Ska vi kräva bojkott av Israel?

2009-01-07 15:53:53
Rättvisepartiet Socialisterna deltar fullt ut i proteströrelsen mot Israels terrorkrig i Gaza, även om vi inte delar alla krav som framförs.

Hur ställer sig RS till kravet ”bojkotta Israel”?
RS stödjer självklart kravet på stopp för all vapenhandel med Israel och ett fördjupat säkerhetssamarbete mellan Sverige, EU och de israeliska myndigheterna – precis som vi kräver ett nej till Nato och stopp för all vapenexport, inte minst till USA.
Under det nuvarande blodbadet i Gaza vore det fel att polemisera mot kravet att till exempel avbryta de diplomatiska förbindelserna med Israel – även om det kan ge ett felaktigt intryck av att den svenska regeringen och EU, som även de står för en imperialistisk politik, skulle representera något fundamentalt bättre.

Kravet framförs i en känsla av avståndstagande, även om det står i motsättning till kravet från samma demonstranter på den svenska regeringen och EU att agera diplomatiskt för att stoppa blodbadet.
Vi säger däremot klart nej till en bojkott av umgänget med till exempel israeliska fackföreningar, sociala rörelser eller idrottsföreningar.
För att lösa Palestinafrågan krävs tvärtom massiva ansträngningar för ett så nära och förtroendeskapande samarbete som möjligt både inom och över gränserna mellan judiska, arabiska och globala vänsterrörelser och sociala rörelser. För de israeliska marxister som kämpar mot kriget i Israel är till exempel den nära kontakten med CWI i andra länder oerhört viktig.

Bara med stöd för en demokratisk och socialistisk lösning från en majoritet av arbetarna och ungdomarna i Israel – både judiska och palestinska – kan till sist den israeliska förtryckarregimen och ockupationspolitiken besegras.
Av samma skäl kan en allmän köpbojkott, om den mot förmodan skulle bli effektiv, bli direkt kontraproduktiv genom att den likställer kapitalister och arbetare i Israel, något som den sionistiska propaganden alltid gör. I Sydafrika under kampen mot apartheid var det ANC och de sydafrikans­ka fackföreningarna som drev kravet på bojkott. Det var inte heller bojkot­ten som fällde apartheidregimen, utan masskampen. I Israel idag riskerar en köpbojkott att slå hårdast mot israeli­s­ka (och palestinska) arbetare som är avgörande för kampen.

Enligt Nätverket bojkotta Israel är syftet med bojkotten inte i första hand att sänka Israel ekonomiskt. ”Bojkotten handlar om att engagera och involvera människor …Vi vill ta ned Palestinafrågan på jorden igen, återta frågan från diplomater, fredsmäklare, politiker, medier, jurister, experter, ministrar och biståndsorgan. Vi tror nämligen att det är mellanfolklig solidaritet som kommer att ba­na vägen för rättvisa och fred.”
Även RS vill självklart engagera människor. Men de metoder som används måste framförallt syfta till att bygga upp en massiv opinion på gator, torg, arbetsplatser och skolor – och samtidigt öka medvetenheten om att segern till sist kräver en gemensam kamp bland de judiska och arabiska massorna äv­en i Israel.
För att till sist vinna kampen krävs nämligen en social och politisk revolution som inte kan komma utifrån.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!