Svar på tal om marknadshyror

Inget blir bättre för hyresgäster eller bostadsbyggande om marknadshyror införs – tvärtom. Därför är den landsomfattande rörelsen mot marknadshyra så viktig (Foto: Elin Gauffin).

av Elin Gauffin // Artikel i Offensiv

Nu går kampen mot marknadshyra in i ett intensivt skede. Den 4 juni blir utredningen för fri hyressättning i nyproduktion offentlig. Kampanjen Nej till marknadshyras viktigaste svar är att trappa upp protesterna. Vi hyresgäster måste stoppa förslagen genom kamp. Här svarar vi på vanliga argument.

”Varningarna för hyreschock är skrämselpropaganda”

Alla är överens om att marknadshyra i nyproduktion leder till högre hyror. Till och med förespråkare som Liberalernas Nyamko Sabuni säger öppet att det är meningen att hyrorna ska höjas. 
Skulle marknadshyra införas fullt ut har konsultföretaget Ramboll räknat ut att det leder till 30-90-procentiga hyreshöjningar i hela landet. Marknadshyra är redan ett faktum i andrahandsuthyrningen av bostadsrätter och vid renoveringshyror – med stora sociala problem som följd.

”Men det gäller bara nyproduktion”

Det råder en enorm bostadsbrist. Om bostadsbyggandet kommer igång är nyproduktion snabbt en ganska stor del av beståndet. 
Men fastighetsägarna som har lobbat för den här reformen i många år gör ingen hemlighet av att de vill ha total marknadshyra, för alla. De, som är vår motpart, vill så gärna ha denna reform som de ser är vägen mot målet. Då måste vi sätta stopp.
Av det som redan har läckt ut från utredningen framgår att det ska gå för en fastighetsägare att höja hyrorna även efter att huset är nybyggt om området blir mer attraktivt och populärt. Därtill grädden på moset – det kommer en till utredning i slutet av juni som kräver att lägesfaktorn, alltså var huset befinner sig, ska få större genomslag i hela landet. Detta gäller gamla så väl som nya hus. 

”Men vi har redan inslag av marknadshyra i nyproduktion”

Ja, det finns sådana inslag och inget har blivit bättre för det. Men fortfarande finns många hyror som förhandlas, som jämförs med bruksvärdet (kringliggande hyror) och att hyresgästerna har möjlighet att klaga i hyresnämnden. 
Dagens Nyheter skriver i artikeln ”Utredningen om fri hyressättning – ett kliv mot marknadshyror” att det som väntar är likt förhållandet mellan kund och telebolag. ”Det kommer att fungera precis som ett telefonabonnemang – du betalar för abonnemanget”. 
Det är då det är dags att dra öronen åt sig, för vem har inte känt sig maktlös inför sitt telebolag. Det är bara att acceptera den hyra som bolaget sätter.

”Marknadshyra är nödvändigt för att få igång byggandet”

År 2020 byggdes det 40 procent färre bostadsrätter än tre år tidigare, men byggandet av hyresrätter var 40 procent högre än tre år tidigare (i Stockholms län). Under tiden hade bostadsrättspriserna bara stigit. Bostadsrättspriset styrs ”fritt”, av marknaden. Och det har alltså inte lett till ökat byggande.
Exemplet Danmark avskräcker (se rapport från Sandro Scocco). Där har försök med fri prissättning i nyproduktion inte löst bostadsbristen, trots att det har pågått ända sedan 1992. Nederländerna har sedan de statliga subventioner togs bort fått problem med bostadsbrist, där ökade inslag av marknadshyror har gjort att vanliga hyresgäster inte har råd. 
De internationella erfarenheterna pekar på att förändringen innebär större problem för hyresgäster och större vinster för bolagen.

”Finland visar att marknadshyror är bra”

Finland visar att de marknadshyror i nyproduktion som infördes snabbt spred sig till hela beståndet. På fem år, mellan 1991 och 1995, hade hyrorna höjts med 40 procent i Helsingfors. Olika lagar och krav på allmännyttiga bostadsbolag gör att Finland har mindre bostadsbrist. 
Men som bland andra Nooshi Dadgostar har påpekat får samhället finansiera de enorma vinsterna till bolagen. Kostnaderna för bostadsbidrag är åtta gånger högre per hyresgäst i Finland är i Sverige och skulle översatt innebära en ökad kostnad för staten på 35 miljarder kronor.

”Avskaffa kommunismen, avskaffa hyresregleringen”

Moderata studentförbundet och Timbro har bildat vad de kallar för ett hyresgästförbund för marknadshyror som kallar hyresförhandlingar för kommunism. Detta i ett läge där varenda avreglering som skett de senaste 30 åren har slutat i ett marknadsfiasko: posten, apoteken, järnvägen, energimarknaden och skolan. 
När det gäller äldreomsorgen rör det sig om att tusentals människor har dött i pandemin som kanske hade klarat sig om samhället hade ägt och styrt omsorgen av de gamla.

”Ni vill hindra friheten”

Vi står för allas frihet att kunna bo – idag är 33,000 hemlösa. Att inte behöva bo på varandra – 1 av 10 är trångbodda (och i till exempel Skärholmen 1 av 3). Att inte öka bostadssegregationen, utan minska den. Att unga ska kunna flytta hemifrån, par som separerar inte ska behöva bo tillsammans, att kvinnor som flyr våldsamma män ska få trygghet, och så vidare. 
Bostaden borde som FN säger vara en mänsklig rättighet. Dess bostadsrepresentant Leilani Farha har redan riktat skarp kritik mot den svenska regeringen för att i praktiken ha överlåtit bostadspolitiken åt finansmarknaden. Nu kör  denna regering som en blind i full fart mot stupet i och med de nya förslagen. De måste stoppas.

”Hur ska ni kunna stoppa marknadshyra?”

Redan för tre år sedan visade opinionsundersökningar att 7 av 10 är emot markandshyra. Den 18 april ordnade vi protester på 160 platser runt om i landet. Nu märker vi att temperaturen har ökat rejält inför denna protestvecka. 
Det finns en orsak till att inget parti har vågat ha marknadshyra som valfråga – det saknar folkligt stöd. Men vi ska se till att förslagen antingen begravs här och nu eller tas in i valrörelsen. I Berlin stoppades marknadshyror genom masskamp underifrån, med 50,000 på gatorna. Det måste vi göra här också.
Redan har kampanjen Nej till marknadshyra underifrån pressat Hyresgästföreningen och Vänsterpartiet att höja tonläget. Efter den 3-5 juni blir nästa stora protestdag den 14 september, i samband med riksdagens öppnande.


PROTESTERA PÅ DIN LOKALA ORT 3-5 juni!

Efter den fantastiska protestdagen den 18 april på 160 platser landet runt har kampanjen Nej till marknadshyra fortsatt att bygga rörelsen stark. Den 3-5 juni äger åtminstone över 40 större protester rum i hela landet, då vi kan samlas fler på samma plats. Gå in på hemsidan (se nedan) för att få info om var det är närmast för dig att delta på protester – eller anordna egna! Nu kör vi! 
KOM MED du också!
INFO raddahyresratterna.se 
MEJLA nejtillmarknadshyra@gmail.com

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!