Stoppa mäns våld mot kvinnor!

Foto: Natalia Medina.

av Offensiv

Visste du att…
• 55 procent av alla kvinnor har blivit utsatt för sexuellt våld, fysiskt våld eller hot om våld av någon man efter sin 15-årsdag.
• Mest utsatta är unga kvinnor.
• 14 procent av mammorna som lämnat en våldsam man rapporterar att de har utsatts för våld i samband med umgänge med gemensamma barn.
• 80 procent av alla kvinnor mellan 18 och 24 år har blivit sexuellt trakasserade av en man.
• 45 procent av alla kvinnor rapporterar att de har utsatts för våld av män de inte har haft en relation med.
• Var tionde kvinna uppger att hon lever med en make/sambo som har varit våldsam mot henne.

Var kommer våldet ifrån och hur svarar vi?
”Mäns våld mot kvinnor är både ett uttryck och ett verktyg för att bära upp könsmaktsordningen, alltså kvinnors systematiska underordning på så många plan i vårt samhälle, som tillsammans med andra förtryck bär upp klassamhället med dess enorma klyftor.
Socialisters roll är att organisera kamp och protester, som vi gjorde idag med vår manifestation mot sexism och rasism. Och att kräva resurser för att göra verklighet av alla fina ord.”
Liv Shange Moyo, kommunfullmäktigeledamot för RS i Luleå, i valdebatt hösten 2022 mot alla etablerade partier

RS / Offensiv kämpar för:
• För en aktiv och kämpande kvinnorörelse med demonstrationer och strejker. Aktivt motstånd mot allt från nationalismens antifeminism till machokultur, våld och diskriminering.
• Prata om det! Det är förövare, inte offer, som ska skämmas. Socialistisk feminism i arbetarkampen.
• Kraftiga resurstillskott till kvinnojourer. Nej till upphandling och institutionalisering.
• Noll röjningar av skyddade personuppgifter. Traumabehandling för alla våldsutsatta. Fungerande kriminalvård plus behandling för förövare.
• Stoppa barns tvångsumgänge med förövare. Barns rätt till uppväxt utan våld.
• Allas rätt till bostad. Förtur för offer för våld inom familjen.
• Nej till splittring. Sexism och transfobi har samma rötter – i den patriarkala familjestrukturen. Rätt till könsbekräftande behandling.
• Facklig kamp mot lönegapet, stressen på jobbet och sexuella trakasserier.
• Bygg ut välfärden för minskat hushållsarbete och minskad press på familjer.
• Utökat genusperspektiv i skolan från förskola och uppåt. Förbättrad och integrerad sexualundervisning. Nolltolerans mot mobbning i skolorna – sätt in de resurser som krävs.
• Avsätt sexistiska domare, nämndemän och poliser. Inrätta specialdomstolar vid sexualbrott, könsbaserat våld och vårdnadstvister. För en socialistisk demokratiskt styrd stat, kontrollerad av massorna underifrån.
• Avskaffa mäns våld mot kvinnor genom att män och kvinnor blir jämlika i samhället gällande ekonomi, makt, hälsa, social status med mera.
• Socialistisk feminism ser hur kvinnoförtrycket är rotat i klassamhället och att arbetarklasskamp behövs för att ändra hela samhället i grunden. Avskaffa kapitalismen med dess exploatering av kvinnors arbete och kroppar.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!