Sjukvård i kris – katastrof i Region Skåne

Krisen inom sjukvården i Skåne har ökat operationsköerna rejält, särskilt inom cancervården (Foto: News Øresund – Kristoffer Dahl).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

I pandemins spår har bristerna inom den offentliga sjukvården i Sverige blottlagts tydligt. Längre vårdköer, inställda operationer, omöjligt att få tid till en läkare, brist på utbildade sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, med mera. Platsbristen på sjukhusen har stegvis ökat, med nyöppnade vårdplatser som måste stängas på grund av personalbrist.

Dåliga löner och arbetsvillkor gör att det är mycket svårt att rekrytera ny sjukvårdspersonal. Åratal av nedskär­ningar och besparingar samt privatiseringar har gradvis monterat ner den offentliga sjukvården.
Innan pandemin stod omkring 100,000 personer i kö till vård av något slag – idag har den siffran ökat till drygt 160,000.
Pandemin har också tvingat många att sjukskriva sig på grund av alltför hög arbetsbelastning med påtvingad övertid, ökad stress och minskad tid till återhämtning.
Många väljer också att säga upp sig i protest mot dåliga arbetsförhållanden.
Under hösten har Offensiv skrivit om barnmorskor i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund som har sagt upp sig i protest mot de dåliga förhållandena i den offentliga vården. Undersköterskeupproret och kampen mot hälsoscheman är också ett resultat av omänskliga förhållanden för de som arbetar inom sjuk- och hälsovården.

Nu kommer ytterligare rapporter om att sjukvården är på väg att braka samman. I Region Skåne är förhållanden extra allvarliga. Vård­köerna är längre än i resten av landet.
Enligt SKR:s statistik fick endast 42 procent av de skånska patienterna operation eller annan vård inom vårdgarantins 90 dagar. Motsvarande siffra för resten av landet är 56 procent, vilket i sig också är oacceptabelt.
Under pandemin har vårdköerna i Skåne ökat mycket mer än i övriga Sverige. 40 procent av de skånska patienterna får nu vänta mer än 90 dagar på första kontakt med sjukvården.

Läkare på SUS, Skånes Universi­tetssjukhus i Lund, har nu slagit larm om den ohållbara situationen inom cancervården. På grund av långa väntetider och personalbrist har allt flera planerade canceroperationer fått ställas in eftersom patienterna inte har kunnat opereras i tid och tumörtillväxten har omöjliggjort operation.
Detta hade kanske kunnat undvikas om väntetiderna varit betydligt kortare. Istället dör nu allt fler cancerpatienter på grund av de långa vårdköerna. De Lex Maria-anmälningar som har kommit in till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gäller framför allt patienter med lever- och bukspottskör­telcancer.
Läkare som arbetar inom barnsjukvården på SUS uttrycker också att man nu arbetar i en situation som närmast kan betraktas som katastrofal.

I SKR:s senaste statistik över hur långa väntetiderna är till den offent­liga vården i Skåne kan man läsa att väntetiden till första besök på SUS Malmö/Lund till allmän medicin nu är över 13 veckor och att det inte finns någon ledig kapacitet alls.
Väntetiden till bröstcancerope­ration är mer än 13 veckor och ingen ledig kapacitet finns.
Inom psykiatrin och framför allt Barn- och ungdomspsykiatrin är situationen också katastrofal. Enormt långa väntetider till psykiatrin, tillsammans med personal- och plats­brist som ett resultat av mångåriga nedskärningar blir nu allt värre.
Det råder brist på läkare, sjuksköterskor och psykologer. Dåliga löner och arbetsvillkor gör att ingen vill söka de få tjänster som finns och personal säger upp sig för att man inte orkar arbeta under orimliga förhållanden längre.
En sjuksköterska inom psykiatrin säger i en radiointervju att ”det spelar ingen roll hur mycket vi arbetar, köerna tar aldrig slut”.

Konsekvenserna av många år av nedskärningar och besparingar inom den offentliga sjukvården blottläggs nu tydligt. De som får betala är personalen och patienter.
• Stoppa nedskärningarna inom den offentliga vården.
• Riv upp privatiseringarna.
• Bygg ut den offentliga sjukvården efter de behov som finns.
• Gemensam facklig kamp för bättre arbetsvillkor och ordent­liga lönelyft för sjukvårdsan­ställda.
• Bra och gratis offentlig sjukvård åt alla.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!