Sympatiblockad mot ”Wes Janine”

Arbetsgivarna i Portugal tar in strejkbrytare under coronakrisen (ej fartyget på bilden). Hamnarbetarförbundets solidaritet med de portugisiska arbetarna är helt rätt (Foto: Göteborgs Hamn AB).

av Kristofer Lundberg // Artikel i Offensiv

Den 13 maj varslade Hamnarbetarförbundet om blockad som en sympatiåtgärd för hamnarbetarna i Portugal. Svenska Hamnarbetarförbundets medlemmar kommer inte att arbeta med fartyget ”Wes Janine” som nu har anlänt till Göteborgs hamn.

Under onsdagen mottog Hamnarbetarförbundet en formell hemställan om sympatiåtgärder från det portugisiska hamnarbetarfacket SEAL, efter att Wes Janine lastats av extern arbetskraft utan kollektivavtal i Lissabons hamn under pågående arbetsmarknadskonflikt där. 
Hamnarbetare anslutna till Hamn4an varken lossade eller lastade fartyget som anlände, inte heller hanterade de gods som kommer från eller ska lastas på Wes Janine.

APM Terminals Gothenburg svarade direkt med att de inte tänkte respektera stridsåtgärderna, utan istället försöka lossa och lasta fartyget med icke fackansluten personal under morgondagen. 
Containeroperatören APM Terminals Gothenburg har valt att gå på hårt om att försöka kringgå blockaden genom att förflytta alla Hamnarbetarförbundets medlemmar från operationen. 
Istället lossar de fartyget med arbetare från minoritetsfacket Transport, vilka inte har varslat om sympatiåtgärder till stöd för de portugisiska hamnarbetare samt  oorganiserad arbetskraft från bemanningsföretaget Adecco.

Hamnarbetarförbundet skriver följande om det hela: 
”När en fackförening varslar om sympatiaktioner såsom blockad för att stödja andra, kan påverkade arbetsgivare svara med att försöka komma runt stridsåtgärden genom att använda icke fackanslutna arbetstagare för att utföra arbetet. Det är ett brott mot god sed på svensk arbetsmarknad, men är inte straffbart.
Arbetsgivare har dock ingen rätt att tvinga oorganiserade anställda att jobba med arbetsuppgifter som är försatta i facklig blockad. I svensk rätt finns nämligen en allmän rättsprincip som kallas neutralitetsprincipen.
Den innebär i korthet att arbetstagare som inte är medlemmar i en kollektivavtalsbärande fackförening har rätt att själva välja om man vill delta i en stridsåtgärd eller inte, utan att riskera några påföljder från arbetsgivaren. Även den som för tillfället inte är ansluten till en fackförening har alltså rätt agera solidariskt och stödja exempelvis fartygsbesättning som inte fått korrekt lön eller hamnarbetare i andra hamnar som undanträngs från sina jobb av strejkbrytare.” 

Med mer tid för förberedelser och koordinering med hamnarbetarkollegor här hemma och runtom i världen bedömer Hamnarbetarförbundet att kommande sympatiåtgärder kan genomföras på ett mer effektivt sätt.
Den 14 maj fick Hamnarbetarförbundet information om att ytterligare ett fartyg hade lastats av avtalslösa strejkbrytare i Lissabon – ”Wes Gesa” – och kan vara på väg till nordiska hamnar. Hamnarbetarförbundet inledde därför  diskussioner med danska hamnarbetare om att koordinera blockader och därmed  öka trycket i det internationella solidaritetsarbetet för att stödja hamnarbetarna i Lissabon.
Enligt portugisisk lag är strejkbryteri förbjudet. Det är alltså inte tillåtet för arbetsgivare att ta in extern personal för att ersätta strejkande arbetare under konflikt. 
Men till följd av coronapandemin utlyste den portugisiska regeringen ett undantagstillstånd, under vilka fackliga stridsåtgärder tillfälligt suspenderades. Hamnarbetsgivarna i Lissabon, genom det turkiska storföretaget Yilport, utnyttjade därmed krissituationen genom att pressa in bemanningsföretag och annan extern arbetskraft i hamnen för att tränga undan de fackligt organiserade hamnarbetarna från hamnportar, maskinkörning, manuellt arbete och fartygsberedning i hamnen. 

Strejkbrytarna som lastat Wes Janine omfattas inte av något kollektivavtal och har i många fall närmast obefintlig utbildning för arbetsuppgifterna. 150 fackligt organiserade hamnarbetare från blixt­poolen och även fastanställd personal har samtidigt trängts ut från sina arbeten i Lissabons hamn.
RS/Offensiv stödjer de portugisiska hamnarbetarnas kamp och de solidaritetsaktioner som vidtas av Hamnarbetarförbundet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!