Sommarstängda ungdomsgårdar riskerar öka missbruket

2008-05-21 09:22:00
I år stängs Hamnmagasinet under juli! Detsamma gäller för Ålidhemsgården och Athena på Ersboda. Ifjol hade dessa fritidsgårdar regelbunden verksamhet, två kvällar i veckan, även under juli. Även andra gårdar får minskade resurser. Mariehemsgården kan inte erbjuda den lägerverksamhet som erbjöds ifjol.

För många ungdomar är ungdomsgårdarna ett viktigt alternativen till dyr kommersiell verksamhet. Gårdarna har också alltid fyllt en mycket viktig roll i att förebygga alkohol- och drogmissbruk. Att makthavarna beslutat att stänga fritidsgårdarna, just under sommaren, då skolan är stängd och behovet av att vara någonstans är större än någonsin är ovanligt dumt.

Detta tvingar många unga att söka sig andra mötesplatser. Dessa kommer inte alltid att vara drogfria. Vilken makthavare som helst borde fatta detta – inklusive kommunalråd och högre tjänstemän.

Nedskärningarna på Hamnmagasinet handlar dessutom inte bara om sommaren 2008. Våra beräkningar visar att den personalstyrka som är tillgänglig, för kvälls- och helgverksamhet, har krymts. Detta rimmar illa med alla utfästelser om att Hamnmagasinet ska vara ett Ungdomens Hus.

Skälet till angreppet på ungdomsgårdarna är att makthavarna vill spara pengar. Men kostnaden för varje ung människa som hamnar i missbruk, och finansierar detta genom stölder, är astronomiska. Det är en mycket dålig affär att inte satsa på ungdomsgårdarna ska vara öppna under hela sommaren. Rent ekonomiskt. Till detta ska läggas den mänskliga sidan. Varje ung människa som trillar dit betyder en tragedi – för individen, familjen och vännerna.

Makthavarna sparar pengar på ungdomarnas gårdar. Men när det gäller satsningen på att Umeå ska bli Europas Kulturhuvudstad 2014 sparas det inte. Kostnaden beräknades, tidigare, bli ca 300 miljoner kr – om Umeå utses till kulturhuvudstad.

Rättvisepartiet Socialisterna (rs) är inte ensamma om att vara mycket kritiska till de oansvariga nedskärningar på ungdomsgårdarna sommaren 2008. Vi hoppas kunna samla en bred opinion bakom kravet på att kommunledningen, omedelbart, tillskjuter de pengar som krävs för att vidmakthålla samma öppethållande som ifjol – på Hamnmagasinet, Athena, Ålidhemsgården, m fl.

Vi räknar med att både Social- och Fritidsnämnderna ställer sig bakom detta krav!

Davis Kaza,
Jan Hägglund,

Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!