S-ja till byggavtal om Husby gläder stadshusets moderater

2008-06-18 13:37:45
Svenska Bostäders styrelse undertecknade i förra veckan ett samarbetsavtal med HSB Bostad, Peab och Skanska om planeringen av Husbys ombyggnad. Att socialdemokraterna sagt ja till detta innan någon dialog med de boende ens påbörjats, trots sitt nej till avsiktsförklaringen den 18 mars, har varit en nödvändig förutsättning för att få med sig byggbolagen.

Svenska Bostäders vice ordförande Teres Lindberg (s) försvarar i ett brev till Nätverket Järvas Framtid beslutet med att planerna på att ­sälja större delen av fastigheterna i ­Husby inte längre ingår.
”Vi tycker det är bra att fler aktörer blandas in”, skriver Lindberg och fortsätter: ”Vi är glada att dom vill vara med och utveckla Husby. Vi är särskilt nöjda med att försäljnings­ambitionen har lyfts ur ärendet. Vi vill dock framhålla vikten av försiktighet i dialogen med de boende. Relationerna mellan den politiska majoriteten, hyresgästerna och Sven­ska Bostäder är minst sagt skamfilade, därav krävs stor ödmjukhet och förståelse”.
Enligt Svenska Dagbladet var s-vändningen en lika överraskande som positiv nyhet för SB:s styrelseordförande Kristina Alvendal (m).
– Det är klart att det förstärker projektet om vi kan göra det tillsam­mans, säger Alvendal.
För de aktiva i Nätverket Järvas Framtid är den nya s-floppen en obehaglig överraskning. Än en gång fattas beslut över huvudet på de ­boende. Trots att s säger sig välkomna att en privatisering lyfts ut överlämnar s och m-ledda politiker här i skön förening en viktig del av planeringsansvaret till privata byggherrar. Inte heller finns det några garantier mot en privatisering i ett senare skede.

Hösten ”programperiod”

Beskedet betyder att klartecken nu getts för att åter sätta fart på planeringen för Järvalyftet. Enligt SB:s pressmeddelande gäller avtalet med byggbolagen ”riktlinjer och ­principer för hur det fortsatta programarbetet ska utformas” under en programperiod som beräknas sträcka sig till början av 2009.
De aktiva i Nätverket Järvas Framtid ser flera anledningar till oro.
• Att skriva ett sådant avtal med privata byggbolag innan man kommit överens med eller ens påbörjat en dialog med de boende om hur Husbys renovering och ombyggnad ska gå till är att ställa demokratin på huvudet. Det betyder också att hyresgästerna inte längre har bara SB som motpart, utan fyra motparter, varav tre är privata byggbolag. Pressmeddelandets ord om att ”i detta arbete är självklart de boendes behov, kunskaper och åsikter väsentliga” kan mot denna bakgrund uppfattas som ett påklistrat PR-trick.
• Att skriva avtal med tre byggbolag, samtidigt som SB vill skjuta upp samrådet för halva referenskvarteret (Trondheimsgatan 30 och 32) med argumentet att det kan kräva ­ändrade stadsplaner, tyder på att man fortfarande önskar en mycket radikal ombyggnad av Husby. Detta står i bjärt kontrast till hyresgästernas krav på en varsam renovering.
• Att det i avtalet ingår ”ett erbju­dande om att HSB, Peab och Skanska ska kunna köpa mark i Husby när utvecklingsarbetet kommit längre” tyder på att man inte har släppt planerna på att bygga nya och privatäg­da gräddhyllor ner mot Järvafältet i ett Husby som redan är Järvas mest tätt bebyggda stadsdel. Det tyder, så länge man inte gett besked om motsatsen, på att man fortfarande tänker sig rivningar av hyreshus och hela kvarter.

Informationskontor

Svenska Bostäder planerar nu för att i samband med Husbyfestivalen i slutet av augusti öppna ett informa­tionskontor i Husby. Där hoppas man också kunna presentera den nya Järvavisionen 2030, som formuleras i sommar – givetvis även det högt öv­er huvudet på alla berörda.
Hyresgästföreningens verksamhetsutvecklare Jan Hanspers berättade på det senaste mötet med Järvas Framtid att man tillsammans med SB planerar för tre informationsmöten under andra halvan av augusti – ett vardera för Trondheimsgatan, Oslogatan och Bergengatan. Hanspers förmedlade också efter en träff med borgarrådet Joakim Larsson (m) ett intryck om att hyres­gästerna nu har både politikernas och motpartens ”öra”, vilket han inte minst tillskrev ­opinionsbildningen från Nätverket Järvas Framtid.
Men om detta betyder att man tänker ta hänsyn till de boendes åsikter återstår att se. Helt klart måste kampen om opinionen nu trappas upp ytterligare direkt efter semestern.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!