolitisk signal. Det stärker den transatlantiska länken mellan Sverige och USA ytterligare. Sverige kommer dessutom att bidra till Natos avskräckningsförmåga i Östersjön och därmed till skyddet av Baltikum. Än en gång visar Peter Hultqvist (S) att han är regeringens mest leveranssäkra minister”, skrev Expressen i en ledare efter att regeringen i våras meddelat att man bestämt sig för att köpa Patriot.

Köpet av Patriot skruvar upp takten i den militära upprustningen och skärper den högerkurs som regeringen har slagit in på vad gäller utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Denna högerpolitik har uttryckts i:

1) En i modern tid oemotsvarat snabb och kraftig ökning av försvarsanslagen. Enligt regeringens egna uppgifter har 26,5 miljarder kronor tillförts totalförsvaret fram till 2020. Det så kallade försvaret har fått nya stridsflygplan, ubåtar och luftförsvarssystem. Gotland har återmilitariserats och värnplikten har återinförts.

2) Nya steg in i Nato. I maj 2016 röstade riksdagen på regeringens uppmaning ja till det värdlandsavtal som den tidigare alliansregeringen på ett kuppartat sätt undertecknade med Nato bara 10 dagar innan valet 2014. Värdlandsavtalet innebär att Sverige förbinder sig att ge största möjliga stöd till Nato-­ledd militär verksamhet och att Nato under konflikt/krig kan placera trupper, vapen och etablera högkvarter på svenskt territorium. Värdlandsavtalet övades i stor skala under krigsövningen Aurora 17 som var ”den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år” (Försvarsmakten 2017).

Till värdlandsavtalet ska läggas att Sverige numera ingår i Nato:s spion- och propagandacentral StratCom och deltar i den nya elitstyrkan JEF (Joint Expeditionary Force) som bildats på initiativ av Nato och som ska användas för snabba kris- och krigsinsatser i inte minst Baltikum.

3) S-MP regeringen har särskilt vinnlagt sig om att skapa nära relationer med USA-imperialismen. Enligt regeringen är relationerna med Washington bättre än någonsin. När James ”Mad Dog” Mattis utnämndes till USA:s nya försvarsminister skickade Hultqvist ett gratulationsbrev där han betonade ”det excellenta samarbetet” mellan Sverige och USA, och bedyrade att ”Sverige kommer att fortsätta att uppfylla sin skyldighet genom att bidra till säkerhet i regionen och i omvärlden”. 

Året innan, 2016, hade Sverige och Hultqvist slutit ett långtgående militärt samarbetsavtal med USA. Så sent som i maj i år slöt Sverige och Finland ett nytt avtal om utökat militärt samarbete med USA, en överenskommelse som Trumpadministrationen och Pentagon ansåg vara så viktig att den firades med parad och kanonsalut. Avtalet innebär en ytterligare upptrappning av det nära militära samarbetet med USA och kommer att följas av ökad amerikansk militär närvaro i Sverige. 

Närmandet till USA har gått så långt att regeringen av rädsla för Washingtons reaktion inte ens vågar ratificera det FN-avtal som vill förbjuda kärnvapen och som man tidigare har stött. Istället har regeringen hänskjutit frågan om att skriva under avtalet eller ej till en utredning som ska vara klar efter valet!

4) Fortsatt satsning på vapenexport. Den svenska vapenexporten ökade på nytt år 2017. Vapenexporten utgör en central del i regeringens exportsatsning. Trots alla löften fortsätter vapenexporten till diktaturer och krigförande länder som exempelvis Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, som sedan 2015 bedriver ett bomb- och svältkrig mot Jemen.

Det är mot denna bakgrund som köpet av Patriot ska ses. Patriot innebär en ytterligare cementering av högerpolitiken och militarismen samt tar det militära samarbetet med USA och Nato till en ny riskfylld nivå. 

Bland de 15 länder som har köpt Patriot finns sex Nato-länder, däribland Tyskland, Polen och Rumänien. Det råder inget tvivel om att Patriot i Sverige är en del Natos krigsrustningar i Östersjöområdet. Att regeringen har beslutat sig för att köpa Patriotsystemet innebär att ”Sverige i praktiken blir en del av Natos robotsköld” i Östersjöområdet, skrev Dagens Industri den 9 november ifjol.

Officiellt heter det att kostnaden för köpet beräknas till 10 miljarder kronor. Men kostnaden kan bli upp­emot 25 miljarder kronor, kanske ännu mer om dollarn fortsätter att vara stark gentemot kronan, när alla robotar är betalda.

De fyra eldenheterna som Sverige har beställt ska bestyckas med åtminstone 300 robotar (det exakta antalet är hemligt). Varje robot kostar mellan 25 och 40 miljoner kronor. Enligt amerikanska Defence News har försvarsjätten Lockheed Martin redan börjat produktionen av de 200 PAC3-robotarna, de dyraste, som Sverige har beställt.

Enbart underhållet av Patriotsystemet kommer årligen att sluka 300 miljoner kronor. 

Trots ständigt ökade påslag begär Försvarsmakten ytterligare höjda anslag, totalt 18 miljarder de kommande tre åren, för att få pengar till de nya vapenköpen. Allianspartierna har redan sagt ja till denna begäran, ”och efter mötet i försvarsutskottet lät det som om försvarsministern också är beredd till det”, rapporterade radions Ekot den 1 augusti. 

