Trålare stort hot mot strömmingsbeståndet

Trålningen av fisk i Östersjön utgör enorma ekologiska problem för hela ekosystemet (Foto: Flickr CC).

av Josef Esberg // Artikel i Offensiv

Surströmmingen är hotad. Normalt brukar strömmingen vara på fermentering i början av juni, men fiskerierna ligger nu efter i produktionen då fångsterna har uteblivit. 

Fiskare i Norrbotten åker varje vår ner till södra Norrland för att fiska strömmingen där den är något större än den norrbottniska. Sedan förflyttar sig fiskarna norrut allt eftersom strömmingen leker senare ju längre norrut man kommer. 
I år tvingades de vända hem i förtid då fångsterna uteblev. Ett normal­år är fångsten för företaget BD-fisk cirka 100 ton strömming, men ”i år blir det bara hälften av det”, säger Veronica Apelqvist, vd för BD-fisk i Luleå när jag kontaktar henne.
Hon tror att det beror på det storskaliga trålfisket som EU tillåter i Östersjön. Dessa stora trålar kammar bottnarna rena på fisk.

Vad har då hänt i Östersjön? Moderna trålare kan få 370 gånger större fångster än det lokala kustfisket. Lokala fiskare säljer strömmingen direkt eller så förädlas den till surströmming i norra Sverige. 
Trålarna maler dock ner fisken till fiskmjöl som går till laxodlingarna i Norge. Med den utvecklingen är det inte konstigt att strömmingsbeståndet hamnar i kris.

Detta blir sedan ett ekologiskt problem. Strömmingen har en stor betydelse i ekosystemet förutom den roll den spelat historiskt som människoföda. Ekosystemet är i behov av dess yngel i skärgårdarna under sommarhalvåret. Med leken samlas strömmingen i stora stim och simmar in efter kusten, följd av predatorer som torsk, lax, säl, tumlare och mängder av sjöfågel. 
Väl inne i skärgården ansluter även gäddan som precis lekt klart och kräver sin del av strömmingen. Strömmingen leker sedan på grunt vatten i kring vegetationsbälten. Många fiender äter nu upp rommen, däribland storspigg. 
Det ekologiska sambandet emellan strömming och storspigg är av största vikt när dessa arter konkurrerar med varandra om både föda och att de äter varandra. Storspiggen har ökat mycket de senaste åren och det undersöks nu om det kan ha samband av minskningen av stor strömming.

Konsekvenserna blir stora i skärgården då balansen rubbas. Populationen av både gädda och aborre går tillbaka då även dessa har storspiggen som fiende eftersom den äter deras rom och yngel. Spiggen äter dessutom små algätande djur, vilket medför ökad näringshalt i havet med algblomning som följd. 
Strömmingen är en lokal fisk och tar beståndet slut i ett område kan en hel genetisk uppsättning som funnit där helt raderas ut. Den påminner på det sättet om laxen, eftersom den söker sig till lekområdet där den själv föddes vid. Därför är varje bestånd i Östersjön unikt.

Än utreds hur stor betydelse strömmingen har i skärgården och under tiden utredningarna görs fortsätter industrin sin verksamhet. Vore det inte säkrast att dra i handbromsen innan det går som det gick för torsken i Östersjön? 
Dagens laxodling är en klimatkatastrof. Det måste bli stopp på odlad lax som föds upp på vildfångad fisk. Fisket måste begränsas till hållbara nivåer och fokusera på lokalt fiske.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!