Stoppa kriget mot Libanon

2006-08-09 15:48:20
ISRAEL Maavak Sozialisti (CWI Israel) spred nyligen följande flygblad mot kriget i Libanon. ”Kriget handlar inte om att frita några kidnappade soldater eller skapa större säkerhet för dem i norr.
Generalernas och politikernas lögner avlöser varandra och det är inte deras blod som nu spills i Libanon.
De styrande lovade att den israeliska armén inte skulle invadera och ockupera södra Libanon. Men nu beordras vanliga soldater att gå in i Libanon. Samtidigt tvingas gatsoparna i Nahariya [en knapp mil från Libanons gräns, där redan 80 procent av befolkningen flytt] fortsätta städa de tomma gatorna annars blir de avskedade. Och brandsoldaterna i norr har inte fått lön på två månader.
Vanliga människor får betala för kriget, men kapitalisterna kommer att kompenseras.
Bara vi arbetare och unga kan stoppa kriget.
• Masskamp (demonstrationer och strejker) för att stoppa kriget mot Libanon, Gaza och Västbanken. De israeliska trupperna måste dras bort från dessa områden.
• Statligt stöd till dem som tvingats lämna sina hem.
• Inga avsked. Betala omedelbart ut de löner som hållits inne.
• Arbetarna ska inte betala kriget – inga nedskärningar
• För ett socialistiskt arbetarparti. Kamp mot kapitalismens fattigdom och krig – för socialism”.

Maavak Sozialisti
(CWI i Israel) 28 juli