I regeringsställning har Miljöpartiet varit berett att slänga alla löften och utfästelser överbord. I valrörelsen 2014 lovade Miljöpartiet att stoppa köpet av det nya stridsflygplanet SuperJas, rösta nej till värdlandsavtalet med Nato och stoppa vapenexporten. När valet var över gjorde man precis tvärtom. Tillsammans med Socialdemokraterna har MP låtit sig omfamnas av det militära etablissemanget och tagit Sverige så nära Nato det går att komma utan formellt medlemskap.

I den nya borgerliga socialdemokratin finns ingen plats för den antimilitarism och fredskamp som är ett med arbetarrörelsen. Istället har Löfven & Co gjort högerns krigsretorik till sin och omfamnat Nato, Washington och det inhemska militära etablissemanget. Det i sin tur har gjort försvarsminister Peter Hultqvist till generalernas och borgarnas favorit. Den tidigare försvarsministern Mikael Odenberg (M) anser exempelvis att Hultqvist är ”den bästa försvarsministern i vår tid”. Mycket snabbt blev Hultqvist omkramad av militäretablissemanget.

”Han vann deras förtroende först i försvarsberedningen, där han drev en hårdare linje mot ryssarna och föreslog mer pengar till försvaret än vad Moderaterna gjorde (…) Hans (Hultqvist) närmaste medarbetare på försvarsdepartementet var alla försvarsmänniskor utan någon politisk erfarenhet. Statssekreteraren Jan Salestrand, tidigare chef för Försvarsmaktens högkvarter och ledningsstab. Rådgivaren Anneli Gregor, från ÖB:s ledningsstab. Pressekreteraren Marinette Nyh Radebo, med 30 år i försvarsindustrin bakom sig.

Det var därför inte så konstigt att Hultqvists linje i stort sett var identisk med Försvarsmaktens, som hela tiden har varit drivande bakom närmandet av Nato och tecknandet av värdlandsavtalet”, skrev tidningen Fokus 2016. 

S-MP-regeringen rustar militären samtidigt som landet är i akut behov av en social totalrenovering. De ökade försvarsanslagen och de nya vapeninköpen betyder att det blir mindre till välfärd och nödvändiga offentliga satsningar. De nära 50 miljarder kronor som militären slukar idag skulle räcka till att skapa 100 000 nya välfärdsjobb. Men istället för välfärd blir det Patriotrobotar.

Den militära kapplöpningen har ackompanjerats av att alla riksdagspartier nu tävlar om vem som är mest ”försvarsvänlig”. 

Värst är det rasistiska högerpartiet Sverigedemokraterna som vill mer än fördubbla försvarsutgifterna och som också vill att militären i allt högre grad ska kunna användas mot protester och kamp – att Ådalen 1931 ska gå i repris.

SD vill ge sken av att partiet är emot Nato, men röstade för värdlandsavtalet. I partiets valplattform finns ingen skrivning mot Nato. Efter valet kommer SD inte ens i ord att vara motståndare till Nato, utan vara berett att stödja ett medlemskap, precis på samma sätt som man snabbt och lätt droppade sitt påstådda motstånd mot vinster i välfärden så snart valet 2014 var över. SD har sagt sig vara emot köpet av Patriot, men skälet till detta är att partiet hellre vill att Försvarsmakten köper det fransk-italienska luftförsvarssystemet SAMP/T.

SD-rasisterna vill att försvarsanslagen höjs till 2,5 procent av BNP – snittet för Natoländerna är exakt 1,36 procent enligt Nato. Om det så kallade försvaret idag fick ett anslag på motsvarande 2,5 procent av BNP skulle Sveriges militärutgifter vara omkring 115 miljarder kronor, vilket är nästan lika mycket som grund- och gymnasieskolan kostar och nästan hälften av vad vården kostar. SD-politiken kan sammanfattas i ”hellre fler och mer vapen än skola och vårdplatser”. 

Regeringens och övriga partiers krigspropaganda och Natoanpassning (alla allianspartier vill sedan 2015 att Sverige ska bli med i Nato) skapar en farligare värld och bidrar till att fördjupa spänningarna i det allt mer militariserade Östersjöområdet.

Krig och väpnade konflikter är en följd av kapitalismens och den härskande klassens jakt på profiter, marknader, maktsfärer och prestige. Den livsnödvändiga kampen för fred och verklig militär nedrustning är en kamp för en socialistisk värld fri från alla former av förtryck och förnedring. Som socialister säger vi: Rusta välfärden – inte militären. ■

Rättvisepartiet Socialisterna säger:

  • Kamp för omedelbar militär nedrustning. 
  • Nej till varje form av svenskt deltagande i imperialistiska krig och militära ingripanden.
  • Stoppa vapenexporten. 
  • Riv upp värdlandsavtalet med Nato. Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap. Inget militärt samarbete med USA.
  • Förstatliga krigsmaterielindustrin under arbetarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandling av krigsindustrin till civil produktion.
  • Återupprätta asylrätten. Stoppa utvisningarna till krig och förtryck. 
  • Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!