”Slå inte sönder Husbys ansikte mot solen!”

av Offensiv

Motståndet är kompakt mot förödelsen av Järvas grönområden – ”en lunga för hela Järvafältet” (foto: Sebastian Olsson).

Sällan eller aldrig har så många själva greppat mikrofonen för att säga ifrån som under söndagens starka protestmöte på Husby gård mot byggplanerna på en ny bilväg och 700 bostäder längs Husbys kant mot Järvafältet.

Känslorna gick att ta på när fler än dussinet av de cirka 120 som hade samlats tog sin chans att tala ut mot den föreslagna förstörelsen av Husbys gröna oas vid Järvafältet. 
Linnea Klinke, som mer eller mindre har växt upp på Husby gård från mycket unga år, förklarade gårdens stora betydelse för Husbys barn och barnfamiljer, en plats som givetvis hotas om den istället för av vackra skogsdungar ska omges av mångåriga byggen följt av höga hus.
– Det här är som en lunga för hela Järvafältet, en oas som kommer att trängas in och förminskas, förklarade samtidigt Husby gårds verksamhetsansvariga Kerstin ”Piglet” Wikström för SVT Stockholms­nyheternas utsända.

Arne Johansson, precis omvald till ordförande i Norra Järva Stadsdelsråd, kallade byggplanerna ett slag rakt i Husbys ansikte mot solen vid Husby gård. Om det blir av klipper byggplanerna dessutom av de gröna kilarna ned mot Järvafältet från Husbys bostadsområden. 
Det innebär också ett svårt slag mot Järvafältets spridningskorridorer för djur och växter, som är särskilt viktiga då en rad pågående och planerade byggen, som Förbifarten, planerna på en väldig kyrkogård och ett i och för sig välkommet utomhusbad, sargar den andra sidan av Järvafältet.
Men att Veidekkes och Svenska Bostäders begäran om en markanvisning för att hugga ned alla skogsbackar längs Järvafältet i Husby har bordlagts av Exploateringsnämnden tyder på att politikerna vacklar.

– Dra tillbaka detta ärende helt, annars måste vi vara beredda att kämpa lika hårt som när vi stoppade det extrema ”Järvalyftets” planer på rivningar och lyxrenoveringar 2008-09 och några år senare den ”strukturplan” som ville bryta upp den populära trafiksepareringen och riva gångbroarna över bilvägarna runt Husby Centrum, löd budskapet till stadshuset.
– Det ska mycket till att säga nej till byggplaner, förklarade Vänsterpartiets oppositionsborgarråd Clara Lindblom, som representerar oppositionen både i Exploateringsnämnden och från april även i Svenska Bostäders styrelse som vice ordförande, men försäkrade att hennes parti förstår områdets betydelse för både husbyborna och Järvafältet och därför säger nej. 
– Särskilt viktigt är nu att trycka på det vacklande Miljöpartiet som styr tillsammans med Alliansen, menade hon, och instämde i förslaget från Norra Järva Stadsdelsråd om möjligheten att istället bygga längs Hanstavägen.
Tomas Beer, MP, försäkrade i en snabb replik att hans parti inte vacklar, utan både lokalt på Järva och i stadshuset är emot byggplanerna. 
Även Galina Monsalves från S i Husby gjorde en välvillig appell, som dock saknade lugnande besked om S ställningstagande i stadshuset. 

Under det direkt efterföljande årsmötet inne i Husby gård antogs en verksamhetsplan som lovar fortsatt kamp både i denna fråga och för ett bevarande av Järvafältet.
Innan själva årsmötesförhandlingarna hölls ett timslångt informationsmöte, där både Hyresgästföreningens regionordförande Simon Safari och Clara Lindblom talade om vikten att bekämpa det blågröna stadsstyrets planer på att ombilda och sälja ut allmännyttan. I den frågan har också stadsdelsrådet tagit initiativ till en särskild arbetsgrupp, som hoppas kunna samarbeta med de lokala hyresgästföreningarna.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!