”Styrelsen har ett välförtjänt förtroende”

Västra Sverige har visat vad en kämpande hyresgästförening kan åstadkomma – något som skrämmer S-apparaten (Foto: Proletären).

av Offensivs redaktion

Protesterna växer mot Hyresgästföreningens förbundsstyrelses beslut i förra veckan att med ”omedelbar verkan ta över ledningen för regionstyrelsen i västra Sverige”. Det var ett kuppartat försök att ställa den valda styrelsen och dess ordförande Kristofer Lundberg åt sidan för att sabotera kampen mot regeringen – vars politik fört ned det socialdemokratiska partiet till nya bottennivåer och Miljöpartiet riskerar placera sig utanför riksdagen – genomförande av protestdagen mot marknadshyror och andra nyliberala delar av januariavtalet den 18 april samt förhindra att styrelsen blir återvald på årsmötet, också det i april.

Den lokala hyresgästföreningen (LH) Kvibergshusets styrelse skriver i ett uttalande rubricerat ”Makten kommer från den kollektiva styrka vi förmår uppvisa”:
”Det har gått snart en vecka sedan Hyresgästföreningens förbundsstyrelse på otydliga grunder valde att suspendera hela Hyresgästföreningen Västra Regionens styrelse. HGF Västra Sveriges styrelse har ett välförtjänt förtroende i vår lokala hyresgästförening och vi vet att det är så hos många fler.  HGF Västra Regionens styrelse har arbetat målmedvetet med att skapa rörelse i de mest angelägna frågorna för hyresgästkollektivet av såväl lokal som regional och nationell karaktär. De har påbörjat en förflyttning från HGF som organisation för slutna förhandlingar till en organisation som begriper att makten kommer från den kollektiva styrka vi förmår uppvisa. Segrar mot ombildningar, utförsäljningar, återköp av kommunala fastigheter, mot reno­vräkningar och politiska beslut är några av resultaten på meritlistan”. 
LH Kvibergshusets styrelse har också antagit det uttalande som nu sprids landet runt mot attackerna på styrelsen för Hyresgästföreningen Väst – för enhet inför den 18 april samt en kämpande och demokratisk hyresgästförening (se rutan till vänster).

Förbundsstyrelsen motiverar sitt odemokratiska beslut med att det finns indikationer om att det har förekommit ”ekonomiska oegentligheter”, vilket förbundsstyrelsen enligt Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder skulle ha fått information om ”någon gång under hösten, jag minns inte riktigt när” (Hem&Hyra den 4 februari).
Men under hösten togs det ingen kontakt med regionstyrelsen, utan de fick höra anklagelsen – inte innehållet – när förbundsstyrelsen den 4 februari deklarerade att man med omedelbar verkan tar ledningen för regionstyrelsen och  region­ordförande Kristofer Lundberg rekommenderades ta en time-out.
– Vi vet ännu inte vad vi anklagas för. Men om förbundet eller revisorer har sett något som är fel borde regionstyrelsen få informationen så vi kan åtgärda felen eller följa upp vad som har hänt, säger Kristofer Lundberg och fortsätter:
– ”Ekonomiska oegentligheter” låter som om regionstyrelsen på något sätt gynnat sig själva. Men något sådant är inte möjligt; vi har inte tillgång till konton eller överföringar. Uttrycket är väl valt för att misstänkliggöra styrelsen inför medlemsleden. 
– Jag och många med mig lägger mellan 20-30 timmar i veckan på ideell tid utan ersättning på ett uppdrag för att vi är fast övertygade om att vårt engagemang krävs för förändring.

– ”Ekonomiska oegentligheter” låter som om regionstyrelsen på något sätt gynnat sig själva. Men något sådant är inte möjligt; vi har inte tillgång till konton eller överföringar. Uttrycket är väl valt för att misstänkliggöra styrelsen inför medlemsleden. 

Förbundsstyrelsens beslut var en upptrappning av den kampanj som S-byråkrater i Göteborg startat veckorna innan för att försöka ta över Hyresgästföreningen region Västra Sverige och få Kristofer Lundberg avsatt. S-byråkraternas kandidat till ordförande, Alfred Johansson, är en socialdemokratisk ombudsman som nyligen har gått med i Hyresgästföreningen och som aldrig har varit i närheten av hyresgästernas kamp.
Hyresgästföreningen Väst har visat att kamp lönar sig: 
”Vi har förhandlat fram 0-alternativ vid renovering, har kommunaliserat 900 lägenheter, stoppat ombildning och utförsäljning. Rörelsen skapade den möjligheten. Alla hyresgäster behöver fråga sig om vi vill återgå till en situation där vi bakbinds av representanter från det regeringsparti som vill införa marknadshyra och sälja ut allmännyttan – eller om Hyresgästföreningen i Väst ska fortsätta utvecklingen med aktiva medlemmar som påverkar rörelsen nationellt i en positiv riktning och därmed också bostadspolitiken i landet”, som Kristofer Lundberg skrev på GT Debatt den 4 februari.

