Tidöavtalet dryper av rasism och hets

Tidöavtalet som dikterar den SD-styrda regeringens politik är extremt rasistisk. Nu krävs rörelser och enad kamp (Foto: Natalia Medina).

av Vilgot Karlsson // Artikel i Offensiv

Den blåbruna regeringen bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna skriver tillsammans med ”samarbetspartiet” Sverigedemokraterna – som de facto dominerar de övriga tre – i Tidöavtalet att den svenska asyllagstiftningen ska ”anpassas för att inte vara mer generöst än vad som är en skyldighet för en medlemsstat i EU-rätten”.

Syftet är att försvåra vardagen för invandrare, flyktingar och papperslösa, att avskräcka fler från att söka uppehållstillstånd och asyl i Sverige, att utvisa fler samt att driva fler till återvandring.
Ett antal utredningar av svensk rätt i förhållande till EU-rätten ska lägga grunden för en ännu mer repressiv, restriktiv och inhuman asyl- och migrationslagstiftning i syfte ”att så långt det är rättsligt möjligt begränsa asylsökandes rättigheter”.
En av många rättigheter som hotas av Tidöavtalet är rätten till en offentligt finansierad tolk för personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap. Det kan till exempel handla om behovet av tolk i möten med Migrationsverket eller i kontakt med vården.

Offensiv har tidigare skrivit om ett förslag från Moderaterna i Stockholm att patienter (eller kanske snarare ”vårdkunder”) med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap som är i behov av tolk ska bekosta det ur egen ficka (Offensiv nr 1510). Förslaget kritiserades av bland annat Vårdförbundet och Stockholms Läkarförening som varnade för att det skulle hota patientsäkerheten. Att ett liknande krav nu finns med i Tidöavtalet är inte förvånande.
Enligt en liknande modell som i Danmark ska utgångspunkten vara att ”den enskilde i första hand ska betala för tolktjänster. Det ska övervägas att införa en avgift för nyanlända efter att en viss tid har förflutit sedan uppehållstillstånd beviljats”. Det uttryckta syftet är att uppmuntra personer att lära sig svenska genom att sätta ekonomisk press på personer som efter ett antal år i landet fortfarande är i behov av tolk.
I praktiken handlar det om att straffa invandrare, flyktingar och papperslösa genom att försvåra kontakten med vården, vilket ytterst kan riskera livet på de patienter som inte kan kommunicera med vårdpersonalen och då inte får den vård de behöver.

Tidöavtalet har kritiserats hårt av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders (CRD) som i sin granskning menar att avtalet saknar ett rättighetsbaserat förhållningssätt och inkluderar en rad åtgärder som strider mot mänskliga rättigheter samt undergräver rättsstaten och demokratin.
CRD beskriver Tidöavtalet som en del i den europeiska trenden av ökad ”straffpopulism” – politiker som är mer intresserade av hårda straff och batongpolitik, snarare än verkligt brottsförebyggande politik. De varnar också för en stor risk för att personer utvisas till krig och förföljelse som en konsekvens av en orättvis asylprocess, där rätten till tolk spelar en oerhört viktig roll.
Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges Läkarförbund och Silvera Ribeiro, Vårdförbundets ordförande har båda varnat för en mindre jämlik vård där patienter inte får den vård de har rätt till.
I oktober skrev ordföranden i tio olika vårdförbund under en debattartikel i DN som tydligt illustrerade det sjuka med att vägra patienter tillgång till avgiftsfri tolk: ”Barn ska inte behöva förklara för sin mamma att hon har fått cancer, och en kvinna som misshandlats av sin man ska inte behöva ha samma man som tolk när hon söker vård”.

Tidöavtalet är ”socialt mord” – alltså mord genom samhälleliga och ekonomiska strukturer, förtryckande arbetsvillkor och en ohållbar tillvaro.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) kommenterade kritiken i oktober och sade då till SvD att det inte finns några lagliga möjligheter att ta bort tolkarna. Men senare i november hävdade hon istället att indragna tolkar inom vården inte är omöjligt att genomföra, utan bara skulle leda till vissa svårigheter, och att det är orimligt att skattebetalarna ska finansiera tolk för den som ”lever varaktigt i Sverige”.
Det är såklart otänkbart att skattepengar kan gå till något viktigt och samhällsnyttigt som inte nödvändigtvis kommer användas av varje enskild skattebetalare.
Tidöavtalet och den blåbruna regeringens rasistiska politik kommer att leda till ökad utsatthet, segregation och ännu större ekonomiska klyftor.
Att försvåra eller hindra invandrare, flyktingar och papperslösa från att få tillgång till vård kommer att leda till att människor dör, och är inget annat än det Friedrich Engels beskrev som ”socialt mord” – alltså mord genom samhälleliga och ekonomiska strukturer, förtryckande arbetsvillkor och en ohållbar tillvaro.

Det är positivt att fackförbund och vårdpersonal kritiserar Tidöavtalets attacker på mänskliga rättigheter, både mot indragna tolkar, men också mot den föreslagna informationsplikten som skulle göra personal inom välfärden till angivare.
Dessa uttalanden behöver nu backas upp med protester från asylrättsaktivister, fackliga kämpar, flyktingar, papperslösa, fattigpensionärer, barnfamiljer och alla som är emot denna livsfarliga, rasistiska högersväng.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!