Stå fast vid motståndet – vägra kapitulera för LAS-uppgörelsen

Det är hög tid för breda fackliga mobiliseringar mot alla försök att försämra arbetsrätten (Foto: Natalia Medina).

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

Är hela LO nu på väg att kapitulera för den LAS -uppgörelse om försvagat anställningsskydd som Svenskt Näringsliv, PTK och de två LO-facken IF Metall och Kommunal har kommit överens om, trots att 12 av 14 LO-förbund än så länge inte har skrivit på? 
Frågan ställs på sin spets när LO:s representantskap den 27 maj ska diskutera kravet på nya förhandlingar om den omställningsförsäkring som ingick i överenskommelsen och som de förbund som står utanför annars går miste om.

Frågan brådskar när de tre statliga utredningarna som har i uppgift att skriva om LAS-uppgörelsen till lagförslag tros vara klara för att gå ut på remiss nu i månadsskiftet. Dessa handlar, förutom om anställningsskyddet och tillhörande a-kassefrågor, om en ny offentlig organisation för ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd och ett nytt parallellt studiestöd. 
Allt detta ska sedan ut på remiss, som även ger LO, liksom fack och arbetsgivare i den offentliga sektorn, möjlighet att säga vad de tycker. Målet är att förändringarna i LAS (Lag om anställningsskydd) och det nya systemet för omställning och kompetensutveckling ska gälla från den 1 juli 2022.
Att så stora försämringar av anställningsskyddet redan har accepterats av PTK, IF Metall och Kommunal, ger en blixtbelysning av de svenska fackens historiska svaghet. Hela processen stinker från A till Ö av bristande medlemsdemokrati.

Allra värst är de enormt försämrade turordningsreglerna och arbetsgivarnas stärkta möjligheter att göra sig av med obekväma anställda. 
Att i praktiken legitimera hyvling med en kortare uppsägningstid än till exempel Handels redan har ett bättre avtal om är också sanslöst. 
Ökade möjligheter till kompetensutveckling för vissa grupper som fortfarande är anställda ska kanske välkomnas. Då staten står för fiolerna är detta nästan gratis för företagen. Som Gunnar Pettersson, vice ordförande för IF Metall på Volvo Umeverken, kommenterar i tidningen Internationalen är det bra att folk kan utbilda sig, men det borde inte sitta ihop med LAS.

Hela processen stinker från A till Ö av bristande medlemsdemokrati.

Allt krånglas till av att flera delar av LAS är dispositiva – förhandlingsbara. Det gör, som Arbetsvärlden säger, att ett fack i ett centralt avtal kan ändra på undantagsreglerna så att det exempelvis blir färre undantag. ”I en sådan situation blir det skillnad på dem som anslutit sig till huvudavtalet och de som inte ställt sig bakom det”. 
Undertecknarna är bundna av fredsplikt medan andra inte är det. 
Först ska den nya lagstiftningen på plats, som till exempel inför tre undantag från turordningsreglerna för alla. Sedan ska detta, som Arbetsvärlden beskriver det, byggas på med ett nytt huvudavtal som PTK, Svenskt Näringsliv och delar av LO har avtalat. Hos undertecknarna av detta kommer fler att undantas från turordningen (upp till 15 procent av alla som förlorar jobbet). Men i gengäld får man större resurser för omställning.

De LO-fack som har stått utanför LAS-uppgörelsen pressas nu till nya förhandlingar när det gäller omställning och kompetensutveckling för att inte få sämre villkor än undertecknarna. 
Utan nya förhandlingar på till exempel Sekos område försvinner de lika anställningsvillkor som gällt mellan arbetare i Seko och idag PTK-anslutna tjänstemän ända sedan staten hade hand om till exempel post, telefoni och tågtrafik.
Enligt Arbetet är det inte troligt att arbetsgivarna låter Seko få del av förbättringarna utan att betala. 

För alla som vägrar att vika ned sig måste alternativet istället vara att blåsa till ny strid mot alla försämringar utan att låta sig straffas med sämre villkor för kompetensutveckling och omställning. 
När lagförslagen nu ska ut på remiss innebär detta att alla fack, inklusive de 12 LO-förbund och de offentliga tjänstemannafack som står utanför LAS-uppgörelsen, åter måste ta ställning både till lagförslagen och nya förhandlingar om ett nytt huvudavtal på LAS-uppgörelsens grund. 

Varning alltså för alla förnyade försök att få även de kritiska förbunden att kapitulera och läge för nya samlingar av så brett gemensamt motstånd som möjligt.


VAD INNEBÄR LAS-UPPGÖRELSEN?

Arbetsgivare ges kraftigt ökad makt över vilka som sägs upp.
LAS-uppgörelsen innebär en lag som tillåter alla företag att undanta tre personer från avtalsturlistorna. Idag har bara arbetsgivare med färre än 10 anställda rätt att göra undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar, men max två personer.
För de fack som omfattas av LAS-uppgörelsen och då även får ökat stöd för kompetensutveckling och omställning ska hela 15 procent av antalet som förlorar jobbet kunna undantas vid uppsägning, men max 10 procent av de anställda!

Större möjligheter att säga upp av personliga skäl. Kravet på ”saklig grund” för uppsägning av personliga skäl försvagas till ”sakliga skäl”. Det ska till exempel bli lättare att avskeda vid samarbetssvårigheter, olovlig frånvaro och sena ankomster, även om en person har varit anställd länge utan tidigare problem.

Slopad rätt att ha kvar jobbet vid tvist om uppsägning. Dagens rätt att behålla anställningen till dess att en tvist om uppsägningen avgjorts i Arbetsdomstolen (AD) tas bort – om den uppsagda vinner ska lönen betalas i efterhand.
Det minskar den anställdes möjligheter att komma igen trots en vinst i AD, samtidigt som det försvagar fackets möjligheter att nå en bra frivillig uppgörelse.

Små förbättringar men legitimering av visstidsanställningar och hyvlingar. I den nya LAS som ska bygga på uppgörelsen ska heltid nämnas som en norm, men inte tvingande. Att allmän visstid byter namn till särskild visstid och redan efter tolv månader antingen måste upphöra eller övergå i tillsvidareanställning. 
Arbetsgivarnas allt vanligare metod att istället för uppsägningar hyvla anställningar med lägre sysselsättningsgrad och lön justeras en aning med särskilda turordningsregler och en uppsägningstid med full lön innan hyvlingen ska gälla, max i tre månader.

Omställningsförsäkring med utökade möjligheter till kompetensutveckling och utbildning under anställning.
Sämre anställningsskydd byts i LAS-uppgörelsen mot en helt ny möjlighet för anställda att studera på heltid i två terminer med 80 procent av lönen, förutsatt att staten står för det mesta av kostnaderna.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!