Nu mer än någonsin behövs en demokratisk och kämpande hyresgästförening som tillsammans med andra folkrörelser tar strid mot attackerna på hyresrätten, välfärden, anställningstryggheten och som står upp för flyktingars rättigheter – mot rasismen.
Aldrig har hyresrätten och hyressättningssystemet varit så hotat som idag, och detta under en S-ledd regering.
Offensivs redaktion uppmanar alla prenumeranter och läsare att sprida uttalandet och skriva på namninsamlingen (se också nedan). Mobilisera och sprid protestdagen den 18 april till din ort.
Ställ er bakom uppropet genom att e-posta organisationens namn och kontaktperson till kampandeforening@gmail.com och meddela i mejlet att ni ställer er bakom ”För en kämpande förening”.
Mejla samtidigt en kopia till marie.linder@hyresgastforeningen.se i förbundsstyrelsen samt pedram.kouchakpour@hyresgastforeningen.se på regionkontoret med en länk till kampandeforening.org så att de vi protesterar emot nås av protesten.
Dessa föreningar har hittills (den 11 februari) ställt sig bakom bakom uppropet:
Hyresgästföreningen Angered, LH Sandeslätt, LH Hammarkulletorget, LH Norra Rannebergen, LH Kvibergshuset, Rött Forum, Proletären FF, Kommunupproret, Marxistiska Studenter Göteborg.


UPPROP: Vi protesterar mot förslagen på marknadshyra
Vi kräver en demokratisk och kämpande hyresgästförening

Ända sedan januariavtalet antogs i början på 2019 har det kokat i hyresgästleden. Regeringens januariavtal med stöd av C och L och med godkännande av riksdagen vill införa marknadshyra, till att börja med i nybyggnation. Det riskerar att höja hyresnivåerna med 50 procent i ett läge där hyrorna redan är alldeles för höga för landets hyresgäster. Det öppnar också dörren på vid gavel för globala fastighetsspekulanter, som redan inför marknadshyror bakvägen genom styckvisa renoveringar.
Det var Hyresgästföreningen Region Västra Sverige som först tog upp kampen och som samlade till ett massmöte i biograf Draken den 31 mars 2019. Över 500 personer beslutade då att verka för en landsomfattande protestdag för att försöka stoppa hotet om marknadshyror.
Sedan dess har uppropet fått spridning. Tyvärr har Hyresgästföreningens förbundsstyrelse tackat nej till att verka för en gemensam demonstrationsdag, men stöd har kommit från bland annat Bostadsvrålet. Hyresgästföreningen Region Västra Sverige satte i höstas datumet 18 april som dagen för omfattande protester mot hela januariavtalet och speciellt hotet mot hyresgäster. Facebook-eventet ”Demonstration: Nej till marknadshyra” har parollen ”Nej till marknadshyra, utförsäljning och reno­vräkning”.
Även Hyresgästföreningen Region Stockholm har beslutat sig för att demonstrera mot marknadshyror och andra delar av januariavtalet samma dag, tillsammans med Välfärdsalliansen. Protestdagen den 18 april är sedan länge förankrad i Hyresgästföreningen Region Västra Sveriges föreningar och regionstyrelse. Senast den 3 februari 2020 samlades 81 ordförande för Lokala Hyresgästföreningar i Västra Sverige och antog uttalande och planering inför 18 april.
Dagen efteråt sker något närmast kuppliknande. Regionstyrelsen meddelas via ett pressmeddelande att förbundsstyrelsen åsidosätter regionstyrelsen och själva ”tar över styret” av regionen. Förbundsstyrelsen har sedan inte svarat i telefonen.
Förbundsstyrelsen hänvisar till att det finns några ekonomiska oklarheter i regionen, som förbundsstyrelsen har känt till i flera månader men inte agerat på. Det här är en ur demokratisk synvinkel helt ofattbar manöver från förbundsstyrelsen. Regionstyrelsen hanterar inga konton.
Om det är så att det finns ekonomiska oegentligheter i regionen borde regionstyrelsen informeras om detta för att medverka till att det stoppas.

Vi som undertecknar detta upprop kräver:
• Största möjliga uppslutning i protestdagen mot januariavtalet och marknadshyror den 18 april i så stora delar av landet som möjligt.
• Att regionstyrelsen Västra Sverige ges full uppbackning i att genomföra sin kampanjplan mot marknadshyror den 18 april. De är en drivkraft för alla föreningar och rörelser i landet som verkar mot januariavtalets fruktansvärda orättvisor (varav några av de värsta förutom marknadshyror är försämrade turordningsregler, borttagen värnskatt, fortsatta privatiseringar och otillräckliga åtgärder för välfärden och klimatet samt slag mot asylsökande).
• Slut på hemlighetsmakeriet – pappren på bordet. De inom Hyresgästföreningen som eventuellt anklagas för något måste få veta: a) anklagas de för något? b) vad anklagas de för? c) vem leder utredningen? d) hur ska utredningen gå till?
• För en demokratisk och kämpande Hyresgästförening.

Uppropet kan hämtas här.
Försök att få så många föreningar som möjligt att ställa sig bakom uppropet. Det gäller hyresgästföreningar eller andra föreningar så som fackföreningar, sociala rörelser och organisationer.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!