Skarp kritik av äldrevården i ny rapport

Äldrevårdsupproret i Haninge demonstrerar mot de slavliknande 12-timmarspassen. Foto: Natalia Medina

Brist på personal och kompetens, undermålig vård i livets slutskede, felaktig medicinering – vård och omsorg på särskilda boenden för äldre får skoningslös kritik av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s nya rapport bygger på fakta från 1 985 särskilda boenden i 283 kommuner, med totalt 55 653 journaler som underlag.

”IVO kan konstatera att lägstanivån vad gäller medicinsk vård och behandling på SÄBO är för låg och att ingen kommun till fullo lever upp till de lagar och regler som finns”.

Här är några av svaren på enkäter bland personalen:

 • 88 procent av sjuksköterskorna på särskilda boenden (SÄBO) ”uppger att de inte alltid har möjlighet att ge stöd till vård- och omsorgspersonalen i den omfattning som krävs”.
 • 66 procent av sjuksköterskorna svarar ”det finns patientsäkerhetsrisker orsakat av det stora antal patienter varje sjuksköterska ansvarar för”.
 • 75 procent av de patienter som avlidit fick aldrig det ”brytpunktssamtal” de och anhöriga har rätt till, om vården i livets slutskede.
 • Sjukjournalerna visar att ”patienterna har fått läkemedel som bör undvikas till äldre”.

IVO gör i rapporten klart att inget av detta är nytt. De mycket allvarliga bristerna har åtalats under ”lång tid. Covid-19-pandemin ökade bristerna ytterligare och synliggjorde tidigare kända problem”. Det handlar om personalbrist och brist på kompetens, vilket påverkar patientsäkerheten.

”Patienter far illa”, konstaterar IVO, till exempel då ”larm stängs av automatiskt och blöjor inte byts på många timmar”.

Kritiken är mycket hård: ”Trots tidigare tillsyn och beslut under flera års tid, riktade till vårdgivare och huvudmän, kan IVO konstatera att nödvändiga förbättringsåtgärder antingen inte genomförts alls, eller genomförts med otillräcklig effekt. IVO:s bedömning är att det inte handlar om enstaka olycksfall i arbetet, utan om grundläggande brister i vårdgivarnas förmåga att säkerställa en godtagbar kvalitet och säkerhet för de äldre som bor på SÄBO.”

De ansvariga politikerna påverkas uppenbarligen inte av fakta. Det behövs en verklig kamprörelse för att ändra villkoren för anställda och äldre.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver:

 • Fler anställda på bättre villkor.
 • Minst tre personal dagtid och en nattetid per vård- och omsorgsavdelning.
 • Vikariepool av fast anställda – frånvaro ska inte betyda underbemanning.
 • Bort med 12-timmarspass och delade turer. Högre bemanning och schemaläggning på golvet för vettiga arbetstider.
 • Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
 • Höjda löner och rejäl lönetrappa efter erfarenhet.
 • Nej till vinster i välfärden.
 • Beredskapslager för smittoutbrott och högre krav på skyddsutrustning.■

Offensiv

Undersköterskor kommenterar:

Liv Shange Moyo tv och Ann-Christine Holmström, RS Luleå. Foto: Vilgot Karlsson

”Inte alls förvånad”

– Jag är inte alls förvånad över vad den här rapporten visar, man fortsätter att dra ner på äldrevården och varje år minskar antalet sommarvikarier. Regeringen och kommunerna är villiga att köra äldrevården rakt in i kaklet, kommenterar Ann-Christin Holmström, undersköterska och kandidat för Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå kommun.

– Ibland väljer de att inte ta in personal att vaka, ibland är det mer ren besparing eller så är det brist på vikarier eller ordinarie personal som inte orkar jobba extra. Många har ingen anhörig heller.

– Man ska istället göra täta tillsyner, men… är man två på passet med 9-11 boende så går det inte att göra det och man kan inte ge den omsorg som den boende behöver som ligger i livets slutskede.

– Brist på utbildad personal och en alldeles för låg bemanning gör att de boende inte får den vård som krävs. Man har svårt att kunna se och förstå hela människan. Till exempel, man förstår inte vad en enkel sak som förstoppning kan göra på en gammal och sjuk människa med risk för livet om dom inte får hjälp.

– Utbildning i demens är en bristvara, kunskap om hjärnan. Språkproblem finns och där måste man ge längre introduktion på jobbet, med handledare en längre period så man har möjligheterna att lära sig.

Mattias Bernhardsson och Ulrika Núnez Lindgren – RS kandidater i Haninge. Foto: Natalia Medina

”Allvarliga konsekvenser”

– Tyvärr är det i många fall underbemannat och många timvikarier. Plus i många fall personal som har språksvårigheter som kanske inte kan eller vågar uttrycka sig, vilket kan få allvarliga konsekvenser i vården av våra äldre, säger Ulrika Núnez Lindgren, undersköterska i hemtjänsten och kandidat för Rättvisepartiet Socialisterna i kommunvalet i Haninge.■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!