Socialistisk feminism: Varning för statens dubbelhet

Internationella kvinnodagen 8 mars i Stockholm i år. Att hela 15 kvinnor mördats hittills i år chockbelyser mäns dödliga våld och nödvändigheten till kamp (Foto: Natalia Medina).

av Elin Gauffin // Artikel i Offensiv

Demonstrationen den 26 mars mot mäns våld mot kvinnor – samling på Medborgarplatsen i Stockholm kl 15.00 – äger rum i rätt tidpunkt. Redan har 15 kvinnor mördats av närstående eller expartners i år. Detta är som Offensiv – som enda tidning – larmat om extremt oroväckande, då antalet redan i februari nådde den nivå som brukar gälla för helåret.

Samtidigt pågår en stor satsning från regeringen och staten mot mäns våld. Förra årets 40 punktsprogram utökas till 99 punkter. I budgeten tillförs 215 miljoner kronor; totalen blir 350 miljoner och liknande satsningar framöver föreslås. Utöver de skärpta straffen är det stora uppdrag för kartläggning, utbildning, informationsspridning för Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelser, socialstyrelsen, inom polis och kriminalvård, idrottsforskning, SKR med flera.
Bland annat inrättas ett nationellt kompetenscentrum för att undersöka förekomsten av hedersrelaterat våld.
En stor förändring i år är att den nya läroplanen börjar gälla i höst. Äntligen sker det en uppryckning av sex- och samlevnadsundersvisningen. Det nya namnet på ämnet blir ”Sexualitet, samtycke och relationer”, och det ska förstärkas på alla nivåer från grundskola till gymnasium. Dessutom lyfts jämställdhetsarbetet fram i läroplanens portalparagrafer – skolan ska verka för jämställdhet mellan könen.
En annan del som feminister länge krävt är en förändring av socialtjänstlagen. Nu ingår det i socialnämndens uppgifter att verka för att personer som utsätter närstående eller andra för övergrepp ska ändra sitt beteende, program ska utarbetas.

Alla dessa framsteg är välkomnande. Som socialist måste man dock höja ett varningens finger. Programmen kommer inte som regeringen påstår att kunna avskaffa mäns våld mot kvinnor. Det beror på att detta våld är en integrerad del av den könsmaktsordning som tillsammans med andra förtryck bär upp klassamhället.
Regeringen har inte alls gått in i en revolutionär inriktning för att avskaffa kapitalismen. Förtrycket av kvinnor reproduceras varje dag genom det ekonomiska och sociala systemet – vilket i sin tur ger upphov till våldet.
För att våldet ska upphävas krävs en total omställning där välfärdens utvidgning blir det primära ekonomiska måttet i samhället, och inte som idag BNP och vinstjakt. Ekonomiska klyftor måste avskaffas för att nå jämställdhet.
Men kommer inte reformerna att åtminstone lindra våldet och hjälpa våldsutsatta? Utbildning kan stärka och hjälpa individer. Detta kan i sin tur underlätta för den verkliga kraften till förändring: kollektiv kamp. Vi såg hur Metoo – där tiotusentals organiserade sig i branschvisa gräsrotsformeringar – hade större effekt på medvetenhet och åtgärder än åratal av statliga program.

Det finns också en dubbelhet i staten. Välfärdssatsningar till trots men i sin kärna har staten en uppgift att försvara den rådande ordningen, en ordning av klassförtryck och andra förtryck. Nu friades journalisten Cissi Wallin av juryn i tryckfrihetsmålet som JK väckt mot hennes bok där hon skriver om övergrepp hon utsatts för, till allas förvåning. Vi hade helt vant oss vid backlash eller, som New York Times skrev förra veckan, det som dödade Metoo i Sverige – 12 förtalsdomar mot kvinnor som vittnat om sexuellt våld.
Jenny Wetterstrand, ordförande för ROKS (riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige), ger uttryck för den här dubbelheten i staten i en intervju i Altinget. Hon menar att staten strör för mycket pengar över kvinnojourerna för att kväva dem, att jourerna måste få vara fria kämpande aktörer och att de är på kollisionskurs med socialstyrelsen.
En orsak är säkert att det ofta blir omöjligt för en våldsutsatt kvinna att lämna mannen eftersom socialen kan anse att det är dåligt föräldraskap att leva med barnen på en kvinnojour och besluta att placera barnen hos den våldsutövande mannen.
Till och med när pappan tvingat barnen att titta på våldet kan han få vårdnaden (se Jämställdhetsmyndighetens kartläggning av 814 tingsrättsdomar).

Inom skolan och socialtjänsten frågar sig säkert många lärare, pedagoger och tjänstemän hur de ska klara av de nya arbetsuppgifterna om det inte kommer en massiv ökning av personaltätheten. Idag är det stresskris för lärare och socialsekreterare.
Stressen på jobbet är också en viktig orsak till kvinnors sämre hälsa. Klassförtrycket har hårdnat de senaste åren. Arbetarkvinnor har till och med fått det sämre ekonomisk. En förödande rapport från Jämställdhetsmyndigheten i januari visar hur regeringens agerande under corona ökade klass- och könsgapet, det är hyckleri att kalla detta feminism!
Därför krävs socialistisk feminism och arbetarkamp mot det kapitalistiska systemet. Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för ett sådant omvälvande program som vi hoppas kan inspirera fler.

RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNAS PROGRAM MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
• Kamp mot sexistiskt våld och objektifiering. För en kämpande Metoo-rörelse på arbetsplatser, skolor och bostadsområden. Prata om det! Det är förövare, inte offer, som ska skämmas.
• Kämpande fackföreningar som agerar mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna.
• Skydd till offer för mäns våld. Kraftigt ökade resurser till kvinnojourer. Avskaffa upphandling och konkurrens.
• Sammanhållet och samordnat stöd, från vårdinsatser och socialtjänst till rättsprocess. Skydda barn från våldsverkande förälder.
• Inrätta specialdomstolar i sexualbrott med feministisk kompetens.
• Fungerande behandling mot manligt våld och kvinnohat inom anstalter och utanför.
• Rätt till gratis och långvarig rehabiliteringsvård för alla våldsoffer, från våld i hemmet och våldtäkt till offer för sexhandel.
• Ökad utbildning i genusvåld och hedersproblematik för anställda inom välfärden – kombinerat med ökad personaltäthet.
• Kamp mot nationalism, rasism och konservatism. Kvinnors frihet att själva bestämma över sina kroppar. Försvara aborträtten i Sverige och världen.
• Utökad könskorrigerande vård och stöd till transpersoner.
• Gratis preventivmedel och mensskydd. Satsning på förlossningsvården.
• Kraftig resurssatsning i skolan för den nya läroplanen, sexual- och samtyckes­undervisning samt jämställdhetsarbetet.
• Kamp mot heteronormen.
• Kamp mot hedersvåld – inom släkter, religiösa grupper, kriminella gäng och andra sällskap.
• Avskaffa lönegapet mellan män och kvinnor genom höjda löner för kvinnor och kvinnodominerade yrken.
• Ökad personaltäthet – minskad stress och ohälsa på jobbet. Trygga jobb – demokratiska arbetsplatser.
• Bygg ut välfärden för minskat hushållsarbete och minskad press på familjer.
• Nej till vinster i välfärden. Kraftigt utbyggd vård, äldreomsorg, barnomsorg, fritid och skola.
• Minskad arbetstid för alla – förbättrad folkhälsa. Jämställdhet i familjen.
• Bostad åt alla. Förtur för offer för mäns våld. Bygg bra och billiga hyresrätter. Par måste kunna ha råd att separera.
• Permanenta uppehållstillstånd till offer för prostitution, trafficking & mäns våld.
• Skrota surrogat- och porrindustrin samt prostitutionen.
• Nej till militarism och krig. Stöd till världens flyktingar. Bekämpa den borgerliga statens förtryck, för en demokratiskt socialistisk stat under de anställdas kontroll och styre.
• Socialistisk feminism i arbetarkampen. Massaktioner, strejker och gräsrotsorganisering mot kvinnoförtryck, rasism, heteronorm och exploatering. Avskaffa kapitalismen – vält klass- och könsmaktsordningen.
• Gemensamt ägande och gemensamt styre av storföretag och banker – för klimat- och välfärdsomställning. För en demokratisk socialistisk värld i fred, jämlikhet och jämställdhet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!