Socialism: Bästa skyddet mot virus och klimatkatastrofer

Gemenskap och solidaritet – alltså socialism – är den nödvändiga vägen framåt för att leva i samklang med naturen (Foto: Natalia Medina).

av Elin Gauffin // Artikel i Offensiv

Första maj är arbetarnas dag för samling och gemenskap. I år är bara formen annorlunda. Första maj är rödare än någonsin. Det är inte bara oro, sjukdom, hunger och död som ökar i världen idag. Det gror också en ny medvetenhet bland miljoner människor. En insikt om att det bästa skyddet mot virus är ett samhälle som bygger på gemenskap.

Socialismens motto ljuder: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Kapitalismen däremot premierar egoismen, konkurrensen och att roffa åt sig på andras bekostnad. Det är bevisligen så och därför finns de abnorma klassklyftorna där miljardärerna har tusentals gånger mer pengar än vad de rimligen kan göra sig av med.
Hur ser det ut nu under corona­tider? Det sociala livet organiseras med distansering på ett helt annat sätt än tidigare för att skydda de svagaste i samhället. Det som många har sagt var en fin tanke, men omöjligt att genomföra i praktiken, är alltså genomfört – vilket visar att det går. 
Men bara en indikation. Detta skydd av de äldre och svaga är helt och hållet otillräckligt, torftigt, för sent och enbart tillfälligt. I ett socialistiskt samhälle skulle de stora delarna av ekonomin ägas och kontrolleras gemensamt med huvudinriktning på att skapa bra välfärd åt alla. Det är en sådan samhällsomställning vi nu måste börja diskutera och förbereda.

Vår första maj-paroll är ”Kapitalismen är sjukdomen”. Den kapitalistiska ekonomiska mekanismen bygger på konkurrens där svaga slås ut, monopol skapas och med en extrem kapitalkoncentration. Profiten till ägarna utvinns genom att arbetarna, de anställda, sugs ut. De får inte lön för hela sitt arbete, utan ägarna lägger beslag på en andel av det värde som arbetarna skapar.
Produktionen flyttar ständigt dit där lönerna är som lägst. Hjulen måste snurra snabbare och snabbare. BNP-tillväxten jämförs alltid med hur det var året innan. Det finns ingen långsiktig planering. Ingenting i lager. Mer och mer satsas på kortsiktiga aktieklipp och mindre på investeringar. Just-in-time-systemet blev totalt magplask när viruset slog till.

Företagen drivs till att ständigt hitta nya marknader som skapas oavsett behov: allt från sex till underhållning och hälsovård blir business. Alla måste köpa så mycket de kan hela tiden – när det inte kan göras, för att folk måste hålla sig inomhus till exempel, ja då kraschar systemet. 
Kapitalismens hela historia är historien om ständiga krascher. Då arbetarna får för lite i lön i förhållande till det värde de skapar leder det till en hysterisk överproduktion följt av en krasch. Bordet rensas. Produktion slås ut. Och så börjar allt om igen.

Kapitalismens hela historia är historien om ständiga krascher. 

”Naturen slår tillbaka” är det många som tänker våren 2020. Nu är inte naturen den andra och onda sidan i ett drama. Men det är knappast en nyhet att naturen kan utlösa okontrollerbara och för oss människor övermäktiga krafter om systemet rubbas. 
Klimatet var tvärtom ett huvudtema i världspolitiken hela förra året. Tusentals forskare och miljontals klimataktivister med Greta Thunberg i spetsen har gång efter annan varnat för att naturen kommer att utlösa förödande katastrofer inom en väldigt snar framtid om inte uppvärmningen stoppas. För att hinna stoppa uppvärmningen i tid krävs en genomgripande omställning av ekonomin nu väldigt snart.
En rapport om den svenska uppvärmningen från SMHI som drunknade i coronanyheter säger att Sverige är 1,7 grader varmare idag jämfört med 1800-talets slut. Världen har samtidigt blivit 0,8 grader varmare, så uppvärmningstakten är dubbelt så snabb här. Halten koldioxid i luften var fortsatt på väg uppåt under förra året.

Produktion av välfärd ger väldigt lite utsläpp av koldioxid jämfört med alla andra stora branscher: energi, textil, transport, byggindustrin, teknik med mera. Sjukvården och äldreomsorgen är de nya ledstjärnorna. Respiratorer behöver så klart tillverkas, men den betydande delen inom sjukvården är personalen och deras kunskap.
Det var 100 år sedan arbetsdagen kortades sist. Med permitteringar idag visas att det går att dra ner på produktion, dela på jobben och ge arbetarna mer fritid. Just kortare arbetsdag med bibehållen lön behöver vara en del av en välfärdsbaserad klimatomställning.

Permitteringarna idag är bara en tillfällig manöver från staten och näringslivet för att rädda systemet. Den socialistiska samhällsomställning som vi samlas för att prata om på första maj kommer att kräva en revolution. Staten är just en väktare som försvarar kapitalisternas makt och system vilket blivit skriande tydligt.
Corona har givit ett växande skikt vittring på det livsviktiga med välfärdssystem och här ligger en groende kraft. När en majoritet av befolkningen har bestämt sig är fredliga, genomgripande och revolutionära förändringar möjliga. I en socialistisk framtid kommer män­ni­skan återigen, som under vår långa förtidsfas, att kunna leva inte mot utan i samklang med naturen